הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ה"פ 26880-04-17

בפני
כב' השופטת ר. למלשטריך- לטר

מבקשים

  1. גדעון ליס ת.ז. XXXXX385
  2. אריה ליס ת.ז. XXXX081 56

באמצעות ב"כ עו"ד משה ביטון

נגד

משיבים

  1. עזבון המנוחה חנה קלימן ת.ז. XXXX774 באמצעות היורשים:
  2. נילי קוסמול

דרור הדר ת.ז. XXXXXX017
3. בית ישראל הלביץ בע"מ ח.פ. 510245764
4. עזבון המנוח ישראל הלביץ (המנוח) ת.ז. XXXX281 באמצעות יורשיו :
5. עזבון המנוחה לאה הלביץ ת.ז. XXXX299
6. עזבון המנוח דוד הלביץ ת.ז. XXXX585
7. עזבון אלכסנדר הלביץ ת.ז. XXXX278
8. עזבון המנוחה רחל בן נר ת.ז. XXXX084
9. דב הלביץ ת.ז. XXXXX531
10. אילן הלביץ ת.ז. XXXXX084
11. טלי מוזר ת.ז. XXXXX755
12. דן בן נר
13. יוחנן בן נר ת.ז. XXXX092
14. רות וינדר

פסק דין

1. המבקשים שהם יורשי המנוחים רחל וצבי ליס , הגישו תביעה למתן פסק דין הצהרתי לפיו ייקבע כי הם זכאים להירשם בלשכת רישום המקרקעין בחיפה כבעלי זכות הבעלות בדירה בקומה החמישית ברח' הגיבורים 58ב' חדרה (להלן: "הדירה") הידועה גם כחלקה 83 בגוש 10037.

2. בתביעה נטען כי הורי המבקשים רכשו מהמשיבה 1 את הדירה לפי הסכם מיום 20.7.80 (שהעתקו צורף). נטען כי שולמה מלוא התמורה בעבור הדירה והעסקה אף דווחה לשלטונות המס, אך למרות זאת הורי המבקשים מעולם לא נרשמו כבעלי זכויות בדירה, גם לא בדרך של הערת אזהרה. עיון בנסח רישום המקרקעין מלמד כי גם המשיבה 1 איננה רשומה בנסח הרישום כבעלת זכויות בדירה. בנסח הרישום רשומה כבעלת הזכויות המשיבה 3 (להלן: "החברה"). נטען כי ידוע למבקשים שלמשיבה 1 היו זכויות בדירה מכח עסקת קומבינציה בחלקה אחרת. עוד טוענים המבקשים כי הם מתגוררים בדירה, וכך גם התגוררו הוריהם בדירה טרם פטירתם.

3. על אף שנטען כי בוצעה המצאה בארץ למשיבים 1,3 הסתבר בבירור מעמיק יותר כי :
המשיבה 1 עזבה את הארץ בשנת 1996 .עוד הסתבר כי המשיבה 1 הינה ילידת 1904 ולכן סביר שאיננה בחיים. אותרה בתה, בשם נילי קוסמל המתגוררת בארה"ב. התובעת מצאה באמצעות חברת חקירות את כתובת גב' נילי קוסמל בארה"ב. לבקשתה ,ניתנה החלטה להמצאה מחוץ לתחום, אשר בוצעה לכתובת האמורה ביום 14.12.17 באמצעות שרות שליחים. על אף שחלף המועד לא ניתנה כל תגובה מטעם גב' נילי קוסמל.
המבקשים נדרשו לאתר אם מדובר בבת יחידה . בדיקה נוספת של התובעים העלתה כי קיים בן נוסף למשיבה 1, אשר נתן תצהיר בו אישר כי הוא זוכר שאימו המנוחה מכרה את הדירה למנוחים רחל וצבי ליס והינו מסכים לפסק הדין ההצהרתי המבוקש.

4. המשיבה 3 רשומה כבעלים בנסח הרישום בחלקה 83 גוש 10037. המשיבה 3 הינה חברה שאיננה פעילה שבעלי המניות והדירקטורים הרשומים בה הם בני הזוג ברמן, על אף שהיתה חברה כנראה בבעלות הלביץ. ב"כ התובעת טען כי יורשי הלביץ אינם מתנגדים לבקשה (ובלבד שלא יחויבו בתשלום מסים) וצורף תצהיר של אחד היורשים הזוכר כי הבית ברח הגיבורים בחדרה של חברת הלביץ נמכר בשנות השבעים לקבלן בשם וינשטוק.
בנסח הרישום רשום וינשטוק בהערת אזהרה על זכויות חברת הלביץ, הערה מיום 10.10.75. הוצג חוזה קומבינציה בין מר דוד קלינמן לבין הקבלן וינשטוק המתייחס למגרש בגוש 10035 חלקה 114, לפיו בין הזכויות שניתנו למר קלינמן היא הזכות לדירה בבית ברחוב הגיבורים 58 בחדרה, הדירה נשוא הדיון. (חברת וינשטוק ובנו בע"מ נמצאת בסטטוס של חיסול על ידי בית המשפט ).

5. לאחר ביצוע הבדיקה לגבי קיומה של העסקה, ניתן בזאת פסק דין הצהרתי לפיו המבקשים, מר גדעון ליס ת.ז. XXXXX385 ומר אריה ליס ת.ז. XXXXXX156 זכאים להירשם בלשכת רישום המקרקעין בחיפה בחלקים שווים כבעלי זכות הבעלות בדירה בקומה החמישית ברח' הגיבורים 58ב' חדרה (להלן: "הדירה") הידועה גם כחלקה 83 בגוש 10037.
רישום זכות הבעלות יהיה בכפוף לכל דין, בכפוף לתשלום כל מס או אגרה נדרשים , ובכפוף לכל הנהלים והמסמכים הנדרשים בלשכת רישום המקרקעין לצורך רישום הזכות.

6. המזכירות תודיע לב"כ המבקשים על פסק הדין.

ניתן היום, כ"ג ניסן תשע"ח, 08 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.