הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פר"ק 48403-04-14

לפני כבוד השופטת בטינה טאובר

בעניין:
פקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983
להלן: "הפקודה"

ובעניין:
ט.ב. מתקדמים בכספים בע"מ ח.פ. 514817253
להלן: "החברה"

ובעניין:
אמיר בירמן
להלן: " המשיב"

ובעניין:
עו"ד ליאור מזור בתפקידו
להלן: "הנאמן לביצוע ההסדר"

כנאמן לביצוע הסדר נושי אמיר בירמן

ובעניין:
כונס הנכסים הרשמי
להלן: "הכנ"ר"

החלטה

1. בדיון שהתקיים היום, נדונה בקשת הנאמן לביטול הסדר נושים שהוצע על ידי מר אמיר בירמן (להלן: "המשיב") ואשר שימש כבעל שליטה בחברה ט.ב. מתקדמים וכספים בע"מ (להלן: "החברה"), ואשר אושר בהחלטת בית המשפט ביום 1/9/14 על ידי כב' השופט ד"ר ע. זרנקין.

2. יצוין כי אף שהבקשה לביטול הסדר הנושים והחלטה על מועד הדיון הומצאו למשיב, בחר המשיב שלא להגיש תגובה לבקשה ולא התייצב לדיון שנקבע.

3. מעיון בתיק בית המשפט עולה כי הצעת ההסדר המקורית שהוצעה על ידי המשיב כללה תוספת תשלום כולל בסך של 7.8 מיליון ₪, צמוד למדד. התשלום אמור היה להיות מבוצע ברובו בהסדר תשלומים שאושר.

4. למן אישור מועד ההסדר שולם במסגרת הליכי ההסדר סך כולל של 1,828,377 ₪. בקשות שהגיש המשיב לשינוי בפריסת התשלומים על פי הסדר הנושים נענו, פעם אחר פעם בהסכמת הנושים, כאשר ביום 18/3/18 נעתר בית משפט לבקשת המשיב ואפשר לו ארכה לצורך ביצוע התשלומים על פי ההסדר שנועדו להשתלם עד ליום 31/12/17, ואולם לא שולמו על ידי המשיב כספים כלשהם לקופת ההסדר מאז חודש 2/17.

5. מדיווח הנאמן עולה, כי בניגוד לתחזיותיו של המשיב, נפסקו לזכותו סכומי כסף נמוכים במסגרת הליך שניהלו החברה ומר בירמן בת.א. 45786-01-16 וסך הסכומים שנפסקו עומד על 299,140 ₪.

6. מכל האמור עולה, כי המשיב אינו מקיים את הסדר הנושים, וזאת גם לאחר שניתנו לו הזדמנויות וארכות חוזרות ונישנות לרפא את מחדליו לצורך עמידה בהסדר הנושים וביצועו. באי כוח הנושים אשר התייצבו לדיון, הביעו את הסכמתם לביטול הצעת ההסדר וכך גם באת כוח הכנ"ר.

7. משעולה לכאורה שאין בידי המשיב, ולו לשיטתו, המקורות הנדרשים לשם מימון ועמידה בהוראות ההסדר, והוא אף בחר שלא להתייצב לדיון ואף לא להגיש תגובה, עולה כין אין מנוס מלהורות על ביטול הסדר הנושים שאושר בעניינו של המשיב.

8. לצורך שמירה על רציפות הליכי הגבייה, הנני מעכבת ב 10 ימים את ביטולו של הסדר הנושים על הסעדים הכרוכים בו, וכן מסמיכה את הנאמן להגיש בקשה לפשיטת רגל כנגד המשיב.

9. כמו כן, מובהר בזאת כי המחאות הזכות שמופנים לקופת ההסדר לגבי תקבולים מסוימים שאמורים להתקבל אצל החברה ו/או המשיב, יוותרו בתוקף והכספים יועברו לקופת ההסדר וזאת למרות ביטולו של הסדר הנושים.

10. המזכירות תמציא את העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ח תשרי תשע"ט, 07 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.