הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 30659-09-18

בפני
כב' השופטת עפרה אטיאס

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
בן זכאי ענת, ת"ז XXXXXX088
להלן: "החייבת"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
עו"ד דורון זר
להלן: "הנאמן"

החלטה

לאחר עיון בבקשת החייבת ובתגובת הנאמן, אני נעתרת לבקשה בכפוף לתנאים הבאים:

א. החייבת תמציא אחת לחודש למשרדי הנאמן דו"ח רו"ח / יועץ מס שיכלו ל דו"ח רווח והפסד לתקופה הרלוונטי .

ב. החייבת תנהל עסקה על בסיס מזומנים. לחילופין – תפעיל העסק באמצעות חשבון בנק שאינו מצוי ביתרת חובה, לא תיצור יתרת חובה בחשבון זה במהלך עבודתה ולא תמשוך שיקים. החייבת תמציא את אישור הבנק על קיום המגבלות האמורות, וכן תמציא מידי חודשיים תדפיס המפרט פעולות שנעשו בחשבון.
החייבת לא תיצור חובות חדשים ו תהיה מנועה מכיסוי יתרת חובה בחשבון קיים לשם הפעלת העסק, וכן בתשלום כלשהו לספק ו\או כל נושה אחר בגין חוב שנוצר טרם מועד הגשת הבקשה לפש"ר, שכן פעולה זו משמעותה העדפת נושים, והיא אסורה על פי הוראות הפקודה.

ג. החייבת תמציא אישור בכתב של המשקיעה לפיו, היא מודעת להליך, וככל שייווצר חוב חדש, לא יהיה זה כלול במסגרת ההליך דנן.

תשומת לב החייבת כי אי עמידה בתנאים אלו עלולה להוביל לביטול הליכי הפש"ר.

ניתנה היום, כ' תמוז תשע"ט, 23 יולי 2019, בהעדר הצדדים.