הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ה"פ 16137-11-18

בפני

כבוד ה שופטת תמר שרון נתנאל

מבקש

  1. יהונתן מאדים
  2. זהבה מאדים

נגד

משיב

  1. לשכת רישום מקרקעין - חיפה
  2. יצחק בילו

החלטה

1. עיון בהמרצת הפתיחה שהוגשה בתיק זה מעלה, כי היא הוגשה בחסר, אשר אינו מאפשר דיון בה, כדלקמן:

א. לא צורף לתובענה תצהיר , לאימות העובדות הנטענות בה, כנדרש על פי התקנות.

ב. לשכת רישום המקרקעין איננה צריכה להיות צד להליך מסוג זה.

ג. לכאורה, עסקינן בזכויות נוגדות או, לכל הפחות, בהסכמים נוגדים. מההסכם, נספח ב'1 לתובענה נראה, כי אותן זכויות (מחצית מהחלקה) אשר המבקשים עותרים לרישומן על שמם, נמכרו, קודם לכן, לאדם אחר, בשם פנחס לזרוביץ, אשר איננו רשום בנסח רישום המקרקעין.
לפיכך, יש לצרף את מר לזרוביץ כצד לתובענה זו.

ד. בנסח רישום המקרקעין, רשומה הערה על מינוי נאמן. לא ניתן יהיה לברר תובענה זו, ללא שיובהר גם עניין זה.

2. ניתנת לב"כ המבקשים הזדמנות להגיש כתב תובענה מתוקן, אשר יכלול את כל האמור לעיל, וזאת - עד לא יאוחר מיום 23.12.18.

ככל שעד למועד זה לא יוגש כתב תובענה מתוקן, אורה על מחיקת התובענה מחוסר מעש.

המזכירות תמציא החלטה זו למבקש ותקבע תזכורת מעקב.

ניתנה היום, א' טבת תשע"ט, 09 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.