הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 14526-01-19

בפני
כב' השופטת אילת דגן

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
דרעי סעדיה, ת"ז XXXXX423
להלן: "החייב"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
עו"ד מיכאל גבור
להלן: "המנהל המיוחד"

פסק דין

1 ביום 07/01/2019 ניתן צו כינוס לנכסי החייב לבקשתו, במסגרתו הוטל על החייב תשלום חודשי בסך 300 ₪ החל מיום 01/ 03/2019.

2. ביום 05/06/19 עתר המנהל המיוחד לביטול צו הכינוס ופיזור הליך פשיטת הרגל בטענה כי נכון למועד הגשת הבקשה החייב שילם תשלום אחד, לא התייצב לחקירות במשרדי המנהל המיוחד, לא הגיש ולו דו"ח אחד ולא הגיש אישורי מסירה לנושים.
3. בהחלטתי מיום 03/06/19 ניתנה לחייב הזדמנות להגיש תגובתו לבקשה עד 04/07/19 והובהר כי ככל שלא תוגש תגובה מטעמו א שקול ביטול ההליך.
משלא הוגשה כל תגובה מטעם החייב מצאתי לתת לו, לפנים משורת הדין, בהחלטה מיום 08/07/19, ארכה נוספת להגשת תגובתו לבקשה עד 23/07/19. באותה החלטה הובהר כי בהעדר תגובה אורה על ביטול ההליך וביטול הדיון הקבוע ליום 27/04/2020 ללא כל הודעה נוספת.
4. עד היום לא הוגשה כל הודעה ו/או תגובה מטעם החייב.
5. חוסר שיתוף פעולה מצד החייב לרבות המחדלים, כמוהם כזניחת ההליך, והתנהגות זו בשים לב לחסותו תחת הליך זה, מהווה התנהגות בחוסר תום לב.
6. לפיכך, ובזיקה להתראה שניתנה לחייב בהחלטה מיום 08/07/19 אני מורה על מחיקת הבקשה .
7. כל ההגבלות שהושתו בצו הכינוס מבוטלות, וצו עיכוב היציאה מן הארץ יעמוד בתוקפו למשך 90 יום נוספים.
8. תנאי להגשת בקשה עיקרית חדשה הינו הפקדת סך של 3,000 ₪ בקופת בית המשפט.

9. תנאי להגשת בקשה לביטול פסק דין זה, הינו צירוף אישור מחלקת הפיקוח במשרדי הכנ"ר או אישור המנהל המיוחד בדבר סילוק מחדלי החייב בתוך 45 יום מהיום.
החייב יצרף החלטה זו לכל בקשה שתוגש בעניינו.

10. הוצאות ההליך תשולמנה בהתאם לתקנות (הוצאות המנהל המיוחד בסך של 500 ₪ תשולמנה בנוסף), ולחלופין, לפי הנחיות הכנ"ר לעניין תעריפים מינימאליים, לפי הגבוה מביניהן, והיתרה תועבר לתיקי ההוצל"פ בכפוף לכל צו תקף.

11. הדיון הקבוע ליום 27/04/2020 מבוטל בזאת.

12. המזכירות תשלח פסק דין זה לצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ"א תמוז תשע"ט, 24 יולי 2019, בהעדר הצדדים.