הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ה"פ 58498-02-18

מספר בקשה: 2
בפני
כבוד ה שופטת תמר שרון נתנאל

מבקשת

נציגות הבית המשותף ברח' האלמוג 10 טירת הכרמל

נגד

משיבים

  1. עץ השקד יזום בע"מ
  2. נציגות הבית המשותף טירת הכרמל
  3. אביאל לאליאן (פורמלי)

החלטה

1. בתובענה שהוגשה בתיק זה, על דרך של המרצת פתיחה, ביקשה חברת עץ השקד בע"מ (להלן: " עץ השקד"), שהיא חברת יזמות ובנייה, אשר בנתה את שני הבתים הנדונים בתובענה, סעדים הצהרתיים וכן צו עשה בנוגע לזכויות בשני מחסנים, המצויים במקרקעין הידועים כחלקה 9 בגוש 12713, בקומה התשיעית (על גגות המבנים) .

אחד המחסנים נמצא במבנה המצוי ברח' אלמוג 10 בטירת הכרמל ומסומן "A" בתשריט החברה ומחסן נוסף נמצא במבנה המצוי ברח' אלמוג 12, לגבי מחסן המסומן "B" (להלן: "המחסנים").

התבקש פסק דין הצהרתי, כי עץ השקד היא בעלת הזכויות במחסנים וכי היא זכאית לבצע בהם כל דיספוזיציה וכן להורות על סילוק ידם של כל פולשים אליהם.

כן עתרה עץ השקד, כי בית המשפט יצהיר שהסכם המכר שנחתם בינה לבין מר אביאל לאליאן, המכונה על ידה "משיב פורמלי", ביחס למכר הזכויות במחסן " A", שריר וקיים.

המשיבות להמרצת הפתיחה, הן נציגויות שני הבתים המשותפים הנ"ל (להלן: " הנציגויות").

2. המשיבה 2 (להלן: "נציגות 10 ") הגישה בקשה לסילוק התובענה על הסף בטענה להיעדר יריבות ולאי צירוף צדדים שלישיים נדרשים, שהם כל דיירי ה בתים הנ"ל (להלן: "הדיירים"). כן טענה, שהתביעה הוגשה בחוסר תום לב.

לטענת נציגות 10 , המחסנים הם רכוש משותף, השייך לכלל הדיירים, אולם התובענה הוגשה נגדה, על אף שהיא איננה מוסמכת לייצג את הדיירים בנוגע לזכויות קנייניות, במטרה להסתי ר או לצמצם את חשיפת עץ השקד להתנגדות הדיירים.

3. בתגובתה, טוענת עץ השקד, כי התובענה הוגשה נגד הנציגויות, נוכח מכתבים שנשלחו אליה מטעם וועד י ה בתים ונוכח כך שהמחס נים נמסרו (בשגגה) לנציגו יות, אשר עושות בהם שימוש ייחודי . לכן, כך נטען, עץ השקד ובא כוחה סברו כי היא הכתובת לתובענה היא הנציגו יות.

עוד טוענת היא, כי אם רוצים הדיירים להתנגד למכר המחסנים על ידה, עליהם להגיש תובענה.

לפיכך, מבקשת עץ השקד, לדחות את הבקשה לסילוק התובענה על הסף ולחילופין - לאפשר לה לתקן את כתב התובענה על ידי צירוף כלל הדיירים בפרויקט, כצד להליך.

לפי בקשת נציגות 10, ניתנת בזה החלטה בבקשה.

4. מכתב התובענה עולה, כי קיימת, לכאורה, מחלוקת בשאלה למי שייכות הזכויות במחסנים, אותם מבקשת עץ השקד למכור. הנציגות טוענת בתגובתה, כי המחסנים הם רכוש משותף וכך למעשה, טענה גם במכתב, אליו מתייחסת עץ השקד, בתגובתה (מכתב זהה נשלח גם על ידי הנציגות של מס' 12) .

לא ניתן להבין מהמכתב שהמחסן הוא בבעלות הנציגות, שכן כתוב בו, במפורש, שהוא רכוש משותף.

בנסיבות אלה מאחר שעץ השקד הגישה את התובענה, היה עליה להגישה נגד כלל הדיירים של ה בתים, שכן הבעלים של הרכוש המשותף בבתים וזכויותיהם הקנייניות עלולות, לכאורה, להיפגע כתוצאה מפסק דין שיינתן בתובענה זו.

5. מאחר שאין מסלקין על הסף תובענה שיש לה תקומה, ככל תתוקן, ניתנת בזה לעץ השקד הזדמנות להגיש כתב תובענה מתוקן, בו ייכללו כל דיירי הפרויקט.

כתב התובענה המתוקן יוגש תוך 15 ימים מהיום.

המועד להגשת כל כתבי התשובה, הוא 45 ימים מקבלת כתב התובענה המתוקן.

6. הדיון המקדמי, הקבוע ליום 12/9/18 בשעה 11:00 נותר על כנו. עץ השקד תמציא החלטה זו לכל מי שיהיה משיב בתובענה המתוקנת.

7. עץ השקד תשלם למשיבה 2 בתובענה (המבקשת בבקשה לסילוק על הסף) הוצאות הבקשה בסך 3,000 ₪. ההוצאות ישולמו תוך 30 ימים מקבלת החלטה זו, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים ותבטל את התזכורת הקבועה ביומני ליום 17/5/18.

ניתנה היום, כ"ה אייר תשע"ח, 10 מאי 2018, בהעדר הצדדים.