הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים רת"ק 39599-09-19

בפני
כבוד ה שופט מאזן דאוד

המבקש

דניס קסטקין

נגד

המשיבה
אופני נתנאל בע"מ

החלטה

1. לפניי בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית משפט לתביעות קטנות בחיפה (כב' הרשמת הבכירה אילנה הדר), מיום 14.8.19 בתיק ת"ק 1846-03-19 לפיו דחה בית משפט קמא את תביעת המבקש וחייבו בהוצאות בסך 500 ₪.

2. מפסק דינו של בית משפט קמא עולה כי המבקש רכש ביום 16.3.18 מהמשיבה אופניים חשמליים מתצוגה.

עוד עולה מפסק הדין ומכתב התביעה בבית משפט קמא כי בחלוף מספר ימים מרכישת האופניים אירעה תקלה באופניים, המבקש פנה למשיבה והתקלה תוקנה. בנוסף, אירעה תקלה חודשים לאחר הרכישה, גם תקלה זו טופלה על ידי המשיבה.

3. ביום 26.2.19 פנה המבקש למשיבה, הפעם בגין תקלה נוספת באופניים (תקלה שלישית), הפעם הודיעה המשיבה באמצעות מי מעובדיה, כי המשיבה הפסיקה את ההתקשרות עם חברת "מטרו סייקל"-היבואן, אשר מעניקה אחריות לאופניים בהתאם לתעודת האחריות שצורפה לכתב התביעה, ובתוך כך הודיעה לו כי עליו להגיע לכפר סבא ולקבל את השירות, בהתאם לתעודת האחריות אצל סוכן מורשה אחר של "מטרו סייקל" או למרכז השירות של היבואן, בהתאם לתנאי תעודת האחריות.

4. עוד עולה מכתב התביעה כי נציג המשיבה הודיע לו כי התקלה קשורה במטען החשמלי, והופנה למנפקת תעודת האחריות חברת "מטרו סייקל" ו/או ליבואן, ולאחר שפנה טלפונית לחברת "מטרו סייקל" וזו הודיעה לו שלפי כללי החברה אם האופניים הם במסגרת אחריות ואירעה תקלה על בעל החנות ל יצור קשר עם החברה והיא שולחת מומחה שמחליט אם התיקון מבוצע במקום או צריך להביא את האופניים למשרדי החברה לצורך ביצוע התיקון שם.

5. מאחר והמשיבה הפרה כללים אלו, כאשר ביצעו תיקון בחנות בשתי ההזדמנויות הקודמות, מה שמלמד לשיטת המבקש, שהמשיבה לא הי יתה רשאית לתקן את האופניים ובשל כך הגיש את התביעה לבית משפט קמא.

6. המשיבה טענה כי בהתאם לתעודת האחריות שנמסרה למבקש, שירות התיקון במסגרת האחריות ניתן על ידי חברת "מטרו סייקל" ולא על ידי המשיבה, והחל מחודש פברואר 2019 הפסיקה המשיבה לשמש כתחנת שירות ו/או סוכנות מורשת של חברת "מטרו סייקל" ובשל כך לא היה באפשרותה לספק את השירות ומאחר ומדובר בתקלה בסוללה, היה צורך בפנייה למרכז השירות בכפר סבא, שכן המשיבה לא הייתה רשאית לטפל בתיקון סוללה.

7. בית המשפט לאחר ששמע את הצדדים דחה את התביעה.

8. בית משפט קמא קבע כי עולה מתעודת האחריות כי לצורך מימוש תנאיה יש לפנות לרשת הסוכנים המורשית של "מטרו סייקל" / היבואן או אל מרכזי השירות של היבואן, מאחר שבמועד התקלה השלישית, לא הייתה מחלוקת, כפי שציין בית משפט קמא, שהמשיבה לא הייתה סוכן מורשה של "מטרו סייקל", הרי אינה הכתובת לפניות בעניין השירות ולכן לא הייתה מוטלת עליה החובה לתקן, בגדרי תעודת האחריות את התקלה השלישית.

9. עוד הוסיף בית משפט קמא כי סירוב המבקש להגיע למרכז השירות בכפר סבא נבע משיקולים זרים וכי הוא לא התנהל בתום לב.

10. המבקש סירב להצעותיו ההוגנות של מנהל המשיבה עם גילוי התקלה השלישית לרבות השאלת סוללה כנגד עירבון עד שהסוללה תת וקן על ידי היבואן, כי המבקש נוסע ברכב שמאפשר שינוע של האופניים לכפר סבא ומניעיו נבעו מחשש ששינוע האופניים יפגמו ברכב.

11. עוד הוסיף בית משפט קמא שהתרשם ממנהל הנתבעת אשר ניסה לעזור למבקש במועד התקלה הראשונה ואף הסב את תשומת ליבו שהתקלה השלישית אירעה בסמוך מאוד לתום תקופת האחריות בהתאם לתעודת האחריות, הציע לו לפנות בדחיפות למרכז השירות של היבואן כדי שהתקלה תוכר במסגרת האחריות, אך המבקש לא עשה כן ולא פעל להקטנת נזקו.

12. מכל הנימוקים לעיל, הורה בית משפט קמא על דחיית התביעה.

13. המבקש לא רווה נחת מפסק דינו של בית משפט קמא והגיש את בקשת רשות הערעור שבפניי.

14. המבקש חזר ושטח בפניי את טיעוניו שהובאו בפני בית משפט קמא כשהוא מדגיש כי הפעולות הלא נכונות מטעם המשיבה הובילו לתוצאה לפיה האופניים לא תוקנו והאחריות בגין כך הינה על שכמי המשיבה; ובשל סירוב המשיבה לתקן את האופניים, המבקש נאלץ לקנות אופניים יד שניה בשל מצבו הבריאותי המתדרדר וכי המשיבה לא פעלה בהתאם להנחיות היבואן ובשל כך יש לחייבה במלוא סכום התביעה.

15. לאחר שעיינתי בבקשת רשות הערעור על נספחיה, עיינתי בפסק דינו של בית משפט קמא, ובהתאם לסמכותי לתקנה 406 א לתקנות סדר הדין האזרחי, אני מוצא כי הבקשה אינה מצריכה תשובה ודינה דחייה.

16. ההלכה היא כי "ההליך המשפטי בבית המשפט לתביעות קטנות נועד להיות הליך פשוט ומהיר, וכדי לשמור על תכלית זו נקבעה ההלכה לפיה אמת המידה למתן רשות ערעור על פסקי דינו היא מחמירה במיוחד, כשרשות זו תינתן רק במקרים חריגים ביותר בהם נפל פגם מהותי הדורש את התערבותה של ערכאת הערעור (רע"א 1196/15 צח בר נ' פורטל (פורסם במאגרים) (18.3.2015)). רשות ערעור על פסק דינו של בית משפט לתביעות קטנות לא בהכרח תינתן אף כאשר מתעוררת שאלה משפטית בעלת חשיבות החורגת מעניינם הישיר של הצדדים למחלוקת..." (רע"א 2095/15 אולמי נפטון בת ים בע"מ נ' משיח, [פורסם במאגרים] פסקה 4 לפסק דינו של כב' הש' צ' זילברטל (20.5.15)).

המקרה שלפני אינו נכנס לגדר החריגים המצדיקים מתן רשות ערעור.

17. יחד עם זאת ולגוף הדברים , לא מצאתי ממש בטיעוני המבקש. תעודת האחריות על תנאיה יוצרת עילה חוזית, שהיא בבסיס טענות התובע שבפניי, עם זאת, יש לזכור כי אין בקיומה של תעודת האחריות כדי לאיין חובות ועילות מכוח הדין הכללי, כאשר עילות אלו עדיין חיים בעולם המשפט כאשר בצידן קיימת אחריות מורחבת שאינה תוצר הדין אלא תוצר היחסים החוזיים, ואלה מעוגנים בתעודת האחריות.

18. אין בתעודת האחריות כדי למצות את זכויות הצדדים ותמיד בצד העילה החוזית היונקת את קיומה מתעודת האחריות, תשארנה העילות על פי הוראות הדין הכללי לרבות חוק המכר ו/או חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה).

19. המערער בכתב התביעה לא טען לקיומה של עילה מכוח הדין הכללי, כגון אי התאמה ו/או כל טענה אחרת הנובעת מהוראות חוק המכר, והסתפק בעילה הנובעת מכוח תעודת האחריות. עם זאת, במסגרת הטיעונים שלו בבית משפט קמא בעמ' 2 שו' 7-9 העלה לראשונה את הטענות במישור של הדין הכללי שהאופניים שנמכרו לו לא היו תקינות ולראיה שלוש התקלות שאירעו כמפורט על ידו.

20. נטל ההוכחה כי מולאו תנאי האחריות מוטל על התובע. כפי שנקבע בע"א 787/88 סלים שבו נ' דימלר בנץ: " שנית, יש לדחות את הטענה בדבר העברת נטל ההוכחה על המשיבות. המערער השתית את תביעתו על עילה חוזית: סעיף האחריות בחוזה רכישת מכוניות, לפיו חלה חובת התיקון על המשיבות. על מנת להוכיח תביעתו זו עליו להוכיח גם את תנאי סעיף האחריות, וגם שעל פי העובדות חל סעיף האחריות על המקרה. רק אם יוכיח את שני אלה, יוכיח את עילת תביעתו. על פי תנאי האחריות המוסכמים בין הצדדים, לא די שארעה תקלה למכונית בתקופת האחריות, אלא זו צריכה להיות תוצאה של פגם בייצור, ולא תוצאה של בלאי בשימוש או העדר טפול ותחזוקה סדירים או שימוש בחלפים שאינם מקוריים. על המערער להוכיח קיומו של תנאי זה."

21. באשר לעילה הנובעת מדיני החוזים המבוססת על תעודת האחריות, אין מקום להתערב בממצאי בית משפט קמא לפיה הנתבעת אינה מספקת את השירות בהתאם לתעודת האחריות אלא יש לקבל את השירות בהתאם לתעודת האחריות אצל סוכן מורשה של היבואן או במרכז השירות של היבואן עצמו. מאחר ובית משפט קמא קיבל כעובדה שהנתבעת הפסיקה לשמש סוכן מורשה ועל כן אין כל חובה, שמוטלת על הנתבעת לספק את השירות על פי תעודת האחריות.

22. עוד אין מקום להתערב בקביעת בית משפט קמא שהתנגדות התובע נובעת מחוסר תום לב שעה שאינו מקיים את תנאי תעודת האחריות ומצד שני סירב, סירוב לא ברור לכל ההצעות שהועלו על ידי הנתבעת עד לקבלת השירות מהיבואן.

23. אמנם בית משפט קמא נמנע מלדון, בטענה שהועלתה על ידי התובע במהלך הדיון בדבר פגם באופניים, ולמרות התעלמות בית משפט קמא מעילה זו שהיא עילה המתקיימת בצד העילה החוזית הנובעת מתעודת האחריות, הרי בנסיבות תיק זה התובע לא הצליח להוכיח את העילה מכוח הדין הכללי לפיה יש אי התאמה או פגם בייצור מאחר וכעדות מנהל המשיבה מדובר בפגמים ותקלות שגרתיות של כיוון ברקסים ומילוי אויר (עמ' 2 שו' 13-14 לפרו'), ומצד שני התובע לא הציג כל ראיה שמדובר בתקלות המלמדות שיש פגם בייצור או אי התאמה בהתאם לחוק המכר.

התקלה היחידה הינה התקלה במחשב, וזו תוקנה על ידי הנתבעת במסגרת תעודת האחריות. אין כל ראיה מטעם התובע המלמדת על עילה מכוח הדין הכללי ולכן אין מקום, וחרף התעלמות בית משפט קמא מדיון בעילה זו, מלקבל טענה זו ודינה דחייה.

24. המבקש כשל בהוכחת עילת התביעה, הן החוזית והן העילה מכוח הדין הכללי (טענת הפגם במוצר או אי התאמה) שנטענה במהלך הדיון בבית משפט קמא, ובדין דחה בית משפט קמא את תביעתו.

25. איני סבור כי נפלה שגגה בהכרעת בית משפט קמא ואין מקום להתערב בפסק הדין.

26. אי לכך לא מצאתי מקום להתערב בפסק הדין ודין הבקשה להידחות.

משלא נדרשה תגובת המשיבה, אין צו להוצאות.

27. המזכירות תסגור את התיק.

ניתנה היום, כ"ג אלול תשע"ט, 23 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.