הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה חדל"ת 16793-01-20

בפני כב' השופטת בטינה טאובר

תיק חדל"ת 17278-01-20

בעניין:
חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018
להלן: "החוק"

ובעניין:
בטחון שירותים אבידר בע"מ, ח.פ 511242786
להלן: "החברה"

ובעניין:
בנק לאומי לישראל בע"מ – סניף אלון עסקים (748)
בנק מזרחי טפחות בע"מ – סניף נס ציונה (511)
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ – סניף האופרה (44)
קרדיטפלייס בע"מ
עובדי החברה
המוסד לביטוח לאומי
מדינת ישראל, משרד האוצר – אגף המכס והמע"מ
רשות המיסים בישראל – מס הכנסה

להלן: "הנושים"

ובעניין:
הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי – מחוז חיפה
להלן: "הממונה"

תיק חדל"ת 16793-01-20

בעניין:
חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018
להלן: "החוק"

ובעניין:
בטחון שירותים אבידר בע"מ, ח.פ 511242786
להלן: "החברה"

ובעניין:
ארז רון, ת"ז XXXXXX198
אלי שבח, ת"ז XXXXXX457
ועובדים נוספים

להלן: "הנושים"

ובעניין:
הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי – מחוז חיפה
להלן: "הממונה"

החלטה

1. ביום 31/01/20 הוגשה על ידי ד"ר שלמה נס ורו"ח שלומי פיליבה (להלן: " הנאמנים") על דעת הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (להלן: "הממונה") בקשה במעמד צד אחד להרחבת צו הקפאת ההליכים שחל על חברת בטחון שירותים אבידר בע"מ (להלן: "החברה") גם על חברת ש.ב. אבידר בע"מ, חברת ג.ב.ס השכרת רכב בע"מ וחברת גסב פיתוחים בע"מ (להלן: " החברות הקשורות"), שהינן חברות אחיות של החברה לנוכח היקלעותן לחדלות פירעון. כן עתרו הנאמנים למינוים כנאמנים זמניים של החברות.

2. לאחר עיון בבקשה ובשל הדחיפות שעלתה ממקרא הבקשה ניתן ביום 31/01/20 צו ארעי הממנה את הנאמנים כנאמנים זמניים של החברות הקשורות וכן ניתן צו עיכוב הליכים ארעי על כל ההליכים המתנהלים נגד החברות הקשורות , לרבות הליכים משפטיים ו/או הליכי הוצאה לפועל ו/או מימוש נכסים ו/או מימוש שעבודים ו/או מימוש או חילוט ערבויות בנקאיות וכל ההליכים כיוצאה באלה, עד למתן החלטה אחרת. עוד ובנוסף נקבע כי על הממונה לבצע את הפרסומים הדרושים, כי על הנאמנים להמציא את הבקשה לצדדים הרלבנטיים וכי צד המתנגד לבקשה יגיש התנגדותו עד לא יאוחר מיום 03/02/20 שעה 10:00 .

3. לבקשת בא כוח מר אליהו אבידר (להלן: "בעל המניות") נדחה הדיון ליום 06/02/20.

4. ביום 05/02/20 ערב הדיון הוגשה תגובתו של בעל המניות לפיה בעקבות שיחה שהתקיימה בין בא כוח בעל המניות והנאמנים, בעל המניות אינו מתנגד למתן צו פתיחת הליכים כנגד החברה ולבקשה להחיל את צו ההקפאה אף על החברות הקשורות, ומשכך מתייתר הדיון שנקבע בבקשה וכי ניתן להורות על ביטולו.

5. לאחר ששבתי ועיינתי בבקשת הנאמנים, משעולה מן הבקשה כי החברה הינה נושה משמעותית של החברות הקשורות בסך של עשרות מיליוני שקלים, וכי בנוסף לחבות המשמעותיים של החברות הקשורות, לחברות אלו התחייבויות העולות על נכסיהן, הן מצויות גם בגירעון בהון העצמי, והן חדלות פירעון דה פקטו ואף בעל המניות מבצע פעילות חד צדדית שמרוקנות את החברות הקשורות מתו כן וכן פעולות שתכליתן לחסל סופית את הפעילות של החברות הקשורות, לרבות פיטורי עובדים ומכירת רכבים, ניתן בזאת צו פתיחת הליכים כנגד החברות הקשורות וצו הקפאת ההליכים שניתן כנגד החברה מוחל בשלב זה אף על החברות הקשורות.

6. כן הנני מורה כי הנאמנים הזמניים ד"ר שלמה נס ורו"ח שלומי פיליבה ישמשו כנאמנים בהקפאת הליכים של החברות הקשורות ומעניקה להם את מלוא הסמכויות שניתנו להם כנאמני החברה.

7. ההתחייבות העצמית שנתנה על ידי הנאמנים עם מינוים כנאמני החברה תשמש אף לתפקידם זה.

8. פועל יוצא מן האמור כי לכאורה מתייתר הצורך לקיום הדיון שנקבע להיום, ה-06/02/20 בשעה 14:00. ככל שהנאמנים יסברו כי אכן ניתן לבטל את הדיון הקבוע להיום מתבקשים הנאמנים להגיש בקשה מתאימה ואזי יבוטל הדיון.

9. המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים בדחיפות וכן תודיע תוכן ההודעה טלפונית לנאמנים ולממונה.

ניתנה היום, י"א שבט תש"פ, 06 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.