הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 37816-02-16

בפני
כב' השופט מאזן דאוד
בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
ארז אבן חן ת.ז. XXXXX587 להלן: "החייב"

הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
עו"ד ראובן שרגיל
להלן: "המנהל המיוחד"

פסק דין

1. לפני בקשת החייב להכריזו פושט רגל.

רקע עובדתי;

2. ביום 07.03.16 ניתן צו כינוס לנכסי החייב לבקשתו בגדר צו הכינוס הושת על החייב תשלום חודשי על הסך של 1,800 ₪ לחודש החל מיום 01.05.16. במסגרת הבקשה, הצהיר החייב על חובות בסך 7,926,290 ₪ ל- 30 נושים.

3. עסקינן בחייב יליד 1965, גרוש משנת 2001, ואב לשני ילדים בגירים.

4. החייב הגיש בקשה להכרזתו כפושט רגל במסגרת תיק פש"ר 136/06 (להלן: "ההליך הקודם"), בקשה שנדחתה סופו של יום עקב התנהלות החייב, כמפורט בהחלטה מיום 30.10.2011. כעולה מאותה החלטה, ההליך בוטל נוכח יצירת מחדלים בתיק (פיגורים בתשלומים והגשה חלקית של הדוחות הדו חודשיים), במסגרת ההליך הקודם הועלתה טענה על ידי הנושים כי החייב מנהל שתי מסעדות תוך כדי ניהול הליך פשיטת הרגל, אך בית המשפט בהחלטתו מיום 30.10.2011, איזכר טענה זו שרחפה, אותה עת, כעננה על התנהלות החייב , אך לא הכריע בטענה זו, ולא הייתה הסיבה לביטול ההליך.

5. עו"ד ראובן שרגיל מונה כמנהל מיוחד בתיק שבפני כאשר הוא היה גם המנהל המיוחד בהליך הקודם.
6. החייב נחקר על ידי המנהל המיוחד וביום 22.06.17 הוגש דו"ח מסכם. במסגרת הדו"ח המסכם עתר המנהל המיוחד לבטל ההליך כנגד החייב זאת מאחר והחייב ניהל עסק ויצר חובות בזמן ששהה בהליך קודם שלו מבלי שדיווח על כך לבעלי התפקיד, ומבלי שקיבל אישור בית המשפט, כאשר העסק נרשם על שם גרושתו והיו הוצאות בגין פרסום ותשלום לרואה חשבון וגם בהליך שבפנינו החייב מנהל עסק ועדכן את המנהל המיוחד בדיעבד לאחר שהעסק כבר פועל והוצאו הוצאות בגין פרסום ותשלום לרואה חשבון.

7. ביום 25.06.17 התקיים דיון ראשון, במסגרתו חזר המנהל המיוחד על האמור בדו"ח והוסיף שנודע לו ,סמוך לקיום הדיון, שהחייב מנהל עסק של השכרת צימר.החייב טען שפוטר מעבודתו וחיפש עבודה ועלה בדעתו רעיון של השכרת חדר מתוך הבית בו הוא גר .

8. החייב לא הגיש מראש בקשה לנהל עסק, החייב כתוגבה לטענת הכונס, הגיש את הבקשה להתיר לו לנהל עסק, בדיעבד, ולאחר שהפר את חובתו לבקש מראש לנהל את העסק. הבקשה אושרה על ידי בית המשפט ביום 18.08.17.

9. המנהל המיוחד הגיש דו"ח משלים ביום 11.06.18 במסגרתו ציין מנהל המיוחד שהחייב לאחר פיטוריו ותוך כדי ניהול תיק פשיטת הרגל הנוכחי, קיבל פיצויי פיטורין על סך של 25,340 ₪ , סכום שהחייב הודה בקבלתו ולא טרח להעביר סכום זה לקופת הכינוס. סכום זה אינו מוגן והוא נכס המוקנה לקופת הפש"ר, החייב לא טרח לדווח על הסכום, והפר את חובתו בהעברת הסכום לידי בעלי התפקיד ואת החלטת בית המשפט מיום 26.6.17.

11. לטענת המנהל המיוחד החייב החל מנהל עסק (השכרת צימר) בנכס שהוא שוכר מאחר, ללא רשות בית המשפט ומבלי להודיע לבעלי התפקיד, ובכך הוא חזר על מעשה פסול שביצע בהליך הקודם כאשר גם אז, בעודו בהליך ניהל החייב עסקים וצבר חובות חדשים. חלק מן החובות החדשים אשר נוצרו מקורם בחובות שיצר החייב בעודו חוסה תחת הליך הקודם, ויש לראות בחובות אלה כחובות שנוצרו בחוסר תום לב. לעניין זה מפנים בעלי התפקיד לפסק דין שניתן ע"י כב' השופטת אניספלד במסגרת ת"א 47508-03-10 (שלום חדרה) ממנו עולה כי עפ"י חומר הראיות "הצטיירה תמונה" שהחייב היה הרוח החיה בעסקיה של חברה בע"מ בבעלות גרושתו, אשר פעלה כאשר החייב התנהל תחת צו כינוס נכסים בהליך הקודם.

12. המנהל המיוחד הפנה לת"א 47508-03-10 י.מ ניהול ואחזקות חדרה בע"מ נגד סונול ישראל בע"מ שהינו תביעה לתביעת החברה שבבעלות גב' קינגשטיין נגד חברת סונול (ת"א 47508-03-10 י.מ ניהול ואחזקות חדרה בע"מ נגד סונול ישראל בע"מ שם ציינה השופטת כי :"......מן העדויות שנשמעו הצטיירה תמונה שונה, בגדרה היה ארז הרוח החיה בעסקה של י"מ ואילו תפקידה של נטלי היה משני. כמה וכמה טעמים לכך."

בנוסף, התקבל פסק דין נוסף בבית הדין האיזורי לעבודה המלמד על חלקו של החייב בתיק אחר : ס"ע 14339-06-10 קובלקבסקי נ' י.מ ניהול ואחזקות (04.07.17) פס' 92 :
"ניתן לסכם עד כאן, כי לא רק שארז נוהג מנהג בעלים בנתבעת (שנרכשה לכאורה על ידי נטלי), אלא שלנטלי אין כל מושג לגבי ההתקשרויות וההתחייבויות של הנתבעת, לרבות אלו שלכאורה נחזות להיות בשמה ושעליהן היא חתומה."

13. המנהל המיוחד הוסיף כי החייב צובר מחדלים במסגרת ההליך, מחדלים מתמשכים בדמות אי תשלום בהתאם לצו הכינוס שעה שצבר 13 פיגורים, בסך 23,400 ₪ ולא הגיש מאז חודש 5/17 כל דו"ח דו חודשי, ולא ניתן להתחקות אחר יכולתו הכלכלית. החייב, חרף ההזדמנויות שניתנו לו, אינו מסלק מחלדים אלו.

דיון והכרעה;

14. להליכי פשיטת הרגל שתי תכליות עיקריות: ראשית, לסייע לנושים אשר לא הצליחו לגבות חובם בהליכי הוצאה לפועל, לכנס את נכסי החייב ולהביא לחלוקתם בין נושיו בדרך המהירה והיעילה ביותר ולמכירתם לצורך פירעון חובותיו אליהם; ושנית, לסייע לחייב, אשר נקלע שלא בטובתו לחובות המקשים עליו לתפקד, לשוב, בנסיבות מתאימות, לפעילות כלכלית נורמלית ולפתוח דף חדש בחייו, תוך שמיטת חובותיו במלואם או חלקם. ראו ע"א 7113/06 ג'נח נ' כונס הנכסים הרשמי ( 20.11.2008); ע"א 6416/01 בנבנישתי נ' כונס הנכסים הרשמי, פ"ד נז(4) 197, 206-205.

15. השאלה העיקרית העומדת בפני בית משפט בדונו בבקשת חייב להכרזתו פושט רגל, היא אם נהג החייב בתום לב בעת יצירת חובותיו עובר להליכי פשיטת הרגל ובמהלכם. בהעדר תום לב, אין החייב זכאי לחסות בצל המטריה של הפקודה כשנטל להוכחת קיומו של תום לב מוטל תמיד על החייב מהמסד עד הטפחות. ראו :בע"א 4619/15 עו"ד יניב אינסל, נאמן נ' שמואל ינקוביץ, ניתן ביום 14.8.17; ובע"א 3296/16 יחיאל גרבש נ' עו"ד איתן ארז – נאמן (ניתן ביום 14.11.17.

חוסר תום לב בניהול ההליך;

16. כידוע על חייב בהליך פשיטת רגל מוטלת חובה לשתף פעולה עם הכונס הרשמי ועם בעל התפקיד, למסור להם את כל המידע על נכסיו, למסור את המידע על הכנסותיו, להעביר לעיונם כל מסמך שיידרש לצורך ההליך וכמובן לשלם את התשלומים עליהם הורה בית המשפט בעת מתן צו הכינוס או צו ההכרזה (ראו סימן ה' לפקודת פשיטת הרגל; ע"א 2063/07 יצחקי נ' הכונס הרשמי (31.7.2008); שלמה לוין ואשר גרוניס פשיטת רגל 135 (מהדורה שלישית 2010)). פרט לחוב ה המיוחדת לשיתוף פעולה ומילוי התנאים שנקבעו על ידי בית המשפט מוטלת על החייב חובה כללית לנהוג בתום לב בהליך. ודוקו, נפסק לא פעם כי חובת תום הלב המוטלת על החייב משתרעת על כל ההליך ואינה נעצרת עם מתן צו ההכרזה (ראו ע"א 307/12 בלום נ' כונס הנכסים הרשמי, פסקה 19 (14.8.2012); 3376/11 רוזנברג נ' כונס הנכסים הרשמי (6.10.2013)).

18. חייב שאינו ממלא את חובותיו בהליך, אינו משתף פעולה עם בעל התפקיד ואינו עומד בתנאים שנקבעו לו בצו כינוס הנכסים, לרבות בצו התשלומים אם הוטל עליו עלול להיחשב כמי שנוהג בחוסר תום לב ותוך ניצול לרעה של ההליך. בע"א 3296/16 גרבש נ' עו"ד איתן ארז- נאמן (14.11.2017) מבהיר בית המשפט העליון:

"הלכה היא כי אין הצדקה ליתן "קרש הצלה" לחייב אשר בא לבית המשפט בידיים שאינן נקיות, ואין מקום לסייע לחייב שנהג שלא בתום לב [השוו: רע"א 2282/03 גרינברג נ' כונס הנכסים הרשמי, פ"ד נח(2) 810, 814 (2004)].
חייב שלא שיתף פעולה עם הכנ"ר (והדברים יפים אף בהתייחס למי שמונה על ידי בית המשפט כנאמן), לא התייצב לחקירה שאליה זומן ולא מסר מידע ומסמכים על אף שנדרש לעשות כן, צפוי שבית המשפט יבטל את צו הכינוס שהוצא בעניינו [ראו: שלמה לוין ואשר גרוניס פשיטת רגל 175 (מה' 2, 2000)]. אנו סבורים כי הדברים נכונים אף בהתייחס להתעלמות מתמשכת של החייב מחובתו להגיש דו"חות על הכנסותיו והוצאותיו לנאמן ולכנ"ר.
חייב שחוייב בתשלום חודשי לקופת פשיטת הרגל, אינו רשאי לעשות דין לעצמו ולהחליט באופן חד צדדי לא לשלם את התשלומים החודשיים, אף אם הוא מתקשה לעמוד בהם. המינימום הנדרש הוא שיפנה לבית המשפט בבקשה להפחתת סכום התשלום החודשי בסמוך למועד בו מתברר לחייב כי הוא מתקשה לעמוד בו [השוו: ע"א 2063/07 יצחקי נ' הכונס הרשמי, פיסקה 5 (31.7.20018)]."

19. אין חולק כי החייב לא שילם את התשלומים שהוטלו עליו בעת מתן צו כינוס נכסים וצבר 13 פיגורים בסך 23,400 ₪ . החייב לא הגיש אף דו"ח תקופתי החל מחודש 5/17 ואינו נוהג בשקיפות כלכלית ומונע מבעלי התפקיד להתחקות אחרי יכולתו הכלכלית.

החייב לא הפנים את חובתיו בהליך, ואינו מקיים את ההחלטה שהתירה לו לנהל עסק ואינו מעביר את המסמכים לידי בעל התפקיד. אי קיום החלטה זו מלמדת שהחייב אינו מפנים את חובותיו בהליך. ההחלטה שהתירה לו לנהל עסק ניתנה אגב מחדל החייב וניהול עסק שלא כדין, ולמרות זאת, בית המשפט אפשר לחייב להמשיך ולנהל את העסק כפוף לתנאים שנקבעו בה, אך החייב אינו מקיים את ההחלטה וצובר מחדל נוסף תוך ניהול ההליך.

20. החייב קיבל פיצוי פיטורין שהינם כספים השייכים לקופה אם כי לא העבירם לקופה . בית המשפט נתן החלטה מפורשת ביום 26/7/17 המורה לו להשיב את הכספים. חרף החלטה זו, והאורכות שניתנו לו, לא השיב את הכספים ובכך הוא מפר את חובתו בהליך ורומס ברגל גסה את החלטת בית המשפט.

21. זהו מקרה ברור של ניצול לרעה של ההליך, חוסר תום לב קצוני שאינו מותיר כל ספק שהחייב במקרנו אינו ראוי להגנת הפקודה והתנהלותו היא דוגמה קיצונית לחוסר תום לב מקומם.

חוסר תום לב ביצירת החובות;

22. באשר לבחינת תום ליבו של החייב כלפי נושיו בעת יצירת החובות, בודק בית המשפט אם סיכן החייב את כספי הנושים בחוסר אכפתיות, במעשי מרמה, במצגי שווא; האם הסתיר נכסיו מנושיו או הבריחם, האם נגועה התנהגותו באי חוקיות, והאם חובותיו הינם תוצאה ישירה של אי החוקיות ; עוד בוחן בית המשפט כיצד פעל החייב כדי למנוע התדרדרותו הכלכלית, אם בכלל.

23. לאחר שעיינתי בדו"ח המסכם, תגובת החייב, שמיעת הצדדים, אני סבור שהחייב התנהלו בחוסר תם לב במהלך ניהול ההליך הקודם, תוך יצירת חובות רבים, כשהוא בהליך פשיטת רגל, דבר שנוגד את תום הלב.

24. מתסקירי בעלי התפקיד שהוגשו לתיק בית המשפט עולה כי החייב ניהל עסק של מסעדה הרשום על שם גרושתו, כשבפועל הוא הרוח החייה מאחורי העסק, כפי שנקבע בית המשפט
בת"א 47508-03-10 י.מ ניהול ואחזקות חדרה בע"מ נגד סונול ישראל בע"מ. קביעת בית המשפט שהחייב הוא מנהל העסק , בתקופה שבה ניהל הליך פשיטת רגל מבלי להודיע לבית המשפט, ועובדה שהתבררה שנים לאחר שהליך פשיטת הרגל בוטל, מלמדת על התנהלות קיצונית של חוסר תום לב, סיכון כספי הנושים ויצירת חובות בדרכי מרמה ו במצגי שווא. חייב הנמצא בהליך פשיטת רגל שמנהל עסק מפר בו זמנית שתי חובות תום הלב: האחת חוסר תום לב בתוך ההליך , והאחרת הינה יצירת חובות בחוסר תום לב שגובל במרמה.

24. מכל האמור עולה כי החייב ניהל הליך פש"ר קודם תוך כדי כך שהפעיל עסק, יצר חובות בחוסר תום לב. חוסר תום הלב הינו חמור מאחר והחייב חוזר על התנהלותו גם בהליך הנוכחי, מה שמעיד שהחייב אינו מפנים את חובותיו תוך כדי ניהול הליך פשיטת הרגל.

סוף דבר;

29. לאור האמור לעיל, הוכח כי החייב התנהל בחוסר תום לב בהליך ויצר חובתיו בחוסר תום לב. ועל כן - אני מורה על ביטול ההליך.

30. צו כינוס הנכסים על ההגבלות האמורות בו מבוטל בזאת. צו עיכוב היציאה מן הארץ יבוטל בחלוף 90 ימים מהיום.

31. הוצאות ההליך ישולמו בהתאם לתקנות והנחיות הכונ"ר.

ניתן היום, כ"א סיוון תשע"ט, 24 יוני 2019, בהעדר הצדדים.