הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים רע"א 9189-01-20

בפני
כב' השופט י. גריל, שופט עמית

המבקש:

אימאן חסון
ע"י ב"כ עוה"ד מיכאל דינציס

נגד

המשיבה:

חברת דואר ישראל בע"מ

החלטה

א. בפניי בקשת רשות ערעור, ולצדה בקשה לפטור מאגרה על החלטת בית-משפט קמא (כב' השופטת מ. קלמפנר-נבון) ב-רע"צ 60488-12-19 מיום 25.12.19, לפיה נדחתה בקשתה של המבקשת לקבלת פטור מאגרה, לצורך הגשת בקשת רשות ערעור על החלטותיה של כב' הרשמת מיכל שביט בתיק הוצל"פ 516855-09-17, שלפיהן עומד צו התשלומים שעל המבקשת לשלם בסך 1,500 ₪ לחודש, בעינו ללא שינוי.

כמו-כן מתייחסת בקשת רשות הערעור גם להחלטת בית-משפט קמא מיום 2.1.20 לפיה נדחתה בקשתה של המבקשת לעיון חוזר.

ב. על ב"כ המבקשת להמציא את בקשת רשות הערעור (הכוללת בקשה לפטור מאגרה), על כל נספחיה, וכן גם את החלטתי זו, במסירה אישית, לא יאוחר מיום רביעי 8.1.2020, לבאי כוחם של המשיבה (חברת דואר ישראל בע"מ) וככל שאין למשיבה באי כוח המייצגים אותה בתיק זה, עליו לבצע את המצאת כל המסמכים הנ"ל למחלקה המשפטית של המשיבה.

ג. כמו-כן, על ב"כ המבקשת להמציא במסירה אישית, את בקשת רשות הערעור (הכוללת בקשה לפטור מאגרה), על כל נספחיה, לפרקליטות מחוז חיפה (אזרחי), וכן גם את החלטתי זו, לא יאוחר מיום רביעי 8.1.2020.

ד. יובהר, שעל ב"כ המבקשת להמציא הן לבאי כוח המשיבה (או למחלקה המשפטית של דואר ישראל) והן לפרקליטות מחוז חיפה (אזרחי) גם את כל החלטותיה של כב' הרשמת מיכל שביט בתיק הוצל"פ 516855-09-17.

ה. לא יאוחר מיום חמישי 9.1.2020 עד השעה 13:00, ימציא ב"כ המבקשת למזכירות בית-המשפט את האישורים בכתב בדבר ביצוע ההמצאה כדין, הן לבאי כוח המשיבה (וככל שאין לה באי כוח בתיק זה כי אז למחלקה המשפטית שלה), והן לפרקליטות מחוז חיפה (אזרחי).

ו. הן ב"כ המשיבה, והן פרקליטות מחוז חיפה (אזרחי) ימסרו את עמדותיהם בכתב ביחס לבקשה לפטור מאגרה בבקשת רשות הערעור שהוגשה לבית משפט זה, והן ביחס להחלטותיו של בית-משפט קמא בנוגע לבקשה למתן פטור מאגרה לצורך הגשת רשות ערעור לבית משפט השלום על החלטותיה של כב' הרשמת מיכל שביט שלא להפחית את צו התשלומים בתיק הוצל"פ 516855-09-17, והכל עם העתק ישירות בין הצדדים, ולרבות לב"כ המבקשת עוה"ד מיכאל דינציס.

ז. הן ב"כ המשיבה והן פרקליטות מחוז חיפה (אזרחי) יגישו את עמדותיהם בכתב לא יאוחר מיום 16.1.2020.

מזכירות בית-המשפט תמציא בהקדם העתק החלטה זו אל:

1. ב"כ המבקשת: עוה"ד מיכאל דינציס, חיפה.

2. המשיבה: באמצעות המחלקה המשפטית של חברת דואר ישראל בע"מ.

3. פרקליטות מחוז חיפה (אזרחי) .

בנוסף אני מפנה את ב"כ המבקשת לאמור בפסקאות ב', ג', ד' של החלטתי בדבר ביצוע ההמצאות במסירה אישית.

התיק יובא בפניי ביום 9.1.2020. (לעיון באישורי המסירה), וכן ביום 16.1.2020 (לעיון בעמדות המשיבה ופרקליטות מחוז חיפה (אזרחי)).

ניתנה היום, ט' טבת תש" ף, 06 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.