הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים רת"ק 11392-12-17

בפני
כבוד ה שופטת בטינה טאובר

המבקש
מרדכי ליבר, ת.ז. XXXXX154

נגד

המשיבה
אופטיקה הלפרין ח.פ 512507229

פסק דין

1. בפניי בקשת רשות ערעור שהוגשה על ידי מר מרדכי ליבר ( להלן: "המבקש") על פסק דינו של בית משפט לתביעות קטנות בחיפה ( כב' השופטת תמי לוי יטח) מיום 15/11/17 בת"ק 59989-12-16, במסגרתו דחה בית משפט קמא את תביעת המבקש כנגד אופטיקה הלפרין ( להלן: "המשיבה"), לתשלום פיצוי בסך של 1,530 ₪, בגין משקפי מולטיפוקל שנרכשו מחנות המשיבה, ונמצאו לטענת המבקש כבלתי תקינים.

2. המבקש הגיש כנגד המשיבה תביעה, במסגרתה טען כי הוא רכש משקפי מולטיפוקל בחנות המשיבה ברח' הרצל בחיפה. לאחר ביצוע בדיקה על ידי אופטומטריסט ובחירת זוג משקפיים, שילם המבקש למשיבה סך של 1,530 ₪. המבקש טען כי במעמד הרכישה נטען בפניו כי המשקפיים מיובאים מחו"ל והם יהיו מוכנים תוך שבועיים עד שלושה. בחלוף מספר ימים, הגיע המבקש באקראי לחנות המשיבה, שם התברר כי המשקפיים מוכנים. במעמד הביקור נמסרו המשקפיים למבקש וכבר במועד זה, טען המבקש כי הוא אינו רואה בהם היטב, או אז הובהר לו על ידי האופטומטריסט בחנות וגם על ידי המוכרת כי יש צורך בזמן התרגלות למשקפיים. המבקש טען, כי המשקפים שנמסרו לו בחנות המשיבה אינם אלה שהוזמנו על ידו, ודרש לבטל את העסקה ולקבל בחזרה את הכסף ששילם.

3. המשיבה הגישה כתב הגנה מטעמה, במסגרתו טענה כי המבקש הזמין את המשקפים ביום 14/11/16, ואלה סופקו למבקש ביום 24/11/16, לאחר שהמבקש מדד אותם ומצא אותם תקינים. המשיבה טענה כי בחלוף שלושה שבועות, ביום 12/12/16, הגיע המבקש לחנות המשיבה עם משקפים אחרים שהיו ברשותו, ושאינם שייכים למשיבה, וטען כי המשקפים האלה שסופקו לו, אינם תקינים ואינם לפי ההזמנה שלו. המשיבה הבהירה למבקש כי מדובר במשקפיים עליהם הורכבו עדשות " דמו" וכי משקפיים אלה אינם מחנות המשיבה. לתמיכה בטענותיה, הציגה המשיבה העתק תיעוד מהמערכת הממוחשבת בדבר השתלשלות האירועים החל מביצוע ההזמנה ועד ליום אספקת המשקפיים למבקש וכן העתק מחשבונית המס וההזמנה של משקפי המבקש.

4. בית משפט קמא קיים בפניו שני דיונים, בימים: 04/07/17 ו- 14/11/17. במעמד הדיון מיום 04/07/17 טען המבקש לראשונה כי המשקפיים הוחזרו למשיבה, ואינם בידיו. עוד טען המבקש כי המשקפיים לא הוחזרו למוכרת החנות ו/או לאופטומטריסט מטעמה אלא לסוכן מטעם המשיבה שאינו מכיר את שמו, וכי לשם הוכחת מסירת המשקפיים באפשרותו להביא לעדות את עובדת הרווחה מטעם בית חם לניצולי שואה, ד"ר ניימרק ארינה, אשר תתמוך בגרסתו.

במסגרת הדיון השני מיום 14/11/17 העידה מטעם המבקש ד"ר ניימרק ארינה, אשר ציינה כי הגיעה יחד עם המבקש לחנות המשיבה, ולמיטב זיכרונה היו בחנות שתי נשים, שהן אלה שלטענת המבקש נתנו לו את המשקפים שרכש מחנות המשיבה. לגבי תקינות המשקפים ציינה העדה, כי היא אינה יכולה לאשר אם המשקפיים היו תקינים ואם לאו. כמו כן, לא ידעה העדה לאשר אם המבקש החזיר את המשקפיים לחנות המשיבה, במעמד אותו ביקור אליו התלוותה עם המבקש.

לאחר עדותה של ד"ר ניימרק, טען המבקש כי החזרת המשקפיים לא הייתה במעמד ד"ר ניימרק, אלא הוא קיבל מכתב מבית המשפט שהוא מוזמן להליך גישור וכי במסגרת הגישור הוא הגיע לחנות המשיבה, שם סוכן של המשיבה עשה לו בדיקת עיניים ומאותו מועד ביקש לבטל את העסקה והשיב את המשקפיים למשיבה.

המשיבה הכחישה מצדה דבר קיומו של הליך הגישור בנוכחות סוכן מטעמה. נציג המשיבה הבהיר במעמד הדיון מיום 14/11/17, כי הוא היחיד המוסמך לטפל בהליכי גישור וכי לא התקיים הליך גישור, אלא שיחת טלפון בלבד במהלכה נמסר למבקש כי המשקפיים לא נמסרו על ידו למשיבה ו/או למי מטעמה.

5. ממקרא פסק דינו של בית משפט קמא ופרוטוקולי הדיונים שהתקיימו בפניו, עולה כי במעמד הדיון השני מיום 14/11/17 הובהר למבקש כי אין למעשה בידיו ראיה המצביעה על מסירת המשקפיים לידי המשיבה ומאידך אין בידיו את המשקפיים על מנת להוכיח כי נפל בהם פגם כלשהו. על אף האמור, ובהמלצת בית משפט קמא, המשיבה הייתה נכונה להציע למבקש הצעת פשרה, לפנים משורת הדין, ומבלי לגרוע מעמדתה בדבר הצורך בדחיית התביעה, וזאת בהתחשב במצבו ובגילו המבוגר של המבקש, ובהתחשב בהיותו ניצול שואה. נציג המשיבה הציע למבקש לקבל משקפיים זהים כתרומה ללא כל עלות, ואולם המבקש סירב לכך וביקש כי יינתן פסק דין.

6. ביום 15/11/17 ניתן פסק דינו של בית משפט קמא. בית משפט קמא החליט כאמור, לאחר ששמע את טענות הצדדים והעדויות מטעמם, לדחות את התביעה ללא צו להוצאות. נקבע כי טענות המבקש לפיהן המשיבה סיפקה לו משקפי ראייה שאינם תקינים, אשר הוחזרו לידיה, נטענו בעלמא, ללא שהובאה על ידי המבקש ראייה כלשהי המלמדת על אי תקינותם של המשקפיים או על מסירת המשקפיים לידי המשיבה, ובאופן שלא ניתן היה לבצע בדיקה לבחינת נכונות טענותיו של המבקש בנוגע לאי תקינות המשקפיים.

עוד קבע בית משפט קמא, כי עצם מסירת המשקפיים לידי המשיבה לא הוכחה כלל ועיקר. בעניין זה עמד בית משפט קמא על הסתירות שעלו בגרסאות המבקש, אשר טען בכתב התביעה כי הוא מסר את המשקפיים לידי המשיבה, ואילו בהמשך ההליך טען כי מסר את המשקפיים לידי סוכן של המשיבה שאינו זוכר את שמו וכי אין בידיו אישור בכתב על מסירת המשקפיים. בהקשר זה ציין בית משפט קמא, כי עדותה של ד"ר ניימרק עליה ביקש המבקש להסתמך לצורך אישור דבריו, בעצם לא תמכה בגרסתו של המבקש בדבר מסירת המשקפיים. בנוסף נקבע כי טענת המבקש, כי נוהל הליך גישור עם סוכן של המשיבה, ובמעמד זה מסר המבקש את המשקפיים, ללא שקיבל אישור על כך, הינה תמוהה ובלתי סבירה לכשעצמה, שעה שלא הוצגה כל ראייה לתמיכה בטענה זו, וזו אף עומדת בסתירה לדברי נציג המשיבה אשר אישר כי הליכי גישור מתקיימים בדרך כלל דרכו, והליך כאמור לא התקיים.

לאור כל האמור, ובהעדר כל ראיה בדבר אי תקינות המשקפיים שסופקו למבקש על ידי המשיבה ולחילופין, בהעדר כל ראיה בדבר מסירתם לידי המשיבה, קבע בית משפט קמא כי אין מנוס אלא לקבוע כי נטל ההוכחה לא הורם על ידי המבקש, ולא ניתן לקבוע כי נפל פגם במשקפיים שרכש המבקש. לפיכך נקבע כי אין הצדקה להורות על ביטול העסקה ועל השבת התמורה ששולמה בגינה, ודין התביעה להידחות. יחד עם זאת, הביע בית משפט קמא תקוותו כי המשיבה תסכים גם לאחר מתן פסק הדין, לעמוד מאחורי הצעת הפשרה שניתנה על ידה, וזאת בהתחשב במצבו של המבקש, ומבלי שיש בדבר כדי לחייבה.

7. המבקש הגיש בקשת רשות ערעור כנגד פסק דינו של בית משפט קמא, במסגרתה חזר על טיעוניו שקיבלו ביטויים בכתב התביעה שהוגש על ידו ובדבריו בפרוטוקולי הדיונים מיום 04/07/17 ומיום 14/11/17. המשיבה הגישה תשובה מטעמה, במסגרתה חזרה אף היא על טענותיה שנטענו בפני בית משפט קמא, ועתרה לדחיית בקשת רשות הערעור.

8. ביום 14/01/18 התקיים בפניי דיון במעמד המבקש ורעייתו ובא כוח המשיבה. במעמד הדיון שהתקיים, חזר המבקש על טיעוניו, וכן הוסיף וטען טענות שחרגו מן המחלוקת כפי שהוגדרה בכתבי הטענות שהוגשו מן הצדדים. לבקשת המבקש אף ניתנה לרעייתו האפשרות להשמיע את דבריה בדיון שהתקיים. מנגד, טענה המשיבה כי דין הערעור להידחות ואולם, ב"כ המשיבה הבהיר כי המשיבה תהא מוכנה גם כיום, בשל רגישות למכלול הנסיבות, לבטל את העסקה ולהשיב למבקש את כספו. המבקש לא הסכים להצעה זו, וביקש כי יינתן פסק דין.

9. לאחר שעיינתי בבקשת רשות הערעור, בתשובת המשיבה לבקשה וכן בתיק בית משפט קמא, ולאחר ששמעתי את הצדדים בדיון מיום 14/01/18, אני מחליטה לקבלת את בקשת רשות הערעור, ולדון בה כבערעור.

10. אין צורך להכביר מילים, כי מטרתו של בית המשפט לתביעות קטנות היא לאפשר הליך מהיר ושאינו יקר לתביעות בסכומי כסף קטנים ולמנוע מהפונים את הקשיים הכרוכים בהגשת תביעה במערכת המשפט המקובלת. הרצון לסייע לאזרחים ולצרכנים להביא עניינם בפני ערכאה שיפוטית, הביא לפיתוח שיטת דיון יעילה ומהירה, לצמצום הדרישות הפורמאליות ולפישוט ההליכים המקובלים בערכאות השיפוט הרגילות, וזאת על דרך הקמתו של בית משפט לתביעות קטנות והגמשת סדרי הדין הנהוגים בו. הגמישות בה נקט המחוקק בכל הנוגע לסדרי הדין הנהוגים בתביעות קטנות משקפת למעשה את המשקל המשמעותי שניתן להכרעת בית המשפט לתביעות קטנות, שבפניו נדון העניין, ואת הצורך במימוש התכלית הייחודית של הליך התביעה הקטנה, המיועד כאמור להיות הליך יעיל ומהיר, שבדרך כלל מתחיל ומסתיים בפרק זמן קצר - בהחלטת הערכאה המבררת.

11. לאור מיוחדות ההליך כמתואר לעיל, נקבע כי בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט לתביעות קטנות לא תתקבל כדבר שבשגרה, אלא אך במקרים בהם נפלה טעות בולטת בפסק הדין, מאחר ויהיה בכך להביא להארכת ההתדיינות ולייקור ההליך, ובכך תסוכל מטרתו של בית המשפט לתביעות קטנות. ראה: רת"ק ( ב"ש) 14258-11-12 פרויס הסגיל והדי נ' יעקב תקשורת (17/01/13).

12. במקרה הנדון, בית משפט קמא שמע את טענות הצדדים, עיין בחומר שהונח בפניו וקבע כי המבקש לא עמד בנטל הוכחת התביעה, שעה שלא הובאה מטעמו כל ראייה התומכת בטענתו כי נמסרו לו על ידי המשיבה משקפיים שאינם תקינים או כי הוא החזיר את המשקפיים למשיבה. בקשת רשות הערעור נסובה רובה ככולה כנגד קביעותיו העובדתיות של בית משפט קמא ומסקנותיו מן הראיות שהובאו בפניו. כידוע, אין זה מדרכה של ערכאת הערעור להתערב בממצאים עובדתיים, לא כל שכן, בהליך המתנהל בתביעות קטנות, ובוודאי שהמקרה דנא אינו נמנה על אותם מקרים חריגים המצדיקים את התערבות ערכאת הערעור בממצאים שבעובדה, בפרט, שעה שהייתה בידי בית משפט קמא האפשרות הבלתי אמצעית להתרשם מגרסאות הצדדים והעדים שהעידו בפניו במישרין.

13. יצוין עוד, כי גם לגופו של עניין, ועל רקע הסתירות שנתגלו בגרסת המבקש, לא מצאתי כי נפל פגם בפסק דינו של בית משפט קמא שמחייב התערבות. פסק דינו של בית משפט קמא מנומק ומבוסס היטב על חומר הראיות שהוצג בפניו. ממצאיו העובדתיים של בית משפט קמא מעוגנים בראיות שהונחו בפניו ואלה תומכים במסקנה, אליה הגיע בית משפט קמא, ולפיה אין מנוס מדחיית התביעה, ובהתאם את הערעור.

14. בסיכומו של דבר, אין מקום להתערב בפסק דינו של בית משפט קמא. לפיכך, הערעור נדחה. יחד עם זאת, לאור דברי המשיבה, שציינה כי היא מסכימה לפנים משורת הדין כי העסקה שנקשרה בין הצדדים תבוטל והמשיבה תחזיר למבקש את כספו גם אם בית המשפט ידחה את הערעור, ובשים לב למכלול הנסיבות האישיות של המבקש, תפעל המשיבה על פי הסכמתה שקיבלה ביטויה בפרוטוקול הדיון מיום 14/01/18 , ותשיב למבקש תוך 20 יום את הסך של 1,530 ש"ח.

15. בנסיבות העניין, לא יינתן צו להוצאות.

16. המזכירות תמציא העתק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, ח' שבט תשע"ח, 24 ינואר 2018, בהעדר הצדדים.