הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים רע"א 47748-03-19

בפני
כבוד ה שופט אברהים בולוס

מבקש

חסן טרביה

נגד

משיבים

1.שאדי אבראהים חלו
2.אבראהים ח'ליל חלו

פסק דין

בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בחיפה מתאריך 7.3.19, שניתנה בת"א 5490-02-17 ו – ת"א 39414-06-16 (להלן: ההחלטה).

המבקש הגיש לבית משפט קמא כתב תביעה כנגד המשיבי ם. בתביעתו טען כי בעבר רכש אריחים מאבן לחיפוי ביתו מ את המשיבים, אלא שהתברר כי האריחים פגומים דבר שהסב נזקים רבים בגינם עתר לחייב המשיבים בתשלום סך של 308,961 ₪.

במקביל גם הוגשה תביעה ע"י המשיב מס' 1 כנגד המבקש. בתביעה זו המשיב מס' 1 עתר לחייב את המבקש בתשלום היתרה שלא סולקה בגין אספקת האריחים, על סך 38,000 ₪.

הדיון בשתי התביעות אוחד.

משום שהמחלוקות בעיקרן הינן מקצועיות, אזי ביום 9.10.17 ביהמ"ש קמא מינה את המהנדס משה מלכה כמומחה מטעם ביהמ"ש. חו "ד של מומחה זה הוגשה ו במסגרת ציין, בין היתר, כי לא נמצא אף פגם באריחי ה אבן שסופקו למבקש , זאת בעיקר נוכח בדיקת מכון התקנים. יחד עם זאת, המומחה הוסיף והדגיש כי מהטעם שהאריחים הועברו למעבדה ע"י המשיב מס' 1 או מי מטעמו, אזי עליו להוכיח כי האריחים שנלקחו מה מבנה היו ה אריחים שנבדקו, שאם לא כן "יש לפסול תוצאות בדיקה זו...במקרה זה תידרש בדיקה נוספת אשר תוזמן ותפוקח ע"י הח"מ כאשר העלויות יוחלקו בין הצדדים" (פרק המסקנות, עמ' 8 לחו"ד).

ביום 24.2.19 המבקש הגיש הודע ה על החלפת ייצוג, ובמסגרתה גם ביקש כי תבוצע בדיקה נוספת על ידי מומחה ביהמ"ש בהתאם לאמור לעיל. ביום 7.3.19, לאחר קבלת תשובת המשיבים שהתנגדו לבקשה, דחה בית משפט קמא את בקשת המבקש וקבע כדלקמן:

"איני מוצאת לנכון בשלב זה, ונוכח המועד בו הוגשה הבקשה לראשונה, להורות על בדיקה נוספת.

בהחלטה זו ביהמ"ש קמא הורה לצדדים להגיש את תצהירי עדיהם, והזכיר כי ישיבת ההוכחות שנקבעה ליום 22.5.19, תקיים כמתוכנן.

עם החלטה זו המבקש לא השלים, והגיש את בקשתו למתן רשות ערעור.

לטענת המבקש, המומחה הממונה מצא כי ככל והמשיבים לא יוכיחו כי האריחים שנלקחו מהמבנה הינם האריחים שנבדקו אזי יש לפסול את תוצאות בדיקת מכון התקנים ותידרש בדיקה נ וספת בפיקוח המומחה. כן נטען, כי קיים ספק ממשי שהמשיבים או מי מטעמם החליף את האריחים שנבדקו, ובעניין זה לא קיימת אף הוכחה שבכוחה להסיר את הספקות.
לאחר עיון בבקשה, בהחלטה ובתיק קמא, אני סבור כי דין הבקשה דחיה אף ללא תשובת המשיבים.

המומחה שמונה מטעם ביהמ"ש עמד על חששו של המבקש כי יתכן והמשיבים, שהעבירו את האריחים לבדיקת המעבדה, ביצעו החלפה. בעקבות כך המומחה הממונה ציין כי היה והמשיבים לא יעמדו בנטל ההוכחה אזי יהיה צורך בביצועה של בדיקה חוזרת תחת פיקוחו.

אזכיר למבקש כי הישיבה שיועדה לשמיעת הראיות עדיין לא הגיעה ולא ניתנה למשיבים ההזדמנות להרמת הנטל ולהוכיח כי עסקינן באותם האריחים שנלקחו מה מבנה.

הבקשה הוגשה לפי זמנה. נכון וראוי להמתין עד לאחר שמיעת הראיות, והיה והמבקש יסבור כי המשיבים לא עמדו בנטל זה, אזי הדרך תהיה סלולה בפניו לפנות בשנית בכל בקשה מתאימה שיראה לנכון.

החלטת ביהמ"ש קמא לא חסמה את דרכו של המבקש; מה גם שנראה כי המבקש בהגשת בקשתו הזדרז יתר על המידה ואותה הגיש לפני שניתנה ולו הזדמנות למשיבים להוכיח כי האריחים שנבדקו מקורם באלו שסופקו והותקנו ב מבנה.

לאור האמור לעיל, אני מורה בזאת על דחיית הבקשה.

משלא התבקשה תשובה, לא אעשה צו להוצאות.
המזכירות תמצא פס"ד זה לצדדים.

ניתן היום, י"ג אדר ב' תשע"ט, 20 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.