הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 30835-07-18

בפני
כב' השופטת אילת דגן

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
ניקריוב אדוארד, ת"ז XXXXXX290
להלן: "החייב"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
עו"ד איתן עדשה
להלן: "המנהל המיוחד"
החלטה

1. לפניי בקשת החייב להורות על ביטול זמני של צו עיכוב יציאה מהארץ שניתן נגדו במסגרת צו כינוס לנכסיו, זאת על מנת שיוכל לנסוע לפינלנד על מנת לחגוג יום הולדת ו ה- 46 ולהיפגש עם אחותו ובני משפחתו שמתגוררים שם, וזאת לתקופה של 12 ימים, בין התאריכים 26/03/19 ועד 06/04/19.

החייב טוען שידידה קרובה של המשפחה הציעה לממן את הוצאות הטיול כדי לשמח את החייב ולהשיב לחייו את מעט השפיות הנפשית ו שמחת החיים שנותרה לו.
החייב צירף לבקשתו תצהיר מטעם הידידה שמממנת את הנסיעה ושני כת בי ערבות חתומים על-ידי הידידה וערבה נוספת שיערבו לחזרת החייב ארצה.

2. צו לכינוס נכסי החייב ניתן ביום 14/08/18 בגין חובות מוצהרים בסך 298,014 ₪ ל- 5 נושים. במסגרת צו הכינוס הושת על החייב צו תשלומים בסך 1,500 ₪ החל מיום 01/10/2018.

3. המנהל המיוחד מתנגד לבקשה חרף העבודה שהחייב משלם את תשלומיו ומגיש דוחות. לטענתו, יציאת החייב לחו"ל על מנת לחגוג יום הולדתו בפינלנד אינה טעם המצדיק חריגה מהכלל לפיו על יציאתו של חייב המצוי בהליך פשיטת רגל להיות מעוכבת בהיותו בהליך, ובמיוחד כאשר החייב מצוי בהלך זה כ- 6 חודשים בלבד. לא הוכח במידה מספקת כי מימון הוצאות הנסיעה והשהיה בחו"ל לא יחולו על החייב, והערבויות שהעמיד החייב אינן מספקות. לחילופין המנהל המיוחד סבר שיש להתיר לחייב לצאת את הארץ בתנאי להעמדת ערבים טובים ובהעשרת הקופה בסכום שלא לפחות 15,000 ₪ על מנת שגם נושיו יניבו תועלת מיציאתו של החייב את הארץ.

4. בתשובתו לאמור בתגובת המנהל המיוחד, חזר התובע על האמור בבקשתו, הדגיש כי הוא משלם את צו התשלומים ומגיש דוחות במועד, וטען כי יציאתו לחו"ל דווקא מהווה חיסכון בהוצאות, שכן הוא ילון בדירת אחותו בפינלנד חופשה זו זולה מחופשה בארץ . החייב חולק על טענות המנהל המיוחד לעניין מימון הנסיעה והערבויות שהציע ומציין כי אין לו כל אפשרות להמציא כתבי ערבות אחרים. החייב לא התייחס לאפשרות העשרת קופת הפש"ר בסכום של לפחות 15,000 ₪.

5. צו עיכוב יציאה מן הארץ בהליכי פשיטת רגל מוסדר בסעיף 57א לפקודת פשיטת רגל התש"ם-1980, לפיו משניתן צו כינוס "רשאי בית המשפט לתת צו עיכוב יציאה מן הארץ, צו עיכוב יציאה מן הארץ יעמוד בתוקפו עד לסיום הליכי פשיטת הרגל".

6. צו עיכוב יציאה מן הארץ בהליכי פשיטת רגל, שונה בתכליתו מצווי עיכוב בהליכים אחרים. כך לדוגמא, צו עיכוב יציאה מן הארץ בהתאם לתקנה 384 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 ולפי סעיף 14 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 נועדו למנוע השתמטות החייב מן ההליך על-ידי בריחתו מחוץ לארץ.
צו עיכוב היציאה מן הארץ בהליכי פשיטת רגל נועד להגשים בנוסף לסיכול המלטות והשארת הנושים בידיים ריקות תכליות נוספות. על מי שנכנס להליך פשיטת רגל להתנהל באופן שקוף, וכחלק מהליך הפיקוח עליו ועל הוצאותיו מוצא כנגדו צו עיכוב יציאה מן הארץ על מנת למנוע מן החייב לצאת את הארץ למטרות בילויים או למטרות שימנעו מן המנהל המיוחד יכולת הפיקוח עליו. מטרה נוספת היא למנוע התנהלות פזרנית של החייב . הנכנס לשערי בית משפט של פש"ר נהנה מיתרונות, ברם לצד זה עליו להיות נכון להדק את החגורה ולהתנהל על-פי אמות מידה מידתיות להליך לתועלת נושיו עד אשר ימצה את ההליך בניסיון להבריאו מחובותיו. מדובר אפוא בחלק ממערכת איזון האינטרסים של הנושים ושל החייב והאינטרס החברתי בדבר חובת חייבים בהליך פש"ר לנהוג באופן שיגרום להצלחת ההליך ולהגשמת מטרתו.

7.        ברע"א 3289/17 טאהא נ' כונס הנכסים הרשמי (30.04.2017) (להלן: " הלכת טאהא") נדרש בית המשפט העליון לסוגיית יציאת חייב המצוי בהליך פש"ר את הארץ למטרת נופש ו-"שינוי אוירה". באותה החלטה קבע בית המשפט העליון קווים מנחים לדיון בבקשה כגון דא וכך נקבע:

"ראשית, על בית המשפט לבחון בדקדקנות את הנימוקים לבקשה. לפי הדין הנוהג – ברירת המחדל, בכל הנוגע ליציאתו של חייב המצוי בעיצומו של הליך פשיטת רגל הינה כי לאחר שניתן לגבי החייב צו כינוס נכסים – יוצא לו צו עיכוב יציאה מן הארץ, וזה יעמוד בתוקפו בעיקרון עד לסיום הליכי פשיטת הרגל (...) חריגה מכלל זה תיתכן רק באם ובעת שמוצגים על ידי החייב נימוקים משכנעים המצדיקים כי באיזון בין הזכויות המתנגשות – זכותו לחופש תנועה ולאינטרסים אישיים אחרים שונים, תגבר, בנסיבות, על זכותם הקניינית של נושיו. טעמים אפשריים לאישור הבקשה יכולים להתבסס איפוא על: שיקולים בריאותיים, הומניים, משפחתיים, או עסקיים (שמטרתם להיטיב עם קופת פשיטת הרגל), וכן עבור הזמן, ובלבד שבמשך תקופה ממושכת התנהל החייב כראוי....
.....
שנית, על המבקש לעמוד בכל הדרישות שהושתו עליו על ידי בית המשפט המנהל את הליכי פשיטת הרגל, או על ידי הכנ"ר ולהגיש דו"חות כסדר (עיינו: לוין וגרוניס, בעמ' 135-134).
.....
לבסוף אציין כי בדונו בבקשות כאלו – בית המשפט נדרש לבחון גם את תום ליבו של החייב, שכן: 'אין כל הצדקה לתת 'קרש הצלה' לחייב אשר בא לבית המשפט בידיים שאינן נקיות, ואין כל הצדקה לפגוע בנושים כדי לסייע למי שנהג בחוסר הגינות ובחוסר יושר' (ראו למשל: ע"א 7092/13 ד.מ. נ' י.מ., [פורסם בנבו] פיסקה 29 (12.10.2015)). המונח תום לב הינו, גם במקרה זה, מונח שסתום הנותן לבית המשפט גמישות ומאפשר לו ליצוק לתוכו תוכן קונקרטי, בכל מקרה לגופו, תוך איזון בין האינטרסים והזכויות העומדים על הפרק (ראו: שם, בפיסקה 28 לחוות דעתי).
מבחינה יישומית – בבקשה לביטול זמני של צו עיכוב יציאה מן הארץ בהליכי פשיטת רגל – על בית המשפט להתרשם כי הכספים בהם מדובר (כאן, למשל, המתנה הנטענת) – לא מגיעים הלכה למעשה מכיסו של המבקש, בכסות של מתנה מצד שלישי. לפיכך על החייב ועל נותן המתנה להגיש לבית המשפט תצהירים (ולא הודעות), במסגרתם יבהירו חד-משמעית כי אכן מדובר במתנה. לתצהירים אלה נפקויות שלא זה המקום לפרטם".

8. בית המשפט העליון אף חזר לאחרונה על האמור בהלכת טאהא במסגרת רע"א 7008/18 ברוכמן נ' כונס הנכסים הרשמי (02.01.2019) וקבע, כי כשעסקינן בביטול זמני של צו עיכוב היציאה מהארץ, איזון ראוי של האינטרסים שבסיס הליך פשיטת הרגל מחייב קיומם של התנאים שנקבעו בהלכת טאהא, ובין היתר, על הבקשה להתבסס על נימוקים משכנעים המצדיקים את יציאת החייב מהארץ.

9. לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה ובתשובה ובאיזון הראוי בין האינטרס של החייב לאינטרס של הנושים, לא מצאתי נימוקים משכנעים המצדיקים ביטול זמני של צו עיכוב יציאה מהארץ.

בעניינו מטרת הנסיעה של החייב היא חגיגת יום-הולדת 46 ו "שינוי אווירה", כאשר צו הכינוס בעניינו ניתן ביום 14/08/18, והבקשה הוגשה בחלוף כשבעה חודשים בלבד מיום מתן הכינוס. החייב יכול לחגוג את יום הולדתו בארץ ואין צורך לצאת לשם כך לחו"ל לטיול של 12 ימים . אין ספק כי נסיעה זו אינה נסיעה חיונית, אין בה כדי להעשיר את הקופה, אינה למטרה בריאותית והיא כרוכה בהוצאות, מלבד הוצאות הלינה שהחייב יחסוך בלינה אצל אחותו , ולמעשה יש בה כדי לפגוע בקופת הפש"ר. טענתו שחגיגה בארץ בבתי מלון תהיה יקרה יותר, מוטב היה לה שלא תטען. אפשר לחגוג יום הולדת 46 בארוחה משפחתית בעלות צנועה בישראל ואין כל הצדקה לחגיגות הכוללות נופש וב תי מלון במצבו של החייב בעוד נושיו ממתינים בעיניים כלות לקבלת נשייתם.
על פני הדברים, הזמן הקצר שחלף מאז מתן צו הכינוס והיעדר נסיבות מיוחדות, לא מצדיק ים חריגה מהכלל שנקבע בפסיקה לפיו צו העיכוב יעמוד בתוקפו עד לתום הליכי פשיטת הרגל או לתקופה ממושכת.

כמו כן ביחס לערבה גב' סטוצ'נק (שנטען שהיא מממנת הנסיעה), צורף אישור מאת "מלונות לאונרדו " לפיו ההכנסה החודשית שלה ב- 3 חודשים אחרונים כמעסה פרילנסרית במלונות פתאל עומדת על 6,745 ₪ לחודש . לא הוגשו אסמכתאות ביחס לכרטיסי הטיסה שנרכשו וחשבוניות שניתן יהיה ללמוד מהם מי בפועל שילם עבורם ומה התקציב שהידידה מממנת. כ"כ אותה ערבה עובדת כפרי לנסרית ואינה שכירה עם משכורת קבועה כך שלטעמי לא ניתן להסתפק באישור ביחס ל-3 חודשים אחרונים כדי לעמוד על איתנותה הכספית ובטחון כי גם בעתיד זו תהיה הכנסתה ותוכל לפרוע מעתה ואילך את חיוביו של החייב למקרה שלא יחזור.

10. לאור האמור לעיל, ומשלא העמיד החייב ערבים מתאימים ו אף לא התייחס לאפשרות החלופית של העשרת קופת הפש"ר אני דוחה את הבקשה.

ניתנה היום, י"ג אדר ב' תשע"ט, 20 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.