הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים רת"ק 11173-12-21

בפני
כבוד ה שופט איל באומגרט

המבקש

עידן מוצ'ן

נגד

המשיב
מיכאל זליג

החלטה

לפני בקשה להאריך המועד ב- 15 ליום להגשת בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות בחיפה, אשר ניתן ביום 10.11.21 בת"ק 62089-04-21.

המבקש הגיש נגד המשיב תביעה כספית לתשלום דמי תיווך. בית משפט קמא דחה את התביעה, תוך שקבע כי המבקש לא היה הגורם היעיל.

המבקש ממאן להשלים עם פסק הדין. לטענת המבקש, הוא פנה ביום 5.12.21 לעו"ד על מנת להגיש ערעור. המבקש מוסיף, כי עוה" ד, אליו פנה , היפנה את תשומת ליבו ש המועד להגשת בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית משפט לתביעות קטנות, הינו 15 יום. מכאן הבקשה.

המשיב מתנגד לבקשה וטוען, כי אין באי ידיעת הוראת הדין כד להוות טעם מיוחד המצדיק קבלת הבקשה. עוד מפנה המשיב לכך שהמבקש פנה לקבלת ייעוץ משפטי לאחר תום המועד הקצוב להגשת בקשת רשות ערעור.

תקנה 16 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז – 1976 (להלן: " התקנות") קובעת כי המועד הקצוב להשגה על פסק דינו של בית משפט לתביעות קטנות הוא 15 יום.

על אף האמור לעיל, בית משפט רשאי להאריך מועד, מטעמים מיוחדים וזאת בהתאם לתקנה 176(א) ו- (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי , התשע"ט - 2018:

"176. (א)בית המשפט רשאי לתת בכל עת הוראות לכל עניין שבסדרי הדין וכן לתקן כל פגם או טעות בכל הליך לרבות בעניין שהוכרע לפי תקנה 33(ד) אם ראה לנכון צורך בכך לשם הגשמת מטרת תקנות אלה.
(ב)בית המשפט רשאי לתת הוראות בדבר היקף כתב טענות; נקבע בתקנות אלה או בכל חיקוק זמן לעשיית דבר או להימנע מעשיית דבר או מדד להיקף כתב טענות, יחול האמור כל עוד בית המשפט לא הורה אחרת מטעמים מיוחדים."

תקנה 15(ג) לתקנות קובעת, כי על בית המשפט לתביעות קטנות לציין בפסק דינו את המועד הקצוב להשגה על פסק הדין. עיון בפסק דינו של בית משפט קמא מעלה כי לא צויין בפסק הדין המועד הקצוב להגשת בקשת רשות ערעור.

נוסף על כך, עיון במערכת נט המשפט מעלה כי פסק דינו של בית משפט קמא הומצא למבקש ביום 17.11.21. משכך, המועד האחרון להגשת בקשת רשות ערעור הוא 5.12.21. במועד זה פנה המבקש לקבלת ייעוץ משפטי. כלומר, על פניו, המבקש פעל להגשת השגה.

בנסיבות אלה הבקשה מתקבלת.

המבקש יגיש בקשת רשות ערעור עד ליום 16.1.22.

משהתקבלה הבקשה בדוחק, אין צו להוצאות.

ההחלטה ניתנה בסמכותי כרשם.

ניתנה היום, כ"ו טבת תשפ"ב, 30 דצמבר 2021, בהעדר הצדדים.