הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 30131-03-18

בפני
כב' השופט אריה נאמן

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
שמיילוב ספיר, ת"ז XXXXXX787
להלן: "החייבת"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
עו"ד יונית שניידר
להלן: "המנהלת המיוחדת"

פסק דין

ביום 7.11.18 הגישה המנהלת המיוחדת בקשה לביטול ההליך בשל מחדליה של החייבת – אי תשלום כלל לקופת הכינוס ואי הגשת דוחות כלל. בהחלטה מיום 7.11.18 אפשרתי לחייבת לתקן את מחדליה ולהציג את אישור המ"מ עד ליום 28.11.18 תוך שהתריתי בה שאם לא כן יבוטל ההליך ללא כל התראה נוספת.
בתגובה עתרה החייבת להפחתת התשלום החודשי על מנת לצמצם פיגוריה ובהחלטתי מיום 12.12.18 קבעתי כי בקשת החייבת חסרה פרטים ומסמכים לרבות התייחסות לטענה כי היא לא מדווחת על הכנסותיה מעסק לבניית ציפורניים אשר פורסם בפייסבוק שלה, תוך שהתריתי בחייבת כי בהעדר תשובתה עד ליום 26.12.18 לא יהיה מנוס מביטול ההליך לאור אי-הסרת המחדלים לרבות מחדל אי-הדיווח על הכנסותיה מהעסק.
ביום 25.12.18 הודיעה ב"כ החייבת לביהמ"ש כי היא איננה זוכה לשיתוף פעולה מצד החייבת. ע"ג הודעה זו ניתנה החלטה (25.12.18) בה הוריתי למזכירות לשלוח ההחלטה ישירות לחייבת (הדבר בוצע) תוך שהתריתי בחייבת כי בהעדר תשובת החייבת עד ליום 24.1.19 אורה על ביטול ההליך ללא כל התראה נוספת.
עיון בתיק מגלה כי החייבת לא הגישה כל תגובה/הודעה בתיק.
בנסיבות אלו, ובזיקה להתראות שניתנו בכל ההחלטות לעיל, אין לי אלא לראות את החייבת כמי שוויתר ה על הצורך בהמשך ההליך, ועל כן אין מנוס אלא למחוק את בקשת ה העיקרית.
יובהר כי מחדלי החייבת שעה שה יא חוסה תחת צו הכינוס שניתן בעניינה מהווים התנהגות בחוסר תום לב, שעה שמחד גיסא נהנ ית החייב ת מהטבות הנובעות מצו הכינוס, ומאידך גיסא אי ננה מבצע ת הנדרש ממנ ה במסגרת הליך הפש"ר.
לפיכך אני מורה על מחיקת הבקשה לפשיטת רגל על כל השלכותיה.
בנסיבות אלה, ההגבלות שהושתו בצו הכינוס מבוטלות, וצו עיכוב יציאה מן הארץ יעמוד על כנו למשך 90 יום נוספים.
תנאי להגשת בקשה לביטול פסק דין זה הינו צירוף אישור המנהלת המיוחדת בתוך 90 יום מהיום בלבד בדבר: סילוק מחדלי החייבת בתוספת תשלום לקופת הכינוס בסך 1,000 ₪ בגין הוצאות ביטול פסה"ד.

הגשת בקשה עיקרית חדשה תהא בהתאם להלכ' אלקצאצי (ע"א 8673/13 גמיל אלקצאצי נ' כונס הנכסים הרשמי [2.4.14]).
הוצאות ההליך ישולמו בהתאם לתקנות (הוצאות המנהל המיוחד בסך של 500 ₪ ישולמו בנוסף), ולחלופין, לפי הנחיות הכונ"ר לעניין תעריפים מינימאליים, לפי הגבוה מביניהן, והיתרה תועבר לנושים בכפוף לכל דין תקף.

ניתן היום, כ"א שבט תשע"ט, 27 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.