הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 38139-10-17

בפני
כב' השופט אריה נאמן

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
עאסלה סאלח, ת"ז XXXXX413
להלן: "החייב"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
עו"ד כהנא רון
להלן: "המנהל המיוחד"

פסק דין

עיון בתיק מגלה כי למרות ההחלטה מיום 19.3.18 ובזיקה להחלטותיי מיום 21.2.18 ו- 25.2.18, החייב לא הגיש לתיק את אישור המנהל המיוחד בדבר סילוק הפיגורים.
בנסיבות אלו, ובזיקה להתראה שניתנה בהחלטה לעיל כי במידה ולא יוצג האישור יבוטל ההליך על כל המשתמע מכך ללא כל התראה נוספת , אין לי אלא לראות את החייב כמי שוויתר על הצורך בהמשך ההליך, ועל כן אין מנוס אלא למחוק את בקשתו העיקרית.
יובהר כי מחדלי החייב שעה שהוא חוסה תחת צו הכינוס שניתן בעניינו מהווים התנהגות בחוסר תום לב, שעה שמחד גיסא נהנה החייב מהטבות הנובעות מצו הכינוס, ומאידך גיסא אינו מבצע הנדרש ממנו במסגרת הליך הפש"ר.
לפיכך אני מורה על מחיקת הבקשה לפשיטת רגל על כל השלכותיה.
בנסיבות אלה, ההגבלות שהושתו בצו הכינוס מבוטלות, וצו עיכוב יציאה מן הארץ יעמוד על כנו למשך 90 יום נוספים.
תנאי להגשת בקשה לביטול פסק דין זה הינו צירוף אישור מחלקת הפיקוח במשרדי הכונ"ר או אישור המנהל המיוחד בדבר סילוק מחדלי החייב בתוך 90 יום מהיום.

הגשת בקשה עיקרית חדשה תהא בהתאם להלכ' אלקצאצי (ע"א 8673/13 גמיל אלקצאצי נ' כונס הנכסים הרשמי [2.4.14]).
הוצאות ההליך ישולמו בהתאם לתקנות (הוצאות המנהל המיוחד בסך של 500 ₪ ישולמו בנוסף), ולחלופין, לפי הנחיות הכונ"ר לעניין תעריפים מינימאליים, לפי הגבוה מביניהן, והיתרה תועבר לנושים בכפוף לכל דין תקף.
פסק-דין זה ניתן בפועלי כרשם.

ניתן היום, כ"ו ניסן תשע"ח, 11 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.