הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 14123-12-18

בפני
כב' השופט נאסר ג'השאן

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
שאמי תחריר, ת"ז XXXXX721
להלן: "החייב"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
עו"ד ציפי פריד - למפיטר
להלן: "המנהלת המיוחדת"

החלטה

1. לפניי בקשת החייבת להורות על הפחתת צו התשלומים החודשי לסך של 200 ₪ רטרואקטיבית החל מחודש 01/2020.

2. החייבת כבת 42, צו לכינוס נכסיה ניתן ביום 19.12.2018, בגין חובות מוצהרים בסך 98,000 ₪ ל-9 נושים. במסגרת צו הכינוס הושת על החייבת צו תשלומים חודשי בסך של 200 ₪ החל מיום 01.02.2019.

3. ביום 09.12.2019 הגישה המנהלת המיוחדת בקשה להגדלת צו התשלומים לאור העדר מיצוי כושר השתכרותה של החייבת והוצאותיה המופרזות. ביום 12.01.2020 נעתרתי לבקשה, לאחר שעיינת י בטיעוני הצדדים והוריתי על הגדלת צו התשלומים החודשי לסך של 600 ₪ החל מחודש 01/2020, זאת לאור הוצאות החייבת המופרזות, אי מיצוי פוטנציאל השתכרותה ללא כל סיבה המצדיקה זאת וכן לאור העובדה שהחייבת אינה מדווחת על כל הכנסותיה כנדרש.

4. ביום 16.06.2020 הוגשה הבקשה שבנדון בגדרה טענה החייבת בתמצית, כי חל שינוי בנסיבותיה המצדיקה הפחתת צו התשלומים. נטען כי החייבת פוטרה מעבודתה בחודש 01/2020 ומאז טרם השתלבה במעגל העבודה לאור משבר הקורונה. נטען כי כיום הכנסתה של החייבת מסתכמת בסך של 1,600 ₪ מקצבת הביטוח הלאומי, מסיוע בשכר דירה בסך 1,170 ₪ ומעזרה מבני משפחתה. החייבת עוד טענה כי החל מחודש 8/2019 הופסקו תשלומי המזונות עבור בתה שהפכה לבגירה, לרבות קצבת הילדים.

5. המנהלת המיוחדת בתגובתה התנגדה לבקשה וטענה, כי החייבת לא תמכה בקשתה בכל אסמכתא לעניין התקיימותה מהבטחת הכנסה ולכך כי הופסקו תשלומי המזונות וקצבת הילדים. עוד נטען כי נגף הקורונה התפרץ כחודשיים וחצי לאחר פיטורי החייבת ממקום עבודתה, ואף על פי כן היא לא השתלבה במעגל העבודה בתקופה ההיא. עוד טענה המנהלת המיוחדת כי דוחותיה של החייבת אינם מגובים באסמכתאות וכן אינם מהימנים.
יחד עם האמור, המנהלת המיוחדת לא התנגדה להפחתת צו התשלומים לסך של 300 ₪ בחודשים 03-05/2020 לאור מגפת הקורונה.

6. בתשובתה חזרה החייבת על האמור בבקשתה, וצירפה לתשובתה העתק ממכתב הפיטורים ואישור מהמוסד לביטוח לאומי בעניין זכאותה לקצבת הבטחת הכנסה.

7. לאחר עיון בבקשה, בתגובה, בתשובה ובדוחות הדו-חודשיים שהובאו לעיוני מצאתי להיעתר לבקשה באופן חלקי. רא שית, מעיון בדוחות הדו-חודשיים נראה, כי הדוחות נערכו כלאחר יד שכן אין זה סביר שהוצאות הכלכלה שעמדו בחודשים 01-02/2020 על-סך 2,843 ₪ יצטמצמו , ללא כל נימוק , לסך של 961 ₪ לחודשיים בחודשים 3-4/2020 למשפחה המונה 2 נפשות. מעבר לכך, הדוחות לא גובו במלוא האסמכתאות כך שלא ניתן לעמוד על אמינות ההוצאות המדווחות.

8. יתרה מהאמור, החייבת לא ציינה בבקשתה כל סיבה המצדיקה אי השתלבותה בשוק העובדה החל מחודש 01/2020, טרם התפרצות נגיף הקורונה ואף בתקופה דנן. אמנם לאור התפרצות הנגיף קיים קושי מסויים להשתלב בשוק העבודה , א ך יחד עם האמור, כפי שהבהרתי בהחלטתי מיום 12.01.2020, על החייבת למצות את פוטנציאל השתכרותה באופן מיידי. מדובר בחייבת צעירה אשר לא נטען ולא הוצג כל מסמך המעיד על מגבלה רפואית כלשהי הפוגעת בכושר השתכרותה.

9. יחד עם האמור, בשים לב להסכמת המנהלת המיוחדת, באיזון הראוי ועל מנת לאפשר לחייבת להשתלב בשוק העבודה, מצאתי להורות על הפחתת צו התשלומים החודשי לסך של 300 ₪ לתקופה קצובה למשך 5 חודשים החל מחודש 03/2020.
בתום התקופה ישוב צו התשלומים לעמוד על כנו.
חוב הפיגורים שלחובת החייבת ישולם תוך 60 ימים מהיום.

ניתנה היום, כ"ז תמוז תש"פ, 19 יולי 2020, בהעדר הצדדים.