הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ה"פ 5133-03-18

בפני
כבוד ה שופט שמואל מנדלבום

המבקשים
1.אסתר מולדבסקי ואח', ת.ז. XXXXXX495 (מבית לוי)
2.אברהם לוי, ת.ז. XXXXXXX903
3.בתיה מוריס, ת.ז. XXXXXX010 (מבית לוי)
4.יניב בן אדיבה, ת.ז. XXXXXXX678
5.זהבה ורדניק, ת.ז. XXXXXX145 (מבית לוי)
6.אלי מירוביץ, ת.ז. XXXXX594 (מבית לוי)
7.עזבון המנוח רחמים לוי ז"ל, ת.ז. XXXXX633

ע"י ב"כ עוה"ד משה אלנקווה

נגד

המשיבים
1.ג'מיל בן נסיף עודה פרח ואח', ת.ז. XXXXXX948 ולשעבר ת.ז. ב/53894.
2.עודה פרח ג'אמל בן נסיף, ת.ז. XXXXXX748 ולשעבר ת.ז. ב/53847.
3.כאמל עודה פרח
4.כאמלה עודה פרח, ת.ז. XXXXXX823 ולשעבר ת.ז. ב/53832.
5.נדייא או נדווא עודה פרח, ת.ז. XXXXX014 ולשעבר ת.ז. ב/53832.
6.תופיק פרח, ת.ז. XXXXX014 ולשעבר ת.ז. 2/05914
7.רפיק פרח, ת.ז. XXXXXX154
8.בוטרוס פרח, ת.ז. XXXXXX162
9.קוותר אסכנדר פרח, ת.ז. XXXXXX139

החלטה

1. בפניי המרצת פתיחה שהוגשה על ידי המבקשים 1-6 שהינם , על פי הנטען, ילדיו ויורשיו של המנוח רחמים לוי ז"ל- ת.ז.XXXXXX331 (להלן: "המנוח"), אשר הלך לעולמו ביום 25.6.1965, וכן על ידי המבקש מס' 7 שהינו עזבונו של המנוח.

2. על פי הנטען בתובענה, המנוח רכש מאת המשיבים 1-9 שהינם יורשיהם של המנוחות עדיבי פרח, לידיה פרח ואפיפי פרח, את מלוא הזכויות בשני נכסי מקרקעין על פי פירוט כדלקמן:

2.1. מגרש ברח' אשקלון 7 בחיפה, אשר היה רשום בשעתו בלשכת רישום המקרקעין ככרך מס' 142, דף מס' 185, וכן כספר 23 דף 304 ואשר על פי הנטען בכתב התביעה, רשום כיום כחלקה 24 בגוש שומה 10857 (להלן: " המגרש ברח' אשקלון").

2.2. מגרש ברח' הירוק 10 חיפה, אשר היה רשום בלשכת רישום מקרקעין ככרך 103, דף מס' 128 ואשר רשום כיום כחלקה חדשה 34 בגוש 11270 (להלן: " המגרש ברח' הירוק").

שני המגרשים ייקראו להלן: "המגרשים".

3. על פי הנטען בהמרצת הפתיחה, בין המנוח ובין המשיבים 1-9, נערך ונחתם הסכם מכר ביום 12.12.1961 (להלן: " ההסכם") ולהמרצת הפתיחה צורף ייפויי כוח נוטריוני בלתי חוזר שנחתם ביום 12.12.1961, לכאורה על ידי כל המשיבים, ובו ייפו המשיבים 1-9 את כוחם של עורך ה דין יעקב ויסמן מחיפה ושל הגב' חווה לוי מחיפה, שהינה אלמנתו של המנוח, (להלן: "אלמנת המנוח"), לעשות את כל הפעולות הנחוצות לשם העברת הזכויות במגרשים על שמו של המנוח, כאשר יצוין כי בייפוי הכוח לא צוין מספר תעודת הזהות של המנוח.

4. בנוסף נטען, כי החל משנת 1961, מסרו המשיבים 1-9 את החזקה הבלעדית במגרשים ו/או את הזכות לבעלות בהם, ליורשי המנוח אשר נוהגים במגרשים מנהג בעלים ובין היתר, השכירו המבקשים או מי מהם במשך עשרות שנים את המבנים המצויים במגרשים, וגבו דמי שכירות בגינם וזאת ללא כל התנגדות, הסתי יגות, או הערות כלשהן מצד המשיבים.

5. בתצהיר תמיכה בהמרצת הפתיחה, שהוגש על ידי המבקשת 1, שהינה אחת מיורשותיו של המנוח, נטען כי לאחר פטירתו של המנוח, היא מונתה ביחד עם אלמנתו של המנוח, לניהול עזבונו, ואולם עקב סכסוך, התקיימו בין הצדדים הליכים משפטיי ם ובמסגרתם בוטל מינויה של המבקשת 1 כמנהלת עיזבון ובמקומה מונה עו"ד יהודה כהן מחיפה אשר ייצג את אלמנת המנוח ובדרך זו, נמנעה מה מבקשת 1 ומבקשים נוספים, עד לשנת 1987 גישה למסמכי העיזבון.

6. בשנת 1988, נפטרה אלמנת המנוח ואולם רק בשנת 2002, קיבלו המבקשים לידיהם את מסמכי העיזבון מעו"ד כהן ואז נתברר להם כי לא הושלמה העברת הזכויות במגרשים על שם יורשי המנוח.

7. בהמרצת הפתיחה, פורטו הליכים משפטיים שנקטו המבקשים באמצעות עו"ד משה מול דבסקי ז"ל, לצורך השלמת רישום הזכויות במגרשים על שם המנוח ובמסגרתם הוצא ביום 29.4.2004, צו ירושה מתוקן של המנוח (נספח ו' להמרצת הפתיחה). כמו כן צורפו להמרצת הפתיחה אישורי מיסוי מקרקעין לפיהם שולמו על ידי אלמנת המנוח כל התשלומים הנדרשים בגין מס שבח, תוספת מס, ותשלומי ארנונה לצורך השלמת העברת הזכויות במגרשים על שם יורשי המנוח.

8. בנוסף, צורפו להמרצת הפתיחה תצהיר של עורך דין וייסמן מיופה הכוח מטעם המשיבים, וכן של אלמנת המנוח אשר אישרו את זהותם של ה משיבים כבעלים הרשומים של המגרשים וכן א ת היכרותם של המצהירים עם המשיבים ואת העובדה כ י במשך כל השנים לא ערערו המשיבים על זכויותיו של המנוח במגרשים.

9. בנוסף, פורטה בהמרצת הפתיחה תכתובת שהתנהלה בין עו"ד מולדבסקי לבין חלק מהמשיבים באמצעות עו"ד מוסטפא לידאווי בשנים 2003-2004 ובמסגרתה, כך נטען, התקשרה המשיבה מס' 9 אל עו"ד מולדבסקי ז"ל ואישרה בפניו כי המשיבים אכן מכרו את זכויותיהם במגרשים למנוח ואף הצהירה כי היא מוכנה לסייע בידי עו"ד מולדבסקי ז"ל כדי לקדם ולהשלים את העב רת הזכויות במגרשים על שם המבקשים.

10. בנסיבות שאינן ברורות, לא הושלמה העברת הזכויות בסמוך לתכתובת האמורה ורק מס' שנים רב לאחר מכן הוגשה תובענה כנגד המשיבים ובמסגרת ההליכים שהתנהלו בעניין אותה תובענה ח תמה המשיבה 9 ביום 7.3.12 על תצהיר (נספח י"ח להמרצת הפתיחה) (להלן-"התצהיר"),שבו אישרה המשיבה 9 בין היתר כי לאחר שביררה את נושא התשלום בגין המגרשים היא נוכחה לדעת כי אכן המנוח ו/או יורשיו שילמו את התמורה הנדרשת בגין המגרשים "והם זכאים לקבלת הבעלות והחזקה הבלעדית במגרשים והודעתי על כך לעו"ד מולדבסקי".
בהקשר זה יצוין כי הנתבעת מס' 9 הצהירה גם כי עבדה במשרד הפנים בנצרת במשך 22.5 שנים וכן עבדה במנהל מקרקעין ישראל בנצרת.

למרות התצהיר שהוגש לא הושלמו ההליכים בתובענה שהוגשה בשעתו על ידי עו"ד מולדבסקי ז"ל , וב"כ המבקשים הנוכחי הסביר בדיון שהתקיים כי עו"ד מולדבסקי ז"ל היה בגיל מתקדם ולא יכל לטפל כנדרש בתובענה והיא נמחקה בסיכומו של דבר מחוסר מעש.

11. מכל מקום בתובענה שלפני מבקשים המבקשים להשלים את העברת הזכויות במגרשים משמם של המשיבים לשמם של המבקשים כיורשיו של המנוח , ובשל העובדה ששני מיופי הכח שצויינו ביפוי הכח שניתן בשעתו על ידי המשיבים , הלכו לעולמם מבוקש להקנות את מלוא הסמכויות הנדרשות לצורך השלמת הרישום האמור לב"כ המבקשים.

12. לאחר הגשת התובענה, קבעתי דיון בהשתתפות המשיבים ולדיון התייצבה המשיבה מס' 9 א שר חזרה ואישרה את האמור בתצהיר ואף הצהירה כי "קראתי את כתב התביעה והתובעים צודקים 100%".

13. בנוסף התברר בדיון כי למעט המשיבה מס' 9 כל יתר המשיבים הלכו לעולמם, ולפיכ ך הוריתי בסוף הדיון לב"כ המבקשים להגיש אישורים של משרד הפנים בדבר פטירת כל ה משיבים 1-8 תוך שציינתי כי קיים סימן שאל ה בעיניי ביחס למשיבה מס' 5 שמס' תעודת הזהות המצוין לגביה ה ינו אותו מס' תעודת זהות של המשיב מס' 6.

14. בהמשך להחלטתי, הוגשה הודעה מטעם ב"כ המבקשים אליה צורפו אישורי משרד הפנים בדבר פטירתם של המשיבים 1-2 ו-4-8 כאשר ב יחס למשיב 3 הוגש תצהיר של המשיבה מס' 9 שלפיו המשיב 3 הלך לעולמו בקובה, וכי גם מיופה כוחו הלך לעולמו בארה"ב, ולאור תצהיר זה ואישורי משרד הפנים חזר ב"כ המבקשים על בקשתו למתן פסק דין שבו יוקנו לב"כ המבקשים מלוא הסמכויות הנדרשות לצורך העברת זכויות ה משיבים במגרשים על שם המבקשים.

15. לאחר שעיינתי בכל המסמכים אשר צורפו להמרצת הפתיחה, ובמיוחד לאור תצהיריה ועדותה בפניי של המשיבה מס' 9, שוכנעתי כי עלה בידי המבקשים להרים את נטל הראייה הנדרש לצורך הוכחת טענתם העקרונית, לפיה המשיבים מכרו את זכויותיהם במגרשים למנוח, ובהתאם יורשי המנוח זכ אים להירשם כבעלי הזכויות במגרשים.

16. עם זאת, לא ניתן להיעתר לתביעה במתכונתה הנוכחית וזאת נוכח אי בהירות ופגמים הקיימים בזיהוי המבקשים וה משיבים וכן מספר מסמכים חסרים והכל כפי שיפורט להלן.

17. כאמור לעיל, הזכויות במגרשים נמכרו למנוח, ואולם לתביעה לא צורפו מסמכים מספיקים אשר יצביעו על היותם של כל המבקשים, יורשיו כדין של המנוח.
להמרצת הפתיחה, צורף כאמור צו ירושה מתוקן, שניתן ביום 29/04/2004 (להלן: "צו הירושה") וממנו עולה כי המבקשים 1, 2, 3, 5, הינם יורשים כל אחד של 7/72 חלקים בעיזבונו של המנוח ובסך הכל, 28/72 (שליש) מעיזבון המנוח.
ואולם, לא צורפו להמרצת הפתיחה מסמכים המבהירים את מהות זכויות המבקשים 4 ו – 6 בעיזבון המנוח, ולא צורפו מסמכים המבהירים מי הם הזכאים לקבל את זכויותיהם של אברהם לוי, אסתר לוי שהינם הורי המנוח, וחווה לוי שהינה אלמנת המנוח ורחל בן אדיבה, ויפה מירוביץ שהינן בנותיו של המנוח , ואשר צוינו בצו הירושה כיורשים של המנוח .

18. בנוסף, ישנה אי התאמה בין מספר תעודת הזהות של המבקש 2, בכתב התביעה, לבין מספר הזיהוי המצוין בצו הירושה.

19. כמו כן, קיימות אי התאמות במספרי תעודת הזיהוי של המשיבים וכך ביחס למשיב מספר 2, מספר ספרת הביקורת בתעודת הזהות שלו, המצוין ב המרצת הפתיחה, שונה מהמופיע באישור משרד הפנים.
כמו כן, ביחס למשיבה 4, קיימת אי התאמה בין מספר תעודת הזהות בהמרצת הפתיחה ומספר הזיהוי באישור משרד הפנים ואילו ביחס למשיבה מספר 5 , מספר הזיהוי המופיע בהמרצת הפתיחה זהה למספר הזיהוי של המשיב מספר 6 ואילו מספר תעודת הזהות לשעבר המצוין ביחס למשיבה 5, זהה למספר הזהות לשעבר של המשיבה 4.

20. בנוסף , נסחי הרישום שצירף ב"כ המבקשים להמרצת הפתיחה הינם משנת 2011 , ונדרש צירוף נסחים עדכניים , וכן נדרש כי יצורף מסמך שבו יצביע ב"כ המבקשים על חתימת כל אחד מהמשיבים על גבי יפוי הכח שניתן על ידם ועל זיהויים בידי הנוטריון בפניו נחתם יפוי הכח..

21. בנסיבות אלה, אני מורה לב"כ המבקשים להגיש עד ליום 15/01/19 הודע ת הבהרה, ובקשה לתיקון המרצת הפתיחה במידת הצורך, ובהם יובהר מעמדם של כל המבקשים ולחילופין יימחקו מהמרצת הפתיחה מבקשים שלא ניתן לבסס לגביהם את מעמדם כיורשי המנוח, וכך גם ביחס למשיבים יבוצעו כל התיקונים וההתאמות הנדרשים במספרי הזיהוי של המשיבים ויוגש מסמך אשר יצביע על חתימתם על יפוי הכח וזיהויים בידי הנוטריון בפניו נחתם יפוי הכח האמור, ובנוסף, תפרט המרצת הפתיחה על סמך נסחי רישום עדכניים, מהו צו הרישום המבוקש על ידי המבקשים, דהיינו אילו חלקים מזכויות המנוח יירשמו על שם כל אחד מהמבקשים.

22. לאחר קבלת הודעת ב"כ המבקשים, אבחן בשנית האם ניתן להיענות למבוקש בהמרצת הפתיחה, ולפיכך התיק יובא בפניי ביום 01/ 02/2019, עם הודעת ב"כ המבקשים.

ניתן היום, א' טבת תשע"ט, 09 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.