הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 21700-03-15

בפני
כבוד ה שופטת אילת דגן

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
סאלח אלכליל, ת"ז XXXXX598
להלן: "החייב"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
עו"ד קרן אוגינץ
להלן: "הנאמנת"

פסק דין

1. ביום 14/4/15 ניתן צו לכינוס נכסי החייב על פי בקשתו, בגין חובות מוצהרים בסך של 800,000 ₪ ל-33 נושים, כאשר מושת עליו תשלום חודשי בסך 600 ₪.

2. בדיון מיום 01/05/2017 הוכרז החייב כפשוט רגל וקבעה בעניינו תכנית פירעון .

3. ביום 6/01/18 הגישה הנאמנת הודעה בדבר אי עמידתו של החייב בתכנית הפירעון, וביקשה להורות על הארכת תכנית הפירעון. בהעדר תגובה מטעם החייב, על אף הארכה, הוארכה תכנית הפירעון בשנה נוספת מעבר לתכנית הפירעון המקורית (בהחלטה מיום 25/02/17).

4. בהודעה הנאמנת מיום 21/03/19 עתרה הנאמנת לביטול ההליך בטענה כי חרף החלטת בית המשפט, החייב לא שילם דבר מאז חודש 03/2017, אינו מגיש דוחות חודשיים, והוא הגיש תביעה בבית המשפט לתביעות קטנות בנתניה ללא קבלת אישור בית המשפט של הפש"ר. בהחלטתי מאותו יום נקבע כי " הואיל וב"כ החייב שוחרר בכפוף להמצאת ההחלטות לחייב והואיל ונראה מהחיווי במחשב כי עו"ד אלשיך לא צפה בהחלטה, אני מורה לנאמנת להמציא לחייב החלטה זו והבקשות וההחלטה מ 28/2/19 במסירה אישית עד 1/4/19 ".

5. ביום 26/05/19 צירפה הנאמנת את אישור המסירה לחייב, הודיעה כי הוא טרם סילק את מחדליו ועתרה לביטול ההליכים.
6. חוסר שיתוף פעולה מצד החייב לרבות המחדלים, כמוהם כזניחת ההליך, והתנהגות זו בשים לב לחסותו תחת הליך זה, מהווה התנהגות בחוסר תום לב.
7. לפיכך אני מורה על ביטול פסק הדין המכריז ומחיקת הבקשה לפשיטת רגל על כל השלכותיה.
8. בנסיבות אלה, ההגבלות שהושתו בצו הכינוס מבוטלות, וצו עיכוב היציאה מן הארץ יעמוד בתוקפו למשך 90 יום נוספים.
9. תנאי להגשת בקשה עיקרית חדשה הינו הפקדת סך של 3,000 ₪ בקופת בית המשפט.

10. תנאי להגשת בקשה לביטול פסק דין זה, הינו צירוף אישור מחלקת הפיקוח במשרדי הכנ"ר או אישור המנהל המיוחד בדבר סילוק מחדלי החייב בתוך 45 יום מהיום.
החייב יצרף החלטה זו לכל בקשה שתוגש בעניינו.

11. הוצאות ההליך תשולמנה בהתאם לתקנות (הוצאות המנהל המיוחד בסך של 500 ₪ תשולמנה בנוסף), ולחלופין, לפי הנחיות הכנ"ר לעניין תעריפים מינימאליים, לפי הגבוה מביניהן, והיתרה תועבר לנושים בכפוף לכל דין תקף.

12. המזכירות תשלח פסק דין זה לצדדים ותסגור את התיק .

ניתן היום, כ"ג אייר תשע"ט, 28 מאי 2019, בהעדר הצדדים.