הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ה"פ 46826-03-19

בפני
כבוד ה שופטת עפרה אטיאס

בעניין:

המבקשים בה"פ 46826-03-19

  1. שמואל פריד
  2. רבקה פריד
  3. עקיבא מילר
  4. שרה מילר
  5. אברהם פוקס

נגד

המשיבים בה"פ 46826-03-19

  1. עזבון המנוח הרב צבי רוזנבוים ז"ל – התביעה נמחקה
  2. הרב ניסן רוזנבוים
  3. הרב זיידא אליעזר זאב רוזנבוים
  4. הרבנית רייצה ברכה רבינוביץ'

ובעניין:

התובעים בת"א 50601-04-18

.1 פרידה לנדסמן
.2 מיכאל פריד
.3 הינדה פריד
.4 בנימין ירחמיאל שטרן
.5 לאה הסי שטרן
.6 אשר אלטמן

נגד

הנתבעים בת"א 50601 -04-18
.1 עיבון המנוח הרב צבי רוזנבוים ז"ל
.2 הרב ניסן רוזנבוים
.3 הרב זיידא אליעזר זאב רוזנבוים
.4 הרבנית רייצה ברכה רבינוביץ '
.5 אברהם רוזמן
6. רבקה פריד
7. אלה פריד
8. הלשטוק יצחק
9. הלשטוק תרצה
10. בלינדר יצחק מאיר
11. ישראלי חנה צפורה
12. רוזנבלום דוד בן יצחק
13. שרה לאה מילר
14. עקיבא מילר
15. טפחות בנק משכנתאות לישראל בע"מ
16. עיריית קריית אתא (נמחקה)

החלטה

שני התיקים שבכותרת אוחדו לפניי.

בעניין ת"א 50601-04-18:

בעקבות החלטתו של כב' השופט רניאל מיום 14.5.19 בה"פ 46826-03-19 בעניין מחיקת התביעה כנגד המשיב 1 המנוח, הרב צבי רוזנבוים ז"ל , בשל אי המצאת צו קיום צוואה, נתתי את הדעת לכך שאף בתיק הקשור, ת"א 50601-04-18, לא צורף צו קיום צוואה או צו ירושה של הנתבע 1 המנוח , הרב צבי רוזנבוים ז"ל, ובהיסח הדעת , לא ניתן לכך ביטוי בהחלטותיי בתיק האחרון .

לפיכך, ככל שלא יצורף צו ירושה/קיום צוואה וצוואה של הנתבע 1 המנוח עד ליום 23.7.19, אורה על מחיקת התביעה בת"א 50601-04-18 .

בעניין ה"פ 46826-03-19:

התיק עובר לפסים רגילים וזאת לאור איחודה של הרמצת הפתיחה את ת"א 50601-04-18. מנסח רישום המקרקעין של חלקה 34, גוש 11008 (שצורף לת"א 50601-04-18), עולה כי נרשמה הערת אזהרה לטובת עיריית קריית אתא, לפי פקודת המיסים, על זכויותיהם של כל הבעלים.

לפיכך, יש לתקן את כתב התביעה בה"פ 46826-03-19 על דרך צירוף עיריית קריית אתא כמשיבה נוספת, או לחלופין, תוגש הודעת עיריית קרי ית אתא לפיה, אין לה עניין בהליך (כפי שנעשה בת"א 50601-04-18 שבו נמחקה עיריית קריית אתא בעקבות הודעת הסדר בין התובעים לעירייה).

בנוגע לעסקת המכר הנטענת מיום 4.6.71 בין המשיב 1 המנוח למבקשים 2-1, הרי שמהסכם המכר שצורף להמרצת הפתיחה, עולה כי שמה של הרוכשת הוא רבקה רוזמן בת אליעזר, בעוד ששמה של המבקשת 2 הינו רבקה פריד.

לפיכך, יוגש תצהיר לפיו, רבקה רוזמן בת אליעזר ורבקה פריד הן אותה אישיות משפטית.

טרם הוגשו אישורי מסירה אישית למשיבים בהתאם להחלטת כב' השופט רניאל מיום 14.5.19.

ככל שתתוקן התביעה, יוגשו אישורי מסירה חדשים לכל המשיבים.
כתב התביעה המתוקן בה"פ 46826-03-19 או הודעת עיריית קריית אתא בהתאם לסעיף 3 לעיל , בצירוף התצהיר האמור בסעיף 4, ואישורי מסירה כאמור בסעיף 5, יוגשו עד ליום 23.719.
בשלב זה אני מעכבת ההוראות בענין הגשת התצהירים.

לעיוני ביום 25.7.19.

ניתנה היום, י"ח אייר תשע"ט, 23 מאי 2019, בהעדר הצדדים.