הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה חדל"ת 10965-07-20

בפני כבוד השופט רון סוקול, סגן נשיא

בעניין החברה:
אולימפיה ויורק השקעות ויזמות בע"מ

ובעניין מבקש הפירוק :

ובעניין:

אלי דב
ע"י ב"כ עוה"ד מ' אברמוביץ אזולאי ואח'

כונס הנכסים הרשמי

החלטה

1. ביום 6/7/2020 הגיש המבקש בקשה לפירוק החברה. הבקשה הוגשה על פי פקודת החברות [נוסח חדש] ותקנות החברות (פירוק), תשמ"ז - 1987 ונפתחה במערכת נט המשפט כבקשה על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח - 2018. ביום 6/2/2020 קבעתי כי על המבקש להגיש את בקשתו כבקשה לצו פתיחת הליכים על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

2. כעת הוגשה בקשה מתוקנת על פי החוק. עם זאת, מעיון בבקשה מתברר כי הבקשה אינה בקשת פירוק על פי פקודת החברות, כפי שניתן היה להבין מהבקשה המקורית שבה צוין כי הבקשה מוגשת על פי סעיף 258 לפקודת החברות, וגם אינה בקשה לצו פתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

3. הבקשה הוגשה על ידי בעל מניות מהטעם שהחברה לא החלה בעסקיה בתוך שנה לאחר רישומה, כאמור בסעיף 342ו' לחוק החברות, התשנ"ט - 1999. בקשה כזו מתנהלת על פי תקנות החברות (פירוק), תשמ"ז - 1987, ועל כן לא היה מקום להורות על הגשתה על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

4. לאור האמור אני מורה למזכירות לתקן את רישום ההליך לבקשת פירוק במקום בקשה לחדלות פירעון.

5. אני קובע דיון בבקשה ליום 19/10/2020 שעה 11:00.

6. המבקש ימסור את הבקשה לחברה ולבעל המניות הנוסף במסירה אישית עד ליום 10/8/2020. ככל שלא יאותר בעל המניות הנוסף, ידאג המבקש לפרסם את הבקשה ואת מועד הדיון ב-2 עיתונים יומיים. נוסח המודעה יוגש לאישור בית המשפט.

7. תגובה לבקשה תוגש עד ליום 1/10/2020.

ניתנה היום, ה' אב תש"פ, 26 יולי 2020, בהעדר הצדדים.