הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פר"ק 30274-12-19

בפני כב' השופט רון סוקול, סגן נשיא
בעניין:
העמותה

ובעניין:
המבקשים

מרכז קהילתי (מתנ"ס) כפר מנדא (ע"ר)
ע"י עו"ד עאלם אחסאן

  1. אימאן עיסאוי
  2. טאהא זידאן
  3. ראפע קדח
  4. לואי עזאם
  5. לילא זידאם
  6. זוהיר עבד אל חמיד
  7. אימאן טאהא
  8. סוהילה חליל
  9. רפאעיה עיסא

ע"י ב"כ עו"ד מוחמד זידאן

ובעניין:
כונס הנכסים הרשמי

החלטה

1. עמותת המרכז הקהילתי (מתנ"ס) כפר מנדא היא עמותה רשומה המפעילה מרכז קהילתי בישוב כפא מנדא. העמותה מעסיקה כ-400 עובדים ומפעילה מעונות יום, פעילות ספורט, חינוך, תרבות ועוד למען תושבי הישוב.

2. המבקשים הם עובדים בעמותה. אין חולק כי במשך חודשים ארוכים לא שילמה העמותה שכר למבקשים ולעובדים נוספים. אין גם כל חולק כי לעמותה אין אמצעים לשלם את חובותיה לעובדים ולספקים. על פי דברי בא כוח המבקשים בדיון מיום 1/3/2020 נשלחו לחלק מהעובדים הודעות על סיום עבודתם מבלי ששולם שכרם. נטען כי חוב העמותה לעובדים עומד על סך העולה על 1.5 מיליון ₪.

3. עוד התברר בדיון כי העמותה, המשמשת כ"זרוע ביצועית" של המועצה המקומית, מתקיימת בין היתר מתשלומים שמתקבלים מהמועצה. בדיון נטען כי בין המועצה לעמותה קיימת מחלוקת על היקף חובותיה של המועצה לעמותה. לטענת העמותה חייבת לה המועצה המקומית סך של כ-4 מיליון ₪, בעוד המועצה טוענת כי יתרת החוב היא רק כ-1.3 מיליון ₪.

4. כך או כך, אין חולק כי בשל מצבה הכלכלי הקשה חדלה העמותה מלפעול וחלק מפעילויות המרכז הקהילתי עברו לפעול ישירות על ידי המועצה (דברי בא כוח העמותה מיום 1/3/2020).

5. לטענת העמותה היא פועלת לשם מציאת פתרון כספי שיאפשר לה לשלם את חובותיה לעובדים. לשם כך נערכו פגישות עם החברה למתנ"סים ונציגי משרד הפנים. בהודעה מיום 30/6/2020 הודיע בא כוח העמותה כי היא פועלת לגיוס הכספים וכי למעט שכר עבור שלושה חודשים שולם מלוא השכר לעובדים. עוד נטען בהודעה כי המועצה והעמותה ממתינים לקבלת תשובת משרד הפנים לבקשותיהם. לא צורפו כל ראיות על תשלום השכר ולא על התקדמות המגעים עם משרד הפנים.

6. בדיונים מיום 21/1/2020 ומיום 1/3/2020 ביקש בא כוח העמותה אורכות על מנת לאפשר לעמותה למצוא פתרון למצוקתה הכלכלית. על אף האורכות שניתנו לעמותה, מתברר כי עד היום טרם נמצא מקור כספי לתשלום החובות לעובדים. יצוין כי לטענת העמותה מתן צו פירוק עלול למנוע חידוש פעילות העמותה בעתיד ולמנוע את חידוש הפעילות התרבותית למען תושבי הישוב. על כן מבקשת העמותה ארכה נוספת בטרם יינתן צו פירוק.

7. מטיעוני הצדדים והעמותה עצמה מתחייבת המסקנה כי העמותה היא חדלת פירעון, וכי חובותיה לעובדים הולכים ומאמירים. העמותה אינה משלמת את שכרם של העובדים, וחייבת להם גם חובות בגין הלנת שכר בעבר, תשלומים לקרנות פנסיה ועוד.

8. העמותה לא הציגה מסמכים על המגעים שנוהלו עם משרד הפנים והחברה למתנ"סים (למעט פרוטוקול מפגש מיום 8.3.2020) , ופרט לטיעונים כלליים בדבר המשך המגעים לגיוס הכספים אין בפנינו שום ראיה על מגעים אלו. יתרה מזו, אין בפניי מידע ברור שיאפשר להעריך האם ומתי יימצאו המקורות הכספיים לסילוק החובות.

9. העובדים מצויים כבר חודשים ארוכים במצוקה, אינם מקבלים שכר, וברי שמצבם הכלכלי הולך ומתדרדר. במצב כזה, כאשר העמותה אינה מציגה פתרון סביר וישים לסילוק החובות וחידוש פעילות המתנ"ס, דומה שאין מנוס אלא להורות על פירוק העמותה.

10. בשונה מהנטען איני סבור כי מינוי מפרק ימנע את חידוש פעילות המרכז ויתכן שדווקא מפרק שימונה יוכל לפעול לגיוס המקורות הכספיים לסילוק החובות ולשיקומה של העמותה. צריך לשים לב להערה שנרשמה בפרוטוקול הדיון במשרד הפנים מיום 8/3/2020 (צורף לבקשה מס' 4), ולפיה התגלו אי סדרים בפעילות העמותה. דווקא מפרק יוכל לשקול שיקום העמותה והסדרת כל הפעילות הבלתי תקינה של העמותה, ככל שאכן היו פעולות שכאלו. אין גם בסיס לטענה בדבר שיקולים פוליטיים שמניעים את המבקשים שהרי המבקשים הם ע ובדי העמותה שממתינים זמן רב לקבלת המגיע להם ואין כל רלבנטיות לקשר שיש למי מהם, אם בכלל, לראש המועצה הקודם.

11. אשר על כן, אני מורה על פירוקה של העמותה. הכונס הרשמי ממונה כמפרק זמני של העמותה.

12. הכונס הרשמי יודיע תוך 7 ימים האם יש מקום למינוי מפרק חיצוני או בעל תפקיד אחר.

13. נקבע לדיון לשם קבלת עדכון מהכונס הרשמי ליום 29/12/2020 שעה 9:00.

ניתנה היום, י"ג תמוז תש"פ, 05 יולי 2020, בהעדר הצדדים.