הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 32917-02-17

בפני
כב' השופטת אילת דגן

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
ליטמן חנן, ת"ז XXXXX704
להלן: "החייב"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
עו"ד חגי פריד
להלן: "המנהל המיוחד"

פסק דין

1 ביום 13/03/17 ניתן צו כינוס לנכסי החייב לבקשתו, במסגרתו הוטל על החייב תשלום חודשי בסך 1,500 ₪ החל מיום 01/ 05/2017.

2. בדיון שהתקיים בעניינו של החייב ביום 30/01/19 נקבע כי לאור התנהלות החייב היה ראוי לבטל את ההליך אולם ניתנה לחייב הזדמנות נוספת לסילוק חוב המזוות למל"ל תוך 90 יום וכן להמציא את המסמכים כפי שהתבקש בדו"ח המסכם תוך 90 יום.
3. ביום 06/05/19 הוגשה הו דעה מטעם המנהל המיוחד לפיה על אף מכתב תזכורת שנשלח לב"כ החייב, טרם התקבל אישור כי החייב הסיר את חוב המזונות השוטף למל"ל, וטרם התקבלו המסמכים שנדרש החייב להמציא בהתאם לדו"ח המסכם. בהחלטתי מאותו יום, ניתנה לחייב הזדמנות להגיש תגובתו לבקשה עד 27/05/19. באותה החלטה הובהר כי בהעדר תגובה מטעם החייב אורה על ביטול ההליך וביטול הדיון הקבוע ליום 03/10/19 ללא כל הודעה נוספת.
4. עד היום לא הוגשה כל הודעה ו/או תגובה מטעם החייב.
5. חוסר שיתוף פעולה מצד החייב לרבות המחדלים, כמוהם כזניחת ההליך, והתנהגות זו בשים לב לחסותו תחת הליך זה, מהווה התנהגות בחוסר תום לב.
6. לפיכך, ובזיקה להתראה שניתנה לחייב בהחלטה מיום 06/05/19 אני מורה על מחיקת הבקשה .
7. כל ההגבלות שהושתו בצו הכינוס מבוטלות, וצו עיכוב היציאה מן הארץ יעמוד בתוקפו למשך 90 יום נוספים.
8. תנאי להגשת בקשה עיקרית חדשה הינו הפקדת סך של 3,000 ₪ בקופת בית המשפט.

9. תנאי להגשת בקשה לביטול פסק דין זה, הינו צירוף אישור מחלקת הפיקוח במשרדי הכנ"ר או אישור המנהל המיוחד בדבר סילוק מחדלי החייב בתוך 45 יום מהיום.
החייב יצרף החלטה זו לכל בקשה שתוגש בעניינו.

10. הוצאות ההליך תשולמנה בהתאם לתקנות (הוצאות המנהל המיוחד בסך של 500 ₪ תשולמנה בנוסף), ולחלופין, לפי הנחיות הכנ"ר לעניין תעריפים מינימאליים, לפי הגבוה מביניהן, והיתרה תועבר לתיקי ההוצל"פ בכפוף לכל צו תקף.

11. הדיון הקבוע ליום 03/10/19 מבוטל בזאת.

12. המזכירות תשלח פסק דין זה לצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ"ה אייר תשע"ט, 30 מאי 2019, בהעדר הצדדים.