הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים רת"ק 12171-01-19

בפני
כבוד ה שופטת ישראלה קראי-גירון

המבקש
עאמר אבו סראיא

נגד

המשיבה
ראניה מובאריכי

פסק דין

מבוא

1. בבקשה זו מבקש המבקש להשיג כנגד פסק דין שניתן על ידי כב' השופטת אילת השחר ביטון פרלה ביום 21/12/2018 בבית המשפט לתביעות קטנות בת"ק 11 226-12-17 (להלן: "פסק הדין"). ייאמר כבר עתה כי בהתאם לפרוטוקול הדיון מיום 6.12.2018 הסמיכו הצדדים את בית המשפט קמא ליתן פסק דין בדרך של פשרה על פי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984 (להלן: החוק) . זאת לאחר שהצדדים קיבלו הסבר מפורט בעניין ,לרבות בדבר הקושי להגיש ערעור על פסק דין כזה. די בכך כדי להביא לדחיית הבקשה, משום שלא פורט ו כנדרש אילו נסיבות מיוחדות התרחשו בהליך בבית משפט קמא המחייבות מתן רשות לערער על פסק דין שניתן בדרך של פשרה.

2. פסק הדין ניתן בתביעה שהגישה המשיבה (להלן: המשיבה) כנגד ה מבקש (להלן: המבקש) לתשלום סך 9500 ₪ בגין נזק ים שנגרמו לרכבה, לפלאפון שלה ולה עצמה בתאונת דרכים מיום 23.3.2017 (להלן: התאונה) .בתאונה ה היו מעורבים רכב נהוג על ידי המבקש ורכב נהוג על ידי המשיבה. בתאונת הדרכים נגרם רק נזק רכוש לרכב. בתביעתה טענה המשיבה כי התאונה התרחשה באשמת המבקש, ובעטיה נגרם נזק לרכבה של המשיבה .

3. עוד טענה המשיבה כי לאחר התאונה פגע בה המבקש ואף גרם נזק לפלאפון שברשותה. בגין אירועים אלו הוגשה תלונה למשטרה ותיק החקירה היה חלק מחומר הראיות בבית המשפט קמא .

4. בית משפט קמא קיים שני דיונים לפני ואחרי שהתקבל תיק החקירה מהמשטרה. יצוין כי , בסיום חקירת המשטרה הוחלט לסיים הטיפול ב תלונה ללא הגשת כתב אישוםו משום שמהחקירה עלה שאין די ראיות לנקיטת הליך משפטי.

פסק הדין קמא

5. בית המשפט קמא, לאחר שעיין בחומר הרלוונטי והתרשם מהעדויות, קיבל את התביעה בחלקה, תוך שהוא קובע, ללא נימוקים ,ובדרך של פשרה והכל לפי הסכמת הצדדים כי האחריו ת לתאונה מוטלת על שני הצדדים בחלקים שווים, וכי יש לדחות את רכיבי הנזק בגינם נתבע פיצוי שאינו נזק ישיר לרכב כתוצאה מהתאונה. משכך חייב בית משפט קמא את המבקש לשלם למשיבה רק סך של 3,200 ₪.

הטענות

6. בבקשה טען המבקש כי בית משפט קמא שגה משום שבתמונות שצורפו להגנה ואלו בהם צפה בית המשפט ניתן לראות שגרסתו לאופן התרחשות התאונה היא הנכונה, וכן קיימות תמונות המלמדות כי דווקא הוא זה שהותקף על ידי המשיבה. נטען עוד כי מהתמונות ניתן לראות שהנזק שנגרם לרכב המשיבה קטן.

דיון והכרעה

7. לאחר שעיינתי בכל החומר הרלוונטי אני סבורה שדין הבקשה להידחות, אף ללא צורך בתגובה, וכך אני מורה. יש לזכור כי בבקשה זו בית משפט נדרש להתערב בפסיקתו של בית משפט לתביעות קטנות אשר ניתנה בפסק דין של פשרה על פי הסכמת הצדדים, ומידת התערבותו בכגון דא על פי החקיקה והפסיקה הרלוונטיים מוגבלת. המבקש לא ציין ,ולו ברמז ,מדוע על בית משפט זה לדון ולהתערב בפסק הדין שניתן כאמור בדרך של פשרה והוא סביר וניתן במסגרת שיקולה דעת המסור לערכאה המבררת.

בוודאי נכון הדבר בבקשה כאן כאשר המבקש עותר כי בית משפט זה יתערב בקביעת ממצאים עובדתיים שקבע בית המשפט קמא ,בקביעה לא מנומקת משום הסכמת הצדדים למתן פסק דין של פשרה .

8. ככלל אין דרכה של ערכאת הערעור להתערב בממצאים עובדתיים שנקבעו על ידי הערכאה המבררת אלא בנסיבות מיוחדות. כך למשל כאשר מתגלה שגיאה בולטת בפסק דינו של בית משפט קמא. זה קורה למשל כאשר ממצאי העובדה אינם מעוגנים כלל בחומר הראיות, או מקום שבו הגרסה העובדתית שקבע בית המשפט אינה מתקבלת על הדעת ואינה מתיישבת עם מבחנים של הגיון ושכל ישר.

במקרה דנן אין הדבר כך ואין מקום שבית משפט של הערעור יעשה כן וישים עצמו במקום הערכאה המבררת, שעה שהצדדים הסכימו למתן פסק דין של פשרה. קבלת הבקשה תפגע בעקרון סופיות הדיון, תפגע בעקרון המכבד הסכמות בין צדדים ותביא לפגיעה ביעילות הדיון.

בדיקת טענות המבקש מגלה גם כי הן מתמקדות בעובדה שמסקנת בית המשפט אינה סבירה לאור התמונות שהוגשו. לטעמי אין כך הדבר, עובדה שבית המשפט אינו מקבל גרסת המבקש אינה מלמדת דווקא כי בית המשפט נהג באופן לא סביר.

9. יש לזכור עוד כי במקרה דנן מדובר כאמור בבקשת רשות ערעור על פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות. גם אם לא היה פסק הדין ניתן בדרך של פשרה, עדיין איני סבורה כי הבקשה מעוררת שאלות עקרוניות בשאלות בהם עסק בית המשפט קמא ( נזק לרכוש בתאונת דרכים). מטרתו של בית המשפט לתביעות קטנות היא לאפשר דיון יעיל, קצר ופשוט בתביעות שעלותן הכספית נמוכה, ותכלית זו מנחה את ערכאת הערעור בבואה לשקול מתן רשות ערעור על פסק הדין. כך נפסק כי רשות ערעור על פסק דין של תביעות קטנות תנתן רק במקרים חריגים כאשר מתגלה טעות בולטת וברורה בפסק הדין או כאשר מדובר בעניין העולה תדיר בפני בית המשפט וטעון הכרעה או הבהרה. עוד נפסק בעניין זה כי מקום בו בוחנת ערכאת ערעור פסק דין מנומק, במשקפי סבירות ומידתיות, לא תינתן רשות ערעור גם אם ערכאת הערעור היתה מגיעה לתוצאה אחרת.
ראה לעניין זה:

טל חבקין ויגאל נמרודי, התביעה הקטנה, נבו הוצאה לאור בע"מ התשע"ו-2017 בעמ' 401 ואילך.

10. אני סבורה כי כל זה לא התקיים במקרה דנן.

11. מעיון בפסק הדין כמו גם מעיון בחומר הראיות ובפרוטוקלי הדיונים , אני סבורה כי בית המשפט קמא דן כראוי בטענות הצדדים ונתן פסק דין סביר ונכון בהתבסס על ה ראיות אותן שמע. בית המשפט קיבל את התביעה רק בחלקה ומאידך קבע כי לא מדובר בתביעת סרק . כמו כן בית המשפט השית מחצית מהאחריות לנזקי התאונה על המשיבה ואם נגרמו נזקים לרכב המבקש בגין התאונה, פתוחה לו הדרך לתבוע גם הוא את נזקיו.

11. מכל האמור לעיל אני סבורה כי דין הבקשה להידחות.

מכיוון שלא נדרשה תגובה אין צו להוצאות.

סכומים שהופקדו על-ידי המשיבה יושבו לידיה באמצעות בא כוחה.

ניתן היום, ב' שבט תשע"ט, 08 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.