הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה חדל"ת 1888-03-21

בפני
כבוד השופטת בטינה טאובר, סגנית נשיא

המבקשים

  1. פיוטר חודירב
  2. אנטולי בצ'נסקי
  3. יורי לשקו
  4. ולדימיר אסיפנקו
  5. ולדימיר זגגוב

נגד

המשיבים

  1. י. אנטמן תעשיות מתכת בע"מ, חברות 514172493
  2. ממונה על חדלות פירעון – מחוז חיפה והצפון

החלטה

1. המבקשים (להלן: " הנושים") הגישו בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכים כנגד חברת י. אנטמן תעשיות מתכת בע"מ ח.פ. 514172493 (להלן: " החברה").

2. נקבע לדיון בבקשה ליום 02/05/21 בשעה 09:00.

3. הנושים ימציא ו העתק הבקשה וכל נספחיה וכן העתק החלטה זו לממונה בלא דיחוי. כן ימציא הנושה עותק מהבקשה על נספחיה והעתק החלטה זו לחברה. ההמצאה תבוצע בדואר רשום + אישור מסירה או במסירה אישית עד ליום 17/03/21.

4. החברה תגיש את תגובתה לבקשת הנושים תוך 14 ימים מהיום בו הומצאה לה הבקשה.

5. הנושים יגיש ו תשובה לתגובת החברה תוך 7 ימים לאחר מכן.

6. הממונה יפעל על פי הוראות התקנות לעניין פרסום דבר הגשת הבקשה.

7. הנושים יגיש ו אישורי המצאה וכן אישור הממונה על ביצוע הפרסום כדין, עד 24 שעות עובר למועד הדיון שנקבע.

8. המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, י"ח אדר תשפ"א, 02 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.