הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 25507-11-18

בפני
כב' השופטת אילת דגן

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
מרצ'נקוב דמיטרי, ת"ז XXXXXX253
להלן: "החייב"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
עו"ד איתן שווץ
להלן: "המנהל המיוחד"

פסק דין

 1. ביום 19/11/2018 ניתן צו כינוס לנכסי החייב על פי בקשתו בגין חובות מוצהרים בסך של 206,000 ₪ ל-3 נושים, כאשר מושת עליו תשלום חודשי בסך 500 ₪.
 2. ביום 09/03/2020 הוכרז החייב כפושט רגל ונקבע בעניינו תכנית פירעון לפיה עליו לשלם 988 ₪ לחודש למשך 60 תשלומים, בכפוף לסילוק פיגוריו במזונות תוך 40 יום.
 3. ביום 26/07/2020 ניתן פסק דין המבטל את ההליך חרף מחדליו של החייב בתשלום המזונות וצבירת פיגורים בתכנית הפירעון. בהחלטתי מיום 17/08/2020 ולבקשת החייב הוריתי על ביטול פסק הדין בתנאי שהחייב יסלק את פיגוריו וישא בתשלום מזונות לילדיו.
 4. ביום 10/10/2021 הגיש האנמן הודעת עדכון במסגרתה עתר לביטול ההליך בה נטען כי החייב מתחמק מתשלום המזונות השוטף מזה חודשים, ומאז חודש 07/2021 הוא חדל לשלם את התשלום השוטף למזונות. בהחלטתי מיום 11/10/2021, ובטרם מתן החלטה, מצאתי להידרש לתגובת החייב שתוגש עד 01/11/2021.
 5. ביום 04/11/2021 הגיש הנאמן עדכון לפיו חרף המצאת ההחלטה מיום 11/10/2021 לחייב, הוא לא פעל לסילוק חוב הפיגורים שעומד עד סך של 12,784 ₪ וזאת בנוסף לתשלום השוטף לידליו.
 6. עד היום החייב לא הגיש כל הודעה מטעמו לתיק. התנהלות החייב בהליך כמפורט לעיל, וחוסר שיתוף פעולה מצדיו לרבות המחדלים, כמוהם כזניחת ההליך, והתנהגות זו בשים לב לחסותו תחת הליך זה, מהווה התנהגות בחוסר תום לב.
 7. לפיכך, משלא ניצל החייב את ההזדמנות שניתנה לו לחסות תחת הגנת ההליך, אני מורה על ביטול פסק הדין המכריז ומחיקת הבקשה לפשיטת רגל על כל השלכותיה.
 8. בנסיבות אלה, ההגבלות שהושתו בצו הכינוס מבוטלות, וצו עיכוב היציאה מן הארץ יעמוד בתוקפו למשך 90 יום נוספים.
 9. תנאי להגשת בקשה לביטול פסק הדין הינו הפקדת סך 5,000 ₪ בקופת בית המשפט ובנוסף צירוף אישור מחלקת הפיקוח במשרדי הכנ"ר או אישור המנהל המיוחד בדבר סילוק מחדלי החייב בתוך 45 יום מהיום. החייב יצרף החלטה זו לכל בקשה שתוגש בעניינו.
 10. הוצאות ההליך תשולמנה בהתאם לתקנות (הוצאות המנהל המיוחד בסך של 500 ₪ תשולמנה בנוסף), ולחלופין, לפי הנחיות הכנ"ר לעניין תעריפים מינימאליים, לפי הגבוה מביניהן, והיתרה תועבר לנושים בכפוף לכל דין תקף .
 11. הדיון הקבוע ליום 08/02/2026 מבוטל.
 12. המזכירות תשלח פסק דין זה לצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, ח' כסלו תשפ"ב, 12 נובמבר 2021, בהעדר הצדדים.