הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 21992-06-16

מספר בקשה:5
בפני
כבוד ה שופט נאסר ג'השאן

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
בר דניאל, ת"ז XXXXX383
להלן: "החייב"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
ראובן שרגיל
להלן: "הנאמן"

החלטה

1. לפניי בקשת החייב להורות על העברת החזרי המס המגיעים לו ממס הכנסה לידיו.

2. ביום 27.09.2016 ניתן צו כינוס לנכסי החייב בגין חובות מוצהרים בסך 1,234,048 ₪ ל-3 נושים. במסגרת צו הכינוס הושת על החייב צו תשלומים חודשי בסך 500 ₪. ביום 11.07.2018 הוכרז החייב כפושט רגל ונקבעה בעניינו תכנית פירעון לפיה, יופטר מכל חובותיו במידה ויוסיף 33 תשלומים חודשים שווים ורצופים על-סך 900 ₪ כל אחד.

3. ביום 18.11.2018 הודיע הנאמן, כי החי יב עמד בתנאים למתן צו הפטר ועל כן ניתן לחייב צו הפטר חלוט מכל חובותיו בני תביעה בכפוף להוראות סעיף 69(א) לפקודה.

4. ביום 18.06.2020 הוגשה הבקשה שבנדון בגדרה טען החייב, כי מגיע לו החזרי מס ממס הכנסה, או לם בשל עיקול ו/או עיכוב כלשהו, לא ניתן להעביר לחייב את ההחזרים הנ"ל. על כן ביקש החייב להורות על ביטול העיקול על הכספים ולהעבירם לחייב.

5. בהודעת החייב מיום 06.07.2020 ציין הוא, כי מדובר בהחזרים עבור ניכויים של רעייתו של החייב – הגב' יופה אינה, שכן במהלך השנים בהם עבדה נוכו לו מיסים מתלושי השכר וכעבור כמה שנים ביקשה לבדוק האם מגיעים לה החזרי מס ונמצא כי אכן מגיעים לה.

6. הנאמן התנגד לבקשה וטען, כי מאחר ומדובר בחישוב מאוחד ובתקופה בה היו בני הזוג נשואים, הרי הכספים הנ"ל אמורים להגיע לקופת הכינוס.

7. לאחר עיון בטיעוני הצדדים מצאתי להיעתר לבקשה באופן חלקי.

8. כידוע, סעיף 42 לפקודה קובע כי לאחר שהוכרז החייב כפושט רגל, נכסיו ניתנים לחלוקה בין נושיו ויוקנו לנאמן, זאת למעט החריגים המופיעים בסעיפים 85 ו-86 לפקודה . משמע, כל סכום המוקנה לפושט הרגל, אשר אינו בא בגדר החריגים הקבועים בסעיף 85-86 לפקודה הוא נכס המוקנה לנאמן, למעט אותו חלק שנדרש לשם מחייתו הבסיסית.

9. כבר נקבע בהלכה הפסוקה, כי החזרי מס אינם באים בגדר החריגים שנקבעו בסעיפים 85-86 לפקודה ועל כן, מדובר בנכס המוקנה לנאמן ויש להעבירם לקופת הפש"ר (רע"א 7725/18 פלוני נ' עו"ד פריד (16.01.2019)).
בית המשפט העליון קבע בעניין פלוני הנ"ל, כי " החזרי מס אינם באים בגדר החריגים, ועל כן הם מוקנים לנאמן. מסקנה זו מתיישבת אף עם התכלית העומדת בבסיס העברת נכסי פושט הרגל לנאמן, להעמדת כל פוטנציאל הפירעון שיש לפושט הרגל בידי הנאמן, המאגד את האינטרסים הלגיטימיים הן של פושט הרגל והן של הנושים".

10. אמנם רעייתו של החייב אינה צד להליך וההחזר מגיע בשל תשלומי יתר שהיא שילמה לרשויות המס במשך שנים; יחד עם זאת, מעת שניתן צו כינוס, אמור החייב היה לשלם תשלומים עיתיים הנגזרים מהכנסת התא המשפחתי. בנוסף, תכנית הפרעון שנקבעה נקבעה בהתאם להכנסה הפנויה של התא המשפחתי. משכך, אילו החזרי המס היו מוחזרים בסוף כל שנה (החל משנת 2016 ועד למתן צו ההפטר בשנת 2018) או אילו אשתו של החייב לא היתה משלמת ביתר, היו סכומים אלה (המחזרים היום) בחזקת הכנסה פנויה של התא המשפחתי שאמורה להגיע לקופת הפש"ר.

11. לאור האמור לעיל ובשים לב לעובדה כי צו ההפטר הטיב עם התא המשפחתי בכללותו מצאתי בנסיבות העניין, כי ההחזרים בגין השנים 2016-2018 הם כספים המוקנים לנאמן. יש להבהיר , כי אין מדובר בזכות שנוצרה לאחר מתן צו ההפטר, אלא היא היתה קיימת קודם לכן והחייב ורעייתו פעלו להשבת הסכום לאחר מתן צו ההפטר בעניינו.

12. יחד עם האמור, בשים לב לנסיבותיו של החייב כפי שפורטו בדו"ח המסכם מטעם המנהל המיוחד דאז , בין היתר בהתחשב בגילו, מצאתי להורות על העברת סך של 10,000 ₪ לקופת הפש"ר והיתרה תועבר לחייב ורעייתו לשם מחייתם.

13. סוף דבר הבקשה מתקבלת אפוא בחלקה כמפורט בסעיף 12 לעיל.

ניתנה היום, א' אב תש"פ, 22 יולי 2020, בהעדר הצדדים.