הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 32645-02-17

בפני
כב' השופט מאזן דאוד

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
סוסאן מונא, ת"ז XXXXX344
להלן: "החייבת"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
עו"ד רועי ספיבק
להלן: "המנהל המיוחד"
החלטה

בפניי בקשה לאישור הצעת הסדר נושים על פי סעיף 33 לפקודה .
הצעת ההסדר של החייבת הינה : תשלום דיבידנד בשיעור 12% מתביעות החוב כפי שהוגשו, בצירוף הוצאות ההליך.

על פי הודעת המנהל המיוחד , ההסדר התקבל ואושר כדין ע"י הנושים ברוב ערך וברוב מניין כנדרש על פי הפקודה.

לאחר שמצאתי כי הצעת החייבת סבירה וכי יש בה כדי להועיל לציבור הנושים בהתייחס להליכי פשיטת הרגל, הנני מאשר את ההצעה.

הסדר זה יחייב את החייבת ואת כל הנושים לעניין כל חוב בר-תביעה המגיע ל הם מהחייבת (למעט חבות לפי פסק דין בתביעה למזונות ולמעט חוב או חבות אשר לפי פקודת פשיטת הרגל, לא הי יתה החייבת נפטר ת ממנו על פי צו הפטר בפשיטת רגל).

הנני ממנה את עו"ד רועי ספיבק כנאמן לביצוע ההסדר.
הנאמן יפעל לביצוע ההסדר ויודיע לבית המשפט על השלמתו, על מנת שהסדר זה, שהינו מותנה במילוי תנאיו, יקבל תוקף של הסדר.

הודעת עדכון תוגש עד ליום 31/12/20.
ניתנה היום, כ"ד תמוז תש"פ, 16 יולי 2020, בהעדר הצדדים.