הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים רע"א 16784-12-19

מספר בקשה:1
בפני
כבוד ה שופט אברהים בולוס

מבקשת

די. אנד אס. רהוט קל יבוא בע"מ

נגד

משיבה

ד.נ.ז. נכסים והשקעות (2008) בע"מ

פסק דין

1 בקשת רשות ערעור על החלטת ביהמ"ש השלום בחיפה (כב' השופט אמיר סלאמה) מיום 26.11.19 שניתנה בתיק 48242-08-18 (להלן: ההחלטה).

2. המבקשת הגישה לביהמ"ש השלום תביעה כספית כנגד המשיבה . בתביעתה טענה כי שכרה מאת המשיבה נכס בעיר חיפה בו הפעילה אחד מסניפיה. בעקבות הפרות המשיבה לחוזה השכירות הוסבו לה נזקים רבים, ותמכה טענתה זו בחו"ד חשבונאית הערוכה ע"י רו"ח.

המשיבה עמדה על הגשת חו"ד נגדית ולשם כך עתרה לעיון במסמכי הנהלת החשבונ ות של המבקשת. לבקשת המשיבה ביהמ" ש קמא נעתר חלקית בהחלטה קודמת מיום 10.10.19. בין היתר, ביהמ"ש קמא הורה למבקשת להמציא למשיבה "דוחות כספיים מבוקרים של החברה לשנים 2014-2018" (להלן: ההחלטה הקודמת).

3. המשיבה הגישה בקשה בגדרה הלינה כי המבקשת לא קיימה אחר הוראת ביהמ"ש קמא לעניין המצאת המסכמים כפי שנקבע בהחלטה הקודמת ועתרה למחיקת התביעה. בעקבות בקשה זו ניתנה ההחלטה בה מצא ביהמ"ש קמא :

"כי התובעת אכן לא מילאה את ההחלטות הקודמות, שהורו לה להמציא לנתבעת דוחות כספיים מבוקרים שלה לשנים 2014 – 2018. כל שהמציאה התובעת הן כרסטות הכנסות של סניף התובעת בחיפה לשנים 2015 עד 2018, כאשר על פי הבהרת רואה החשבון מטעמה (נספח ח' לבקשה הנוכחית), עולה כי פירוט המכירות היומיות בסניף בחיפה לשנים 2016-2017 מבוסס על נתונים מבוקרים, ואילו הפירוט לשנת 2018 אינו כאמור."

ביהמ"ש קמא דחה את טענת המשיבה למחיקת תביעת המבקשת שכן סנקציה זו הינה דרסטית ושמורה למקרים קיצוניים. עם זאת, ביהמ"ש קמא הזכיר, כי ככלל נטלי הראיה והשכנוע בהוכחת הנזק רובץ לפתחה של המבקשת (היא התובעת) ואי הצגתם של מסמכים רלוונטיים עלולה להיזקף לחובתה.

ביהמ"ש קמא חזר והורה למבקשת להמציא את המסמכים, ולמשיבה להגיש את חו"ד מטעמה גם אם המבקשת לא תקיים אחר הוראה זו בפרק הזמן שנקבע, תוך התייחסות למשקלם של מסמכים אלה והשפעת מחדל המבקשת על הגנתה.

ביהמ"ש קמא גם חייב את המבקשת בתשלום הוצאות משפט בסך 2,500 ₪.

4. בהחלטתי מיום 6.12.19 הבהרתי כי מקריאת בקשת רשות הערעור לא הצלחתי לרדת לעומק דעתה של המבקשת וגם לא לעמוד על השגותיה. מכאן, הוריתי למבקשת, ככל שתראה לעמוד על בקשתה, להגיש טיעון ענייני שבגדרו תביא באופן בהיר את השגותיה.

ואכן המבקשת הגישה הודעה שבגדרה שטחה את טענותיה. מעיון בהודעה זה מתברר כי המבקשת לא השלימה עם קביעתו של ביהמ"ש קמא בהחלטה לפיה לא קיימה אחר ה החלטה הקודמת משלא המציאה את הדוחות המבוקרים. המבקשת טוענת, כי ביהמ"ש קמא טעה שכן היא המציאה כרטסות הכנסות לסניף חיפה (הוא הסניף שעפ"י הנטען ניזוק), ואין כל רלוונטיות לדוחות המבוקרים הכוללים רווחיה והכנסותיה בכל הסניפים (6 במספר).

5. לאחר שעיינתי בבקשת רשות הערעור, בהחלטה ובתיק ביהמ"ש קמא, ובהתאם לסמכותי מכוח תקנה 406(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, אני סבור, כי דין הבקשה להידחות מבלי להידרש לתשובת המשיב.

7. תחילה חשוב להזכיר למבקשת, כי ההוראה בדבר סוג המסמכים שיש להמציא ניתנה בהחלטה הקודמת, ועל החלטה זו המשיבה לא השיגה. המבקשת אינה רשאית יותר, בוודאי לא במסגרת תקיפת ההחלטה, לערער אחר הוראות שנקבעו בהחלטה הקודמת.

שאלת הרלוונטיות של הדוחות המבוקרים אינה עומדת יותר על הפרק. מרגע שנקבע כי על המבקשת לאפשר למשיבה לעיין ולקבל מסמך מסוים (והכוונה לדוחות המבוקרים), והמבקשת השלימה עם החלטה זו, אזי מחובתה לקיים אחרי ההחלטה הקודמת ככתבה וכלשונה.

8. המחלוקת לה נדרש ביהמ"ש קמא בהחלטתו סבה סביב השאלה, האם המבקשת קיימה אחר ההחלטה הקודמת ?. היא המבקשת אשר מאשרת כי הדוחות המבוקרים לא הומצאו, ומכאן ברור כי מסקנתו של ביהמ"ש קמא שקיבלה ביטוי בהחלטה בדין יסודה.

9. לעניין חיוב המבקשת בהוצאות משפט אחזור ואזכיר, כי בעניין זה לא תינתן רשות ערעור, כקבוע בסע' 1(8) לצו בתי המשפט (סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור), תשס"ט-2009.

10. מכל האמור, אני מורה בזאת על דחיית הבקשה.

11. משלא הוגשה תשובה, לא אעשה צו להוצאות.

המזכירות תמציא פס"ד זה לצדדים.

ניתן היום, י"ב כסלו תש"פ, 10 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.