הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פר"ק 46712-10-13

בפני
כב' השופט רון סוקול, סגן נשיא

בעניין החברה:

ה.אס.אי חיפה סרג'יקל אינסטרומנטס בע"מ ח.פ. 51285920

ובעניין:

  1. כונס הנכסים הרשמי
  2. עו"ד ערן אטלס - המנהל המיוחד

פסק דין

1. ביום 15/6/14 ניתן צו לפירוק החברה. עו"ד ערן אטלס מונה כמנהל מיוחד.

2. מהודעת המנהל המיוחד בבקשות מס' 6 ו-7 מתברר כי כל תביעות החוב נבדקו וההחלטות הועברו למוסד לביטוח לאומי. עוד מתברר כי פרט לתקבול בסך של 5,000 ₪ שהתקבל בעקבות מכירת קניין רוחני של החברה ,לא אותרו נכסים או זכויות של החברה. כונס הנכסים הרשמי מצטרף לבקשות וסבור גם הוא כי אין טעם בהמשך הליכי הפירוק.

3. בנסיבות אלו, אני מאשר את שתלום ההוצאות כמפורט בבקשת המנהל המיוחד בסעיפים 18,19 לבקשה מס' 6.יתרת הכספים תועבר לתשלום הוצאות ההליך, שכר שטרחה ושכר השגחה. ככל שיוותרו כפסים הם יועברו למוסד לביטוח לאומי על חשבון דין הקדימה.

כן אני מורה בזה על חיסול החברה בהתאם לסעיף 315 לפקודת החברות [נוסח חדש]. הכונס הרשמי יודיע על מתן צו החיסול לרשם החברות.

4. אני משחרר בזה את בעל התפקיד ואת כונס הנכסים הרשמי מתפקידיהם.

ניתן היום, כ"ג סיוון תש"פ, 15 יוני 2020, בהעדר הצדדים.