הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ה"פ 16857-10-19

בפני
כבוד ה שופט איל באומגרט

המבקש:

סעיד נאיף מוחמד אל מסארווה

נגד

המשיבים:

  1. מדינת ישראל - רשם המקרקעין חיפה
  2. עזבון המנוח אברהים מוחמד דאוד יונס (המנוח) באמצעות מוניב איברהים מוחמד יונס
  3. עז' אחמד עבדל קאדר סלימן יונס באמצעות בנו סאיב אחמד עבדל קאדר יונס

פסק דין

1. לפניי בקשת המבקש למחוק את תביעתו ללא צו להוצאות.

2. המבקש הגיש תובענה למתן סעד הצהרתי, בגדרה התבקש בית המשפט להצהיר שהוא זכאי להירשם בלשכת רישום המקרקעין כבעלים של המקרקעין הידועים כחלקה 27 בגוש 12156 (להלן: " המקרקעין הראשונים "), אותם, לטענתו, רכש מהמשיב 2.

עוד התבקש בית המשפט להצהיר כי המבקש הוא הבעלים של המקרקעין הידועים כחלקה 24 בגוש 12156 (להלן: "המקרקעין השניים"), אותם לטענתו רכש מהמשיב 2.

נוסף על כך, התבקש בית המשפט להורות למשיב 1לרשום אותו כבעלים של המקרקעין הראשונים והשניים.

3. המשיב 1 עתר לדחיית התביעה נגדו, תוך שהוא מציין כי הבהיר, עובר להגשת הבקשה לבא כוח המבקש, שאין למשיב 1 כל עניין בהליך וכי הוא ימלא אחר כל החלטה של בית המשפט הניתנת לביצוע בכפוף להמצאת אישורי מס, אגרות ושאר תשלומי החובה המוטלים על פי דין.

המבקש התנגד לבקשה, וטען כי העילה נגד המשיב 1 היא אי יכולתו לרשום את המקרקעין הראשנים והשניים על שמו. עוד טען המבקש כי עיקר היריבות שלו היא עם המשיב 1 שכן המשיבים 2 ו- 3 אינם יכולים לטעון נגד בעלותו בהם.

לחילופין, עתר המבקש להיתר לתיקון כתב התביעה.

4. המשיב 3 אף הוא עתר למחיקת התובענה. בין היתר, טען המשיב 3 כי אין ישות משפטית הנקראת "נציג עיזבון".

המבקש התנגד לבקשה והלין על המשיב 3. בין היתר, טען המבקש כי יורשי עיזבון המשיב3, לא רשמו את המקרקעין השניים על שמם וככל שהיו עושים כן, היה יודע את זהות המשיבים לתובענה.

5. ביני לביני, גם בית המשפט עורר את סוגיית הי שות המשפטית "נציג העיזבון".

תחילה עתר המבקש לצווים שונים ומורכבים על מנת לגלות את זהות יורשי מוכרי המקרקעין וכן לנסות ולאתר צווי ירושה.

בסופו של יום, עתר המבקש למחיקת התובענה תוך שהוא מציין כי הליך בירור זהות יורשי המשיבים 2 ו-3 מורכב וי ארך זמן רב. המבקש עותר למחיקת ההליך, ללא צו להוצאות.

6. המשיבים 1 ו- 2 עומדים על פסיקת הוצאות. המשיב 1 טוען כי הוא עומד על הוצאותיו נוכח התעקשות המבקש שלא למחוק אותו מההליך, במיוחד לאחר שהמשיב 1 הודיע כי ימלא אחר כל צו שייצא מלפני בית המשפט.

7. המשיב 3 טען כי המבקש פנה בעתירה לקבלת פסק דין, חרף העובדה שניתנה לו אורכה להגשת תשובה לתובענה. נוסף על כך, טוען המשיב 3 כי נדרש להגשת תשובה לתובענה. עוד מפנה המשיב 3 להחלטת בית המשפט בבקשה למתן אורכה לתיקון התובענה שם תמה בית המשפט מדוע לא הוכנה התובענה עובר להגשתה.

8. המבקש בתגובתו מבהיר ,כי המשיבים לא נדרשו להתייצב לדיון וכי מחיקת התובענה נובעת מתהיית בית המשפט לעניין הישות המשפטית "נציג עיזבון"

לאחר עיון בטיעוני הצדדים מוחלט:

9. התובענה נמחקת.

10. יש לדחות את הבקשה שלא לחייב את המבקש בהוצאות. ראוי שהיה שהמבקש ייעתר לבקשת המשיב 1 ויפטור אותו מההליך, לאור התחייבותו לבצע כל החלטה ולאחר שהלה הודיע שאין לו עניין בהליך.

על כן, ישלם המבקש הוצאות ושכ"ט למשיב 1 בסך של 2,500 ₪ (כולל מע"מ).

11. באשר למשיב 3, הרי שהלה נדרש לתשובה מורכבת שוודאי שהכנתה דרשה עבודה וזמן. ברי שהמשיב 3 נשא בשכ"ט בא כוחו. על כן, מאחר ונדרשה עבודה מרוב ה מצד המשיב 3, ישלם לו המבקש הוצאות ושכ"ט בסך של 7,500 ₪ (כולל מע"מ.

12. המשיב 2 לא השיב. על כן, בעניינו אין להוצאות.

ניתן היום, כ"א אדר תש"פ, 17 מרץ 2020, בהעדר הצדדים.