הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 13125-05-15

בפני
כב' השופטת גלית ציגלר

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
ענת קרן, ת"ז XXXX077
להלן: "החייבת"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
עו"ד ירון רג'ואן
להלן: "המנהל המיוחד"

פסק דין

1. בפניי בקשת חייבת להכריזה כפושטת רגל.
הכונ"ר והמנהל המיוחד אינם מתנגדים לבקשת החייבת, כמפורט בדוח המסכם מטעמם.

2. ביום 26.5.15 ניתן צו לכינוס נכסי החייבת על פי בקשתה.
נגד החייבת הוגשו 3 תביעות חוב על סך 97,641 ₪ .
תביעות החוב לא נבדקו, ואין טעם בבדיקתן נוכח ההמלצה למתן הפטר לאלתר.

3. המבחן העיקרי להכרזתה של חייבת כפושט רגל, ע"פ הפקודה והכללים שהתפתחו בפסיקה, הוא אם החייבת נהגה בתום לב עובר להליכי פשיטת הרגל ובמהלכם, לפיכך, מנימוקי הבקשה, לאור עמדת הכונ"ר והמנהל המיוחד, אני מקבלת את הבקשה ומכריזה כי החייבת פושטת רגל.

4. המלצת המנהל המיוחד כאמור הייתה למתן הפטר נוכח מצבה האישי והמשפחתי של החייבת, גילה, הדרך בה נצברו החובות ופרק הזמן בו היא מצויה בהליך, והעדר תועלת לנושים.

החייבת המציאה את המלצת המנהל המיוחד למתן הפטר מיידי לכלל הנושים, ולא התקבלה התנגדות.

5. לאור כל האמור, ניתן בזה לחייבת הפטר מכל החובות ברי התביעה, והפטר מכל חוב שעילתו לפני מתן צו הכינוס, למעט חובות המנויים בסעיף 69 לפקודה.
כל ההערות והעיקולים שהוטלו על זכויות ונכסי החייבת בגין חובות ברי תביעה שנוצרו לפני צו הכינוס – בטלים.
כל המגבלות שהוטלו במסגרת ההליך יוסרו, לרבות צו עיכוב יציאה מהארץ.
כל נכס, כספים או זכויות, השייכים לחייב מכל מקור שהוא, לרבות כספים בחברות ביטוח, זכות להחזר מס, ירושה וכו', אשר לא דווחו במהלך הליך הפש"ר, יועברו במלואם לקופת הכינוס מיד עם גילויים, בין אם התגלו לאחר אישור תכנית פרעון, או לאחר השלמתה, או אף לאחר קבלת ההפטר.
הכספים בקופה יחולקו בהתאם להוראות הכונ"ר.

ניתן היום, ט' שבט תשע"ח, 25 ינואר 2018, בהעדר הצדדים.