הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 35273-07-17

בפני
כב' השופטת אילת דגן

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
ג'בארין מחמוד, ת"ז XXXXX927
להלן: "החייב"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
עו"ד שי מרצינקובסקי
להלן: "המנהל המיוחד"

פסק דין

1. ביום 23/07/18 ניתן צו כינוס לנכסי החייב לבקשתו, במסגרתו הוטל על החייב תשלום חודשי בסך 1,000 ₪ החל מיום 01/0 9/2017.

2. בדיון שהתקיים בעניינו של החייב ביום 12/03/19, אליו הוא לא התייצב, נקבע כי מתוך הדו"ח המשלים שהוגש על ידי המנהל המיוחד עולה כי קיימים מחדלים. בהמשך נקבע, בין היתר, כי ככל שהחייב לא ישתף פעולה הוא לא יוכל להמשיך ולהנות מההגנות שההליך מעניק וצריך לשקול את ביטול ההליך, ולכן לפנים משורת הדין, הוצע לחייב לפנות לנושה הגדול, בנק לאומי, על מנת לנסות להסדיר את החוב ולאחר מכן להגיש הצעה לפרעון, וכן ניתנה לחייב הוראה לפיה עליו להסיר את מלוא מחדליו לרבות המצאת כל המסמכים הנדרשים תוך 30 יום מהיום.

3. ביום 16/04/19 הגיש המנהל המיוחד הודעה לפיה החייב לא הסיר את מחדליו (החייב לא ממצה את כושר השתכרותו, לא הגיש דוחות לחודשים 05/2018 ואילך, לא המציא מסמכים נדרשים) וגם לא העלה הצעת הסדר/פשרה לנושים ולכן עתר להורות על ביטול ההליך. בהחלטתי מיום 16/04/19 ניתנה לחייב הזדמנות להגיש תגובתו לבקשה עד 08/05/19 והובהר כי ככל שלא תוגש תגובה מטעמו אורה על ביטול ההליך. בהחלטה מיום 16/04/19 ניתנה לחייב, לבקשתו, ארכה עד 10/05/19 לסלק את המחדלים. משלא הוגשה כל תגובה מטעם החייב מצאתי לתת לו, לפנים משורת הדין, בהחלטה מיום 14/05/19, ארכה נוספת להגשת הודעה עד 23/05/19. באותה החלטה הובהר כי בהעדר תגובה אורה על ביטול ההליך ללא כל הודעה נוספת.
4. עד היום לא הוגשה כל הודעה ו/או תגובה מטעם החייב.
5. חוסר שיתוף פעולה מצד החייב לרבות המחדלים, כמוהם כזניחת ההליך, והתנהגות זו בשים לב לחסותו תחת הליך זה, מהווה התנהגות בחוסר תום לב.
6. לפיכך, ובזיקה להתראה שניתנה לחייב בהחלטה מיום 14/05/19 אני מורה על מחיקת הבקשה .
7. כל ההגבלות שהושתו בצו הכינוס מבוטלות, וצו עיכוב היציאה מן הארץ יעמוד בתוקפו למשך 90 יום נוספים.
8. תנאי להגשת בקשה עיקרית חדשה הינו הפקדת סך של 3,000 ₪ בקופת בית המשפט.

9. תנאי להגשת בקשה לביטול פסק דין זה, הינו צירוף אישור מחלקת הפיקוח במשרדי הכנ"ר או אישור המנהל המיוחד בדבר סילוק מחדלי החייב בתוך 45 יום מהיום.
החייב יצרף החלטה זו לכל בקשה שתוגש בעניינו.

10. הוצאות ההליך תשולמנה בהתאם לתקנות (הוצאות המנהל המיוחד בסך של 500 ₪ תשולמנה בנוסף), ולחלופין, לפי הנחיות הכנ"ר לעניין תעריפים מינימאליים, לפי הגבוה מביניהן, והיתרה תועבר לתיקי ההוצל"פ בכפוף לכל צו תקף.

11. המזכירות תשלח פסק דין זה לצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ"ה אייר תשע"ט, 30 מאי 2019, בהעדר הצדדים.