הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ה"פ 21233-01-20

בפני
כבוד ה שופט חננאל שרעבי

המבקשים

.1 עידן פדידה ת"ז XXXXXX783
.2 עדי פדידה ת"ז XXXXXX854
.3 דניס זייצב ת"ז XXXXXX441
.4 ניקה זייצב ת"ז XXXXXX813
.5 ספיר גחלי ת"ז XXXXXX355
.6 איתי גחלי ת"ז XXXXXX645
.7 דורין סימה זפרני ת"ז XXXXXX842
.8 רועי זפרני ת"ז XXXXXX350
.9 אושרי יפרח ת"ז XXXXXX216
.10ליגל יפרח ת"ז XXXXXX714
.11 ציפי מרגלית ת"ז XXXXXX383
.12 אור סלק ת"ז XXXXXX557

נגד
המשיבים
.1 אוקסודוס פרימיום 2015 בע"מ חברות 515210128
.2 מושית פיינשטיין ת"ז XXXXXX992
.3 דלית ניסנוב ת"ז XXXXXX456
.4 יצחק כהן ת"ז XXXXXX900
.5 מרים לוי ת"ז XXXXXX729
.6 גיא יצחק קרשובר ת"ז XXXXXX975
.7 רעות קרשובר ת"ז XXXXXX479
.8 סמדר שופן ת"ז XXXXXX398
.9 אליהו שופן ת"ז XXXXXX333
.10 סהר שומר חי ת"ז XXXXXX470
.11 אתי שומר חי ת"ז XXXXX928
.12 מעין סריוטי ת"ז XXXXXX846
.13 שמעון פלג ת"ז XXXXXX381
.14 ארקדיוש זינובר ת"ז XXXXXX704
.15 אילנה דליה זינובר ת"ז XXXXXX532
.16 ירון אזולאי ת"ז XXXXXX707
.17 קרן אזולאי ת"ז XXXXXX429
.18 לאה ברקאי ת"ז XXXX870.
19. לאה ברקאי ת"ז XXXXX707
.20 ראיסה פלישמן ת"ז XXXX289.
21. ראיסה (רעיה) פלישמן ת"ז XXXX289
22 בלהה פלישמן ת"ז XXXXXX182
.23 יוסף אליהו פלישמן ת"ז XXXXXX557
.24 עו"ד עדי עקראוי
.25 יחיאל אבוקרת ת"ז XXXXXX236
26. עו"ד רם אוזן
27. רים נדל"ן 2015 בע"מ, ח.פ. 515261907.
28. אמל זיאדה, ת.ז. XXXXX662.
29. גלאל זיאדה, ת.ז. XXXXXX447.
30. מרזוק ג'ומאנה, ת.ז. XXXXXX094.
31. אקסודוס גולד ליזמות ובנייה בע"מ, ח.פ. 515875821.

החלטה

בפניי תובענה שהוגשה בדרך של המרצת פתיחה, בנוגע לסעדים הצהרתיים למינוי של כונס נכסים להשלמת ביצוע פרויקט בנייה, בבית משותף ברח' שבטי ישראל 42 בקריית ביאליק, בגוש 11529 חלקה 95 (להלן: "פרויקט שבטי ישראל").

התובענה הוגשה ביום 9.1.20, ודיון ראשון בה התקיים היום, 28.6.20.

יצוין כי פרויקט שבטי ישראל הינו חלק מחמישה פרויקטים של בנייה, המתבררים בהליך אחר בבית משפט זה בפני כב' השופט אריה נאמן. עסקינן בת"א 53434-10-18 (להלן: "ההליך האחר").

במסגרת ההליך האחר, ניתן פסק דין חלקי ביום 21.11.18, במסגרתו מונה נאמן, עו"ד עדי עקראוי, להשלמת הבנייה בכל חמשת הפרויקטים, דרכו גם אמורים להתבצע כל התשלומים (להלן: "הנאמן").

המבקשים דנן לא היו בעלי דין בהליך הקודם, אך היו לכאורה מודעים לפסק הדין החלקי מיום 21.11.18, ואף העלו טענות בפני בית משפט בהליך הקודם, והתקיים דיון, בין היתר בע ניינם, ביום 3.2.19, כעולה מפרוטוקול ישיבת יום 3.2.19 בהליך הקודם.

יצוין, כי דיירים אחרים בפרויקט שבטי ישראל הגישו בקשה לבית המשפט בהליך הקודם להצטרף כצד להליך, אך ביום 8.9.19 נתן בית המשפט שם החלטה הדוחה את הבקשה. אמנם הבקשה הוגשה על ידי דיירים אחרים שאינם המבקשים דנן, אך למעשה סביר כי אם גם המבקשים דנן היו מבקשים להצטרף כצד להליך, ההחלטה הייתה אותה החלטה. במצב דברים זה, החליטו המבקשים דנן להגיש התובענה דנן.

במצב דברים זה, הגישו חלק מהמשיבים תשובה, כי יש לסלק את התובענה דנן על הסף, שכן עניינם כבר נידון במסגרת ההליך האחר. לכן כל טענה או מענה שיש למבקשים בנושא פרויקט שבטי ישראל ו/או פעולות הנאמן, עליהם להגיש במסגרת ההליך האחר, ואפילו אינם בעלי דין שם.

במסגרת ישיבת היום (28.6.20), לאחר ששמעתי את הצדדים, הצעתי אחת משתי אפשרויות:

מחיקת התובענה, והגשת בקשה על ידי המבקשים להצטרף כבעלי דין נוספים בהליך הקודם, בהסכמת התובע שם (המשיב 25 דנן).
הסכמה לאיחוד בין שתי התובענות, וליתר דיוק תובענה זו תאוחד עם התובענה בהליך הקודם, המתנהלת כבר מחודש נובמבר 2018 בפני כב' השופט נאמן, ושתי התובענות תתבררנה בפני כב' השופט נאמן, שמכיר את נושאי שתי התובענות היטב, כעולה מהחלטותיו השונות (נתן בהליך האחר 271 החלטות, מינה את הנאמן עו"ד עקראוי ואף נתן את פסק הדין החלקי ביום 21.11.18).

ב"כ המבקשים העדיף איחוד התובענות, ואילו הנאמן, עו"ד רם אוזן ועו"ד מנחם העדיפו מחיקת התובענה, וצירופם של המבקשים כבעלי דין נוספים בהליך האחר.

עיון בתובענה הנדונה מלמד כי עולות בהן שאלות דומות של משפט ושל עובדה כבהליך הקודם, ובעיקר שתי שאלות עיקריות:

המשך פרויקט הבנייה בשבטי ישראל ביחד או בנפרד מ ארבעת הפרויקטים האחרים;
פעולותיו של הנאמן עו"ד עקראוי (למבקשים טענות נגד פעולותיו של הנאמן, ולנאמן טענות נגד המבקשים, ובעיקר אי תשלום בהתאם לקצב הבנייה) ;

במצב דברים זה סבורני, כי ראוי ששתי התובענות יתבררו במאוחד, ואני מורה על איחודן מכוח סמכותי על פי תקנה 520 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.
שתי התובענות תתבררנה בפני כב' השופט אריה נאמן, שהביע הסכמתו לכך, וזאת גם על דעתו של סגן הנשיא כב' השופט יצחק כהן.

במסגרת בירור התובענות המאוחדות, יהיו רשאים המשיבים להעלות את טענות הסף בפני כב' השופט נאמן שיכריע בהן על פי שיקול דעתו.
אין צו להוצאות.

המזכירות תעביר החלטה זו לכב' השופט נאמן.

ניתנה היום, ו' תמוז תש"פ, 28 יוני 2020, בהעדר הצדדים.