הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ה"פ 51090-02-17

בפני כבוד השופטת ישראלה קראי-גירון
בעניין:

מארקוביץ שמעון שלום אליעזר, ת"ז XXXXXX424
ע"י ב"כ עו"ד אלון סיסו ו/או אח'
המבקש
- נגד -

1. שלמה ווייץ, ת"ז XXXXXX075
ע"י ב"כ עו"ד ג'ו יוסף בן דוד
2. מיכאילוב דורה, ת"ז XXXXXX536
3. מיכאילוב אירה, ת"ז XXXXXX502
4. מיכאילוב יעקב, ת"ז XXXXXX544
המשיבים

פסק דין

לאור האמור בפרוטוקול הדיון מיום 26/12/17, ובהחלטה הנותנת לו תוקף, ובהעדר הודעה אחרת, אני רואה את המשיב כמסכים להצעה האמורה בפרוטוקול הדיון מיום 26/12/17.

אשר על כן, אני מקבלת הבקשה, ומורה כמבוקש על מחיקת העיקול שהוטל על הזכויות הרשומות בדירה כהגדרתה בתביעה במסגרת תיק הוצל"פ 504328-05-15 על-פי שטר 26730/2016/1 ביום 26/5/11.

לאחר מחיקת העיקול, יהיה זכאי המבקש להירשם כחוכר לדורות של הזכויות בדירה.

בהתאמה, ולאחר ששקלתי בעניין, אני מורה כי המשיב 1 ישלם הוצאות למבקש בסך 2,000 ₪, וזאת בתוך 30 יום, שאם לא כן ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית ממועד פסק הדין ועד לתשלום בפועל.

סכומים שהופקדו בקופת בית המשפט על-ידי המבקש, לרבות ערבות, יושבו לידיו.

סכומים שהופקדו בקופת בית המשפט על-ידי המבקש, לרבות ערבות על-ידי המשיבים יועברו לידי המבקש באמצעות בא כוחו על חשבון החיוב בפסק דין זה, והיתרה תושב למפקיד באמצעות בא כוחו.

ניתן היום, כ"ב שבט תשע"ח, 07 פברואר 2018, בהעדר הצדדים.