הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים רע"א 31234-12-17

בפני
כבוד ה שופט שמואל מנדלבום

מבקשת

חפציבה בלמס

נגד

משיבים

  1. ו. י. שירותים פיננסיים
  2. וסאם יאסין

החלטה

הוחלט שהבקשה לרשות ערעור מצריכה תשובה. המשיבים יגישו תשובת ם לבקשה עד לא יאוחר מיום 28.2.18. המבקשת תוכל להשיב לתגובת המשיבים בתוך 10 ימים לאחר שתוגש.

בשים לב לאמור, על המבקשת להפקיד עירבון להבטחת הוצאות המשיבים בסך של 4,000 ש"ח, אלא אם כן יפטור אותה רשם בית המשפט מהפקדה כאמור. ככל שטרם הופקד עירבון, יש להפקידו עד לא יאוחר מיום 14.2.18, שאם לא כן יועבר התיק לדחייה בהתאם להוראות תקנה 431 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות").

בכפוף להפקדת העירבון, תוגש תשובה כאמור. על נוסח התשובה מטעם המשיבים יחולו הוראותיה של תקנה 406(ב) לתקנות. לא יוגש כרך אסמכתאות שעניינו פסקי דין או החלטות של בתי משפט בישראל ובלבד שאלו פורסמו במסגרת פרסום רשמי (פ"ד) או שניתן לאתרם במאגרי מידע מסחריים אחרים. התשובה תוגש במקביל, הן לבית משפט זה והן במישרין למבקשת. בתשובה תיכלל התייחסות לאפשרות שבית המשפט יבקש לפעול על פי סמכותו לפי תקנה 410 לתקנות. מתבקשת התייחסות לשאלה אם במקרה כזה ניתן לראות בדברי התשובה סיכומים בכתב. העדר התייחסות כמוה כהסכמה. העדר תגובה במועד כמוה כאי התייצבות, על הכרוך בכך.

על ב"כ המבקשת להמציא עותק מכתבי הטענות, ביחד עם החלטה זו, לידי המשיב ים עד לא יאוחר מיום 11.2.18 , ולהמציא לבית המשפט אישור לביצוע האמור.

התיק יובא לעיוני למעקב ביום 7.3.18 או קודם לכן, ככל שיקדימו הצדדים בהגשת טיעוניהם.

המזכירות תשלח ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ט"ז שבט תשע"ח, 01 פברואר 2018, בהעדר הצדדים.