הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה חדל"ת 33928-07-20

בפני כבוד השופט רון סוקול, סגן נשיא

בעניין:
חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח - 2018

ובעניין החברה/המבקשת:

סופר קלין פלוס בע"מ, ח.פ. 514039841
ע"י ב"כ עוה"ד ח' פייסל

ובעניין:

ממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי

החלטה

1. חברת סופר קלין פלוס בע"מ הגישה בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכים.

2. נקבע לדיון בבקשה ליום 21/9/2020 בשעה 12:00.

3. החברה תמציא העתק הבקשה וכל נספחיה וכן העתק החלטה זו לממונה בלא דיחוי. כן תמציא החברה עותק מהבקשה על נספחיה והעתק החלטה זו לנושים המהותיים, וכן לוועד העובדים של החברה, ככל שמועסקים בחברה מעל ל-50 עובדים, הכל בהתאם להוראת תקנה 22 לתקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ט-2019. ההמצאה תבוצע בדואר רשום בתוספת אישור מסירה או במסירה אישית עד ליום 20/7/2020 . כן תדאג החברה לתלות את ההזמנה לדיון במקום בולט במקום העבודה.

4. התנגדות לבקשה תוגש תוך 14 ימים ממעוד פרסום ההודעה על הגשת הבקשה. החברה תגיש תשובה להתנגדות תוך 7 ימים לאחר מכן.

5. הממונה יפעל על פי הוראות תקנה 21 לתקנות לעניין פרסום דבר הגשת הבקשה.

6. החברה תגיש אישורי המצאה וכן אישור הממונה על ביצוע הפרסום כדין עד 24 שעות עובר למועד הדיון שנקבע.

7. המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ד תמוז תש"פ, 16 יולי 2020, בהעדר הצדדים.