הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 36581-04-14

בפני
כב' השופט אריה נאמן

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
יוסף ח'טיב, ת"ז XXXXXX141
להלן: "החייב"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
עו"ד חגי פריד
להלן: "המנהל המיוחד"

פסק דין

בפניי בקשת חייב להכריזו פושט רגל.
הכונ"ר והמנהל המיוחד אינם מתנגדים לבקשת החייב, כמפורט בדו"חות מטעם המנהל המיוחד מיום 16.09. 2019 ומיום 16.11.2016.

ביום 19.06.2014 ניתן צו לכינוס נכסי החייב על פי בקשתו, בגין חובות מוצהרים בסך של 3 מליון
ל-3 נושים, כאשר מושת עליו תשלום חודשי בסך 700 ₪.

עד מועד הגשתה של חוות הדעת ע"י הכונ"ר הוגשו נגד החייב 5 תביעות חוב בסכום כולל של 364,539 ₪, מתוכם 17,507 ₪ בדין קדימה. תביעות החוב נבדקו ואושרו ע"ס 314,326 ₪, מתוכם סך של 2,388 ₪ נתבעו בדין ק דימה.

המבחן העיקרי להכרזתו של חייב כפושט רגל, ע"פ הפקודה והכללים שהתפתחו בפסיקה, הוא אם החייב נהג בתום לב עובר להליכי פשיטת הרגל ובמהלכם. בהעדר תום לב, אין החייב זכאי לחסות בצל המטריה של הפקודה. (שלמה לוין ואשר גרוניס, פשיטת רגל, מהדורה שלישית, בעמ' 173; כן ראה ע"א 5503/92 קירצמן ואח' נגד כונס הנכסים הרשמי, פ"ד מט(1) עמ' 749 בעמ' 756).
וראה גם ע"א 6021/06 דגנית פיגון נ' כונס הנכסים הרשמי תק-על 2003 (3) 1913 (2009).

מנימוקי הבקשה, לאור עמדת הכונ"ר והמנהל המיוחד ובהעדר התנגדות מטעם נושי החייב אשר לא התייצבו לישיבת בית המשפט שנוהלה בעניינו של החייב, אני מקבל את הבקשה ומכריז כי החייב פושט רגל.

כל ההגבלות שהוטלו על החייב יעמדו בעינן, והחייב ישלם סך של 700 ₪ לקופת הפש"ר מדי חודש בחודשו.

עו"ד חגי פריד ישמש כנאמן בהליך, כנגד חתימה על התחייבות עצמית על סך 50,000 ₪, להבטחת מילוי תפקידו.
לאור תוצאות ההליך, ישולמו הוצאות ההליך ושכר המנהל המיוחד, בהתאם להנחיות הכונ"ר.

על הנאמן לפעול למימוש הנכס כאמור בהחלטות מיום 20.11.2019 ומיום 05.02.2020, ויגיש עדכון לא יאוחר מיום 1.6.20.

עיון מעקב ביום 2.6.20 .

ניתן היום, י' שבט תש"פ, 05 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.