הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 18523-05-14

לפני
כב' השופטת אילת דגן

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
שוסטר אברהם, ת"ז XXXXX558
להלן: "החייב"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכנ"ר"
ובעניין:
עו"ד ערן בר-רבי
להלן: "המנהל המיוחד"

החלטה

1. בהמשך להכרזתו של החייב כפושט רגל בדיון מיום 21/05/19, ולאור הבקשה המוסכמת אני מורה על מתן צו הפטר מותנה לחייב ומאשרת את תכנית הפירעון המוסכמת בעניינו לפיה ישלם החייב 100% מחובותיו המאושרים, בצירוף הוצאות ההליך, כך שעליו להעמיד את הקופה על סך כולל של 276,655 ₪, כאשר בהתחשב בכספים שכבר הצטברו בקופה, על החייב להוסיף סך של 237,210 ₪, וזאת ב- 60 תשלומים חודשיים שווים על סך של 3,500 ₪ (בסך הכל 210,000 ₪), ובסוף התקופה ישלם החייב את היתרה (בסך 27,210 ₪).

2. נוכח האמור מתייתר הצורך בביצוע השמאות לדירת החייב, ומתייתר הצורך בדיון הקבוע ליום 28/10/19 ולכן אני מורה על ביטולו.

3. על תכנית הפירעון יחולו התרופות שלהלן:
א. פיגור של שלושה (3) תשלומים חודשיים - יביא להארכת משך תוכנית הפירעון בשישה (6) חודשים נוספים מעבר לתקופת תוכנית הפירעון המקורית ולהגדלת סכום הפירעון הכולל בהתאמה.
ב. פיגור של שישה (6) תשלומים חודשיים - יביא להארכת משך תוכנית הפירעון בשנה נוספת מעבר לתקופת תוכנית הפירעון המקורית ולהגדלת סכום הפירעון הכולל בהתאמה וכן להשבת המגבלות שהוסרו, ככל שהוסרו.
ג. פיגור מצטבר של תשעה (9) פיגורים בתשלומים החודשיים יוביל לביטול הליכי הפש"ר, ביטול ההפטר המותנה וביטול ההכרזה על פשיטת הרגל, בהתאם להוראות סעיף 55(ב) לפקודה. במקרה זה, לא יוסרו מפושט הרגל פסלות על פי דין הנובעת מן ההכרזה ובמידה ויוותרו נכסים לזכות החייב, הם יוקנו לנאמן גם לאחר ביטול ההכרזה, בהתאם להוראות סעיף 55(ד) לפקודה, שיהיה רשאי לפעול למימושם לטובת קופת הנושים.
ד. כל נכס, כספים וזכויות השייכים לחייב מכל מקור שהוא (לרבות כספים בחב' בטוח, זכויות להחזרי מס וכדומה) ולא דווחו על ידי החייב במהלך הליכי פשיטת הרגל, יועברו לקופת פשיטת הרגל במלואם מיד עם גילויים, בין אם התגלו לאחר אישור תוכנית הפירעון או לאחר סיום ביצועה ואף לאחר קבלת הפטר חלוט.
ה. הסתרת מידע מהכנ"ר ובית המשפט בנוגע לזכויות החייב, עשויה לשמש גם עילה לביטול הליכי פשיטת הרגל או ביטול ההפטר, במידה וניתן, ולהגשת כתב אישום פלילי כנגד החייב. זאת, בנוסף על מימוש כל נכסי החייבת לזכות הנושים.

אני נותנת לתוכנית הפירעון כפי שאושרה על ידי תוקף של צו הפטר מותנה.

4. כל עוד החייב עומד בתנאי תוכנית הפירעון, יהא פטור מהגשת דוחות דו חודשיים.

אני קובעת לעיון לקבלת עדכון הנאמן ליום 24/07/20.

בנוסף, המזכירות תקבע ביומני דיון למועד של כחודש מסיום תכנית הפירעון (ימי ראשון וקביעה של עד 30 תיקים ביום) ותשלח זימון לצדדים.

ניתנה היום, כ' תמוז תשע"ט, 23 יולי 2019, בהעדר הצדדים.