הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 32552-04-14

בפני
כבוד ה שופטת אילת דגן

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
ח'ורי יוסף, ת"ז XXXXX145
להלן: "החייב"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
עו"ד ענת רום
להלן: "הנאמנה"

פסק דין

1. ביום 08/07/2014 ניתן צו כינוס לנכסי החייב לבקשתו והושת עליו תשלום חודשי בסך 500 ₪ החל מיום מתן הצו.

2. ביום 28/11/2016 הוכרז החייב כפושט רגל, וביום 18/12/2017 נקבעה בעניינו תכנית פירעון לפיה עליו להוסיף לקופה סך נוסף של 85,000 ₪ בתשלומים חודשיים בסך 1,070 ₪ למשך 70 חודשים החל מחודש 01/2018.

3. ביום 04/02/2021 הוארכה תכנית הפירעון בעניינו של החייב בחצי שנה והיה עליו להוסיף סך של 6,420 ₪.

4. ביום 11/07/2021 עתרה הנאמנת לביטול ההליך. בבקשה נטען כי החייב לא עמד בתענית הפירעון ושילם סך של 40,590 ₪ וצבר 5 פיגורים בסך 5,420 ₪ מאז אישור תכנית הפירעון.

5. בהחלטתי מיום 12/07/2021 קבעתי כי "ככל שהחייב לא יסלק את חוב הפיגורים או יציע מתווה לסילוקו עד 02/08/2021, אשקול להורות על ביטול ההליך כולו ללא כל הודעה נוספת".

6. בהודעת עדכון מטעם הנאמנת מיום 05/08/2021 צויין כי החייב לא מילא אחר החלטת בית המשפט, לא פעל לסילוק חוב הפיגורים ולא הציע כל מתווה לסילוקו ולכן יש להורות על ביטול ההליך.
7. החייב לא ניצל את ההזדמנות שניתנה לו לחסות תחת הגנת ההליך, וחוסר שיתוף פעולה מצד החייב לרבות המחדלים, כמוהם כזניחת ההליך, והתנהגות זו בשים לב לחסותו תחת הליך זה, מהווה התנהגות בחוסר תום לב.
8. לפיכך, ובזיקה להתראה שניתנה בהחלטה מיום 12/07/2021 , אני מורה על ביטול פסק הדין המכריז ומחיקת הבקשה לפשיטת רגל על כל השלכותיה.
9. בנסיבות אלה, ההגבלות שהושתו בצו הכינוס מבוטלות, וצו עיכוב היציאה מן הארץ יעמוד בתוקפו למשך 90 יום נוספים.
10. תנאי להגשת בקשה לביטול פסק הדין הינו הפקדת סך 6,000 ₪ בקופת בית המשפט ובנוסף צירוף אישור מחלקת הפיקוח במשרדי הכנ"ר או אישור המנהל המיוחד בדבר סילוק מחדלי החייב בתוך 45 יום מהיום.
החייב יצרף החלטה זו לכל בקשה שתוגש בעניינו.
11. הוצאות ההליך תשולמנה בהתאם לתקנות (הוצאות המנהל המיוחד בסך של 500 ₪ תשולמנה בנוסף), ולחלופין, לפי הנחיות הכנ"ר לעניין תעריפים מינימאליים, לפי הגבוה מביניהן, והיתרה תועבר לנושים בכפוף לכל דין תקף.
12. המזכירות תשלח פסק דין זה לצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, ח' אלול תשפ"א, 16 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.