הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 3660-08-18

בפני
כב' השופטת אילת דגן

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
ממן אסתר, ת"ז XXXXX827
להלן: "החייבת"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
עו"ד נדב שפירא
להלן: "המנהל המיוחד"

החלטה

לאחר שעיינתי בבקשת החייבת ובתגובת המנהל המיוחד, אני מתירה לחייבת לנהל עסק בתחום מחזור בקבוקים .
החלטה זו מותנית בהפקדת סכום הפיגורים עד 18/06/19.

2.         מדי חודש ולא יאוחר מ-15 לחודש העוקב,  יומצא לידי המנהל המיוחד:
א.         דוח פעילות כספית לתקופה הרלבנטית.
ב.         העתקי דיווחים למע"מ, למס הכנסה ולביטוח הלאומי.
ג.          דוח מלאי מפורט.
ד.         דוח על התקשרויות בחוזי עבודה חדשים בצירוף החוזים.

3. כל הוצאות העסק לרבות תשלומי מיסים מתחייבים בגין ניהול העסק ישולמו על-ידי החייבת  מבלי שיפגע התשלום החודשי שתשלם החייבת במסגרת ההליך.

4. החייבת תנהל פעילות העסק על בסיס מזומנים, ולחלופין תפעיל העסק באמצעות חשבון בנק שיהיה מצוי תמיד ביתרת זכות ולא יימשכו ממנו המחאות.

5. החייבת תמציא אישור הבנק על קיום המגבלות.

6. החייבת תמציא מדי חודש תדפיס הפעולות שבוצעו בחשבון.

7. יובהר כי החייבת מנועה מכיסוי יתרת חובה בחשבון קיים לשם הפעלת העסק  וכן בתשלום כלשהו לספק או כל נושה אחר בגין חוב שנוצר טרם הגשת הבקשה לפש"ר.

8.         החייבת לא תעסיק עובדים בשכר.

9. החייבת תמציא אישורים מרשויות המס כי נמסרה להם הודעה על צו כינוס נכסיו ועל כוונתה   להמשיך להפעיל את העסק.

10. מובהר כי המנהל המיוחד לא ישא בכל חוב הנוגע לעסקה של החייב ת כלפי צדדים שלישיים, ובכלל זאת רשויות המס.

11. בהמשך, ובהתאם לדיווחי החייבת בנוגע לרווחיו, יגיש המנהל המיוחד בקשה להגדלת צו התשלומים והיא תישקל בהתאם.

ניתנה היום, כ"ג אייר תשע"ט, 28 מאי 2019, בהעדר הצדדים.