הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים רע"א 2760-12-19

בפני
כב' השופט יגאל גריל, שופט עמית

המבקשת:
עיריית חיפה
ע"י ב"כ עוה"ד טל שחר בלוך

נגד

המשיבים:
1. בכובד ראש בע"מ

2. אופיר מימון

3. אדגרד מימון
שלושתם ע"י ב"כ עוה"ד ד. מימון

4. אנקום גרופ בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד ג. ספרן

החלטה

א. על ב"כ המבקשת להמציא את בקשת רשעות הערעור על נספחיה לב"כ המשיבים מס' 1-3 ולב"כ המשיבה מס' 4, לא יאוחר מיום 04.12.2019.

כמו כן, לא יאוחר מיום 05.12.2019 על ב"כ המבקשת, להמציא לבית המשפט אישורים בכתב בדבר ביצוע המסירות כדין לב"כ המשיבים, שאם לא כן עשוי בית המשפט לשקול את מחיקת הבקשה.

ב. הוחלט כי בקשת רשות הערעור מצריכה תשובה.

בהתאם לתקנה 406(ב) של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1987, אני מורה שהמשיבים מס' 1-3 והמשיבה מס' 4 יגישו את תשובותיהם בכתב לבקשת רשות הערעור עד לתאריך 22.12.2019. התשובות תוגשנה במקביל, הן לבית המשפט, והן במישרין לב"כ המבקשת.

ג. על נוסח התשובות יחולו הוראות תקנה 406(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי.

מובהר, שהיקף התשובה של ב"כ המבקשים מס' 1-3 לא יחרוג מעבר ל-4 עמודים, גופן 12, רווח כפול, וכך גם לגבי ב"כ המשיבה מס' 4.

ד. בתשובות תיכלל התייחסות לאפשרות שבית משפט יפעל על פי סמכותו לפי תקנה 410 לתקנות סדר הדין האזרחי. העדר התייחסות כמוה כהסכמה.

אי-הגשת התשובות במועד כמוה כאי-התייצבות, על כל הכרוך בכך.

המזכירות תמציא את העתקי ההחלטה אל:

ב"כ המבקשת: עוה"ד טל שחר בלוך, חיפה.

ב"כ המשיבים מס' 1-3: עוה"ד ד. מימון, נתניה.

ב"כ המשיבה מס' 4: עוה"ד ג. ספרן, רמת גן.

התיק לעיוני ביום 22.12.2019.

ניתנה היום, ה' כסלו תש"פ, 03 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.