הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים 11

בפני
כב' השופט אברהם אליקים, סגן נשיא

מערערת

1. מויאל הנדסה בע"מ

נגד

משיב

1. שי סבג

החלטה

הערעור ישמע בפני הרכב בראשות סגן הנשיא השופט יצחק כהן.
השופט אייל באומגרט ידון כשופט בבקשות ביניים בערעור.

על המערערת להפקיד את העירבון, כפי שנקבע ע"י בית המשפט, עד ליום 13.12.2020 שאם לא כן יובא הערעור במועד זה בפני אב"ד ההרכב שנקבע לדון בערעור לשם בחינת מחיקתו או דחייתו.

ככל שמבקשת המערער ת פטור מהפקדת ערבון עלי ה להגיש בקשה עד לא יאוחר מיום 18.11.2020 ככל שתוגש בקשה, לרבות בקשה להארכת מועד להגשת בקשה או לתשלום העירבון, היא תועבר לעיונו של השופט אייל באומגרט למתן החלטה.

הצדדים יגישו עיקרי טיעון בהתאם לתקנות. למעט אם יורה אב"ד ההרכב אחרת, אורך עיקרי הטיעון לא יעלה על 7 עמודים. הטיעון יירשם באותיות בגודל גופן 12, רווח כפול בין השורות ושוליים של 2.5 ס"מ מכל צד. עיקרי הטיעון יוגשו במועדים האמורים בארבעה עותקי נייר.

על ב"כ המערערת להמציא עותק מהודעת הערעור , ביחד עם החלטה זו, לידי המשיב ישירות או באמצעות באי כוחו, עד לא יאוחר מיום 18.11.2020.

המזכירות תמציא עותק מההחלטה לצדדים.
ניתנה היום, כ"ד חשוון תשפ"א, 11 נובמבר 2020, בהעדר הצדדים.