הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ה"פ 49726-03-17

בפני
כבוד ה שופט חננאל שרעבי

מבקש

עלאא מקלדה

נגד

משיבים

  1. סיהאם כיוף
  2. עזבון המנוח חליל כיוף ז"ל

החלטה

  1. בתיק זה נערך דיון מקדמי ביום 11.9.17 ובסופו, לנוכח עמדת המשיבה כאמור בפרוטוקול הדיון והיעדר תגובתה לתובענה, הוריתי לב"כ המבקש לפעול לקיום צוואת המנוח, אשר צורפה לתובענה יחד עם תרגומה לעברית ו לפיה, המשיבה היא הזוכה הבלעדית בירושת המנוח.
  2. ביום 6.12.17 הודיע ב"כ המבקש כי לאחר בדיקה התברר כי נושה של המנוח פעל והוציא מאת הרשם לענייני ירושה צו ירושה ומינוי מנהל עזבון עוד ביום 12.11.2013.

היורשים לפי צו הירושה הם המשיבה (1/2) וארבעת ילדי המנוח והמשיבה (1/8 כל אחד) , והנושה מונה למנהל העיזבון.
3. ביום 7.1.18 הגיש המבקש לעיוני את צוואתו המתורגמת של המנוח וביקשתי את תגובת המשיבה, שטרם התקבלה לתיק.
4. לאחר עיון בתיק ובנסיבות כמפורט לעיל , יבהיר ב"כ המבקש תוך 14 ימים מהיום, האם מתכוון הוא לפעול להוצאת צו קיום צוואת המנוח תוך "תקיפת" צו הירושה שניתן, או שמא י סתמך על צו הירושה הקיים.
ככל שיסתמך על צו הירושה הקיים, הרי שעליו לבקש את תיקון המרצת הפתיחה בדרך של הוספת כל יורשי המנוח המופיעים בצו הירושה, כמשיבים לתובענה תוך מתן זכות תגובה כדין .

5. תז' מעקב.

ניתנה היום, ו' שבט תשע"ח, 22 ינואר 2018, בהעדר הצדדים.