הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ה"פ 35665-05-17

מספר בקשה: 19
בפני
כבוד ה שופטת תמר שרון נתנאל

המבקשים

1.פסיה אסרף
2.נתן הרשקו
ע"י ב"כ עוה"ד רותם חנני

נגד

המשיבים
1.דובי הרשקוביץ
2.רשם המקרקעין חיפה
3.חיים הרשקוביץ
4.סהר הרשקוביץ

5.אבי הרשקוביץ
6.לאה הוכמן
7.אריה גולן
8.בלהה סיטבון
9.שמואל הרשקוביץ
ע"י ב"כ עוה"ד אריאל וינדר

10.לאה יו דייק
11.שושנה סוריאני
12.שרה שושנה דואק
13.דוד הרשקו
14.רבקה לאופן לבסין
15.חיה אוליאל
16.מרים זלצר
17.גל הרשקוביץ
18.הגר הרשקוביץ
19.עומר הרשקוביץ
20.עדנה הרשקוביץ
21.מירב הרשקוביץ
22.צביקה הרשקוביץ

פסק דין

1. בתובענה שהוגשה בתיק זה ביקשו המבקשים כי יינתן פסק דין הצהרתי, לפיו מורישיהם - המנוח אברהם הרשקו ז"ל ת.ז. XXXXXX318, אשר נפטר ביום 3.1.1978, ורעייתו המנוחה גב' בלימה הרשקו ת.ז XXXXXX312, אשר נפטרה ביום 1.12.1993, הם הבעלים של זכויות החכירה בדירת מגורים, בת 3 חדרים, המצויה בקומת הקרקע של הבית שברח' שיבת ציון 4/1 בגבעת אולגה, על מקרקעים הידועים כחלקה 44 בגוש 10570 (להלן: "הדירה").

המנוחים הנ"ל רכשו את זכויות החכירה בדירה, ביום 29.10.1964, מהמנוחים נחמה נגס ת.ז. XXXXXX985 ודב (בוריס) גנס ת.ז. XXXXXX977, אשר זכויותיהם רשומות בפנקס הבתים המשותפים והמשיבים הם יורשיהם, על פי צווי הירושה שצורפו לתובענה. במסגרת התובענה ביקשו המבקשים כי תאושר גם מכירת הדירה לצד שלישי.

2. רוב המשיבים הסכימו לבקשה וחלקם - משיבים 9-5, אף היה מיוצג. משיבים אלה הסכימו למבוקש בתובענה, למעט למכירת הדירה, באופן המבוקש. בסופו של דבר הגיעו ב"כ הצדדים המיוצגים להסכמה, לפיה תימכר הדירה לכל המרבה במחיר ושניהם מונו על ידי ככונסי נכסים למכירת הדירה, כאמור (להלן: "הכונסים"). במסגרת פרסום המודעה למכירה, נעשתה גם פרסום למשיבים אשר לא ניתן היה לאתרם.

3. בבקשה שהוגשה ביום 18.11.18, ביקשו הכונסים (בבקשה מס' 19 בתיק) לאשר מכירת הדירה לצד ג', אשר זכה בהתמחרות, הוא מר אלון אהרוני, בעל ת.ז. מס' 025717422 (להלן: "הרוכש"), בתמורה לסך של 790,000 ₪ ובתנאים המפורטים בהסכם המכר שצורף לבקשה מס' 19 בתיק.

4. לאחר שעיינתי בכל אשר נמצא בתיק בית המשפט סבורה אני שיש להיעתר לבקשה, לתת סעד הצהרתי, כמבוקש ולאשר את המכר לרוכש, כמבוקש, תוך מתן סמכויות לכונסים.

5. בהתאם -

א. ניתן בזה פסק דין הצהרתי, לפיו המנוח אברהם הרשקו ז"ל ת.ז. XXXXXX318, אשר נפטר ביום 3.1.1978, ורעייתו המנוחה גב' בלימה הרשקו ת.ז XXXXXX312, אשר נפטרה ביום 1.12.1993, הם הבעלים של זכויות החכירה בדירת מגורים, בת 3 חדרים, המצויה בקומת הקרקע של הבית שברח' שיבת ציון 4/1 בגבעת אולגה, על מקרקעים הידועים כחלקה 44 בגוש 10570 ( להלן: "הדירה").

המנוחים הנ"ל רכשו את זכויות החכירה בדירה, מהמנוחים נחמה נגס ת.ז. XXXXXX985 ודב (בוריס) גנס ת.ז. XXXXXX977, על פי הסכם מכר מיום 29.10.1964.

ב. אני מאשרת את מכר הזכויות בדירה לרוכש, בתמורה ובתנאים המפורטים בהסכם המכר המצורף לבקשה שהוגשה ביום 18.11.18.

ג. אני ממנה את הכונסים, ככונסי נכסים לצורך ביצוע הרישומים כנדרש לשם העברת הזכויות בדירה אל הרוכש.

הכונסים מוסמכים בזה לחתום על הסכם המכר עם הרוכש ועל כל המסמכים הנלווים לעסקת המכר, לרבות שטרי מכר, ייפויי כוח וכל הדיווחים הנדרשים לרשויות השונות ולבצע כל פעולה הדרושה על פי הסכם המכר ועל פי כל דין, על מנת לאפשר העברת הזכויות בדירה לרוכש.

6. ככל שיש צורך בפסיקתה, יגישו ב"כ הצדדים נוסח מוסכם, לחתימתי.

המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, י"ב כסלו תשע"ט, 20 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.