הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 2192-02-16

בקשה מס' 7

בפני
כבוד ה שופט חננאל שרעבי

המבקשת
אילנה אליהו ת.ז XXXXXX237

נגד

המשיבים

  1. חנוך שרמה ת.ז XXXXXX728 (החייב)
  2. כונס נכסים רשמי מחוז חיפה והצפון

החלטה

1. בפניי בקשת המבקשת מיום 01/02/16 למתן צו כינוס נגד המשיב 1 (להלן: "החייב"), שלא מילא אחר התראת פש"ר מיום 04/01/16 שניתנה בגין תיק הוצל"פ שנפתח לגביית חוב מזונות עפ"י פסק דין מיום 29/03/06 שניתן בבית משפט לענייני משפחה בחדרה .

2. החייב הגיש התנגדות למתן צו כינוס בנימוק כי תיק ההוצל"פ נפתח לביצוע פסק דין למזונות שניתן בהעדר התייצבות בבית משפט לענייני משפחה בחדרה, והוגשה בקשה לבית המשפט שם לביטול פסק הדין.

3. קיימתי דיון בבקשה למתן צו כינוס ובהתנגדות לה ביום 23/03/16.
במסגרת ישיבת ההתנגדות הצהירה ב"כ החייב כי "מקובל, כי ככל שהבקשה תידחה יינתן צו כינוס" (עמ' 1 לפרוטוקול שורה 19).
היינו, ככל שהבקשה שהגיש החייב לביטול פסק הדין שניתן בהעדר הגנה תידחה, יסכים החייב למתן צו כינוס נגדו .

4. בעקבות הדיון שקיימתי כאמור בהתנגדות למתן צו כינוס, ולנוכח הצהרת ב"כ החייב, החלטתי בתום ישיבת יום 23/03/16 כי "אתן החלטה בבקשת צו הכינוס לאחר קבלת בית המשפט לענייני משפחה בבקשה לביטול פסק הדין נשוא ההתראה, וזאת גם לאור הצהרתה של ב"כ החייב, כי ככל שתידחה הבקשה לביטול פסק הדין, תסכים למתן צו כינוס" (עמ' 3 לפרוטוקול שורות 27-29).

5. היום, 30/05/16, הודיעני ב"כ המבקשת כי הבקשה לביטול פסק הדין שהוגשה לבית המשפט לענייני משפחה נדחתה בפסק דין מיום 29/05/16 (כב' השופט טל פפרני, בית משפט לענייני משפחה בחדרה) תוך חיוב החייב בהוצאות בשיעור של 10,000 ₪.

6. בנסיבות אלה, ולנוכח נימוקי הבקשה לצו כינוס והצהרת ב"כ החייב המוזכרת לעיל מיום 23/03/16, אני מורה על הוצאת צו כינוס לחייב.

7. לאחר שעיינתי בבקשת הנושה ובמסמכים המצורפים אליה ובהעדר תגובה מטעם החייב, אני מחליט, כדלקמן:
  א. ניתן צו כינוס לנכסי החייב, מר חנוך שרמה ת.ז. XXXXXX728.
ב. הכונס הרשמי (להלן: "הכונ"ר") מתמנה בזאת ככונס לנכסי החייב.
ג. הנני מורה על עיכוב יציאת החייב מן הארץ.
החייב יפקיד את דרכונה בידי הכונ"ר;
על משטרת ישראל לעכב את יציאת החייב עד לקבלת הודעה מבית המשפט בדבר ביטול צו עיכוב היציאה.
 ד. על החייב לבצע את הפעולות הבאות:

  1. להתייצב בפני הכונ"ר במשרדו בכל עת שיידרש לכך, לצורך חקירה.
  2. לשלם לכונ"ר לטובת נושיו סך של 1,000 ₪ לחודש, החל מיום 10/06/16 ומדי חודש בחודשו, עד ליום ה-10 בכל חודש .
  3. להגיש לכונ"ר תוך שבעה ימים מהיום, דו"ח על מצב עסקיו בשלושה עותקים; אלא אם כן יפטור אותו הכונ"ר מחובה זו.
  4. להגיש לכונ"ר דו"ח אחת לחודשיים, על הכנסותיו והוצאותיו על פי הטפסים שיימסרו לו על ידי הכונ"ר.

ה. ניתן בזאת צו לעיכוב כל ההליכים מכל סוג שהוא כנגד החייב, כאמור בסעיפים 20(א)
ו-22(א) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980.
ו. אני מטיל על החייב את ההגבלות לפי סעיף 42א לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש],
התש"ם-1980 (עותק מהוראת הפקודה מצוי במזכירות בית המשפט).
ז. המועד לדיון בבקשת הכרזת פשיטת הרגל נקבע ליום 15/02/17 בשעה 09:00.
ח. פרסום צו כינוס זה יבוצע על ידי הכונ"ר ויכלול את מועד הדיון האמור.
ט. אני מורה כי הפרסום שיתבצע ע"י הכונ"ר והמודיע על אסיפת הנושים, יכלול הודעה בדבר המועד הקבוע לעיל, ויהווה הזמנה כדין לנושים. ללא קשר לפרסום ימסור הכונ"ר לחייב מהו המועד שנקבע לאסיפת הנושים, בתוך 14 יום ממתן צו הכינוס.
י. החייב ימציא הודעה על מתן צו זה, הכוללת עותק מצו הכינוס, והתאריך שנקבע לאסיפת הנושים, אשר נמסר לחייב על ידי הכונ"ר לפי סעיף ח' לעיל, בכל תיקי ההוצל"פ המתנהלים נגדו, וכן לכל נושיו, לרבות אלה אשר טרם פעלו נגדו במסגרת ההוצל"פ, וזאת בתוך 21 ימים מהיום, בדואר רשום או במסירה אישית.
יא. אני ממנה את עו"ד אביב רונן כמנהל מיוחד בתיק זה.
עו"ד רונן יחתום על כתב התחייבות בשיעור של 50,000 ₪ להבטחת תקינות פעולותיו כמנהל מיוחד.
החייב ימציא העתק החלטה זו לכל לשכות ההוצאה לפועל בהן מתנהלים תיקים כנגדו.

המזכירות תעביר החלטתי זו למנהל המיוחד הממונה, עו"ד אביב רונן, ולצדדים.

ניתנה היום, כ"ב אייר תשע"ו, 30 מאי 2016, בהעדר הצדדים.