הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים רע"א 13224-06-21

בפני
כבוד ה שופט מאזן דאוד

המבקשת

פאטמה נסר אלדין

נגד

המשיבות

  1. הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים - בעניין שמורת טבע נחל גילבון
  2. מ. מ. כסרא סמיע

ב"כ המבקשת: עו"ד איאד מטאנס
ב"כ המשיבה 1 : עו"ד
ב"כ המשיבה 2: עו"ד ניזאר ג'ובראן
החלטה

1. בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט השלום בעכו (כב' השופט עמית רוזינס ), בת"א 29251-04-17 מיום 9.4.21, במסגרתה הורה בית המשפט קמא על ביטול מינויו של המומחה האורתופדי שמונה מטעמו ופסל את חוות דעתו.

העובדות הצריכות לעניין:

2. בבית משפט קמא מתנהלת תביעתה של המבקשת שהוגשה ביום 20.4.17, בגין נזקי גוף שלטענתה, התרחשו בתאונה מיום 30.4.10 עת ביקרה באתר של המשיבה 1, במסגרת טיול מטעם בית הספר ועת שהגיעה לפסגת ההר ורצתה לרדת בחזרה מהכיוון השני של ההר, החליקה ע"י אבנים ונפלה מגובה של כ- 8 מטר.

3. כאמור, משיבה 1 הגישה הודעת צד ג' למשיבה 2, בהיותה הגוף המפקח שבבעלותו בית הספר אשר העסיק את המבקשת במועד התאונה.

4. בית משפט קמא מינה את פרופ' נמרוד רוזן, המוסכם על דעת הצדדים, כמומחה בתחום האורתופדי מטעם בית המשפט (להלן: "המומחה") – ראו הודעת הצדדים מיום 11.3.19 שהוגשה ע"י ב"כ משיבה 1.

5. המומחה בדק את המבקשת ביום 17.6.19 וביום 31.5.20 הגיש את חוות דעתו לבית משפט, שבמסגרתה קבע למבקשת נכות אורתופדית בשיעור של 10% לצמיתות.

6. כאן המקום לציין כי ביום 6.7.21 הודיעה המשיבה 2 כי ישנה בעיה עם חוות דעתו של המומחה שהתראיין, בסוף ינואר 2020, בתוכנית רדיו המוגשת ע"י עו"ד אבו ורדה, זאת בעיתוי שבו אותו מומחה שוקד על כתיבת חוות דעתו בתיק דנן.

7. בית משפט קמא בהחלטתו מיום 16.9.20 ציין כי "עד היום, למעט טענות כלליות, שנרשמו בהודעה מיום 6.7.20, לא הוגשה בקשה לפסילת המומחה", משכך קב ע בית משפט קמא כי "אם צד ג' מבקשת לפסול את המומחה, עליה להגיש בקשה מפורטת ומנומקת עד ליום 6.10.20".

8. רק ביום 2.11.20 הגישה המשיבה 2 את הבקשה לביטול המינוי של המומחה ולפסילת חוות דעתו. במסגרת בקשתה ציינה המשיבה 2 כי רק לאחר שניתנה חוות הדעת ובדרך המקרה נתגלה לה כי עו"ד סאמי אבו ורדה, ב"כ המבקשת, אשר עורך ומגיש תכנית ב- "רדיו חיפה", הזמין את המומחה להתארח בתכניתו זאת בזמן שהמומחה עסק בהכנת חוות הדעת מטעם בית המשפט, לאחר בדיקת המבקשת ולפני הגשת חוות הדעת.

9. הבקשה הועברה לתגובת המומחה שמחה נגד הטענות שהועלו נגדו וטען כי מדובר בהכפשת שמו ופגיעה אפשרית עתידית בפרנסתו. ציין כי הוא נענה לבקשתו של ב"כ המבקשת להתארח בתכניתו ללא קשר לתיק, כשם שהוא מתארח בתכניות רבות אחרות ולכן, כך לטענתו, הטענות בדבר קשרים אישיים בינו לבין ב"כ המבקשת משוללת כל יסוד.

10. בהמשך, בתגובה לשאלת בית המשפט האם בנוסף על השירות הציבורי, המומחה מנהל גם פרקטיקה פרטית, השיב המומחה כי מזה כחמש שנים הוא מטפל בחולים רק במסגרת הרפואה הציבורית וכי הוא מחזיק במרפאה פרטית רק למטרת בדיקת המטופלים לצורך עריכת חוות דעת רפואיות מטעם בתי המשפט ומינויים מוסכמים.

11. בתגובה לתשובת המומחה טענה המשיבה 2 כי פרופ' רוזן אינו נותן חוות דעת רק עבור בית המשפט כדבריו, אלא נותן גם חוות דעת באופן פרטי. כתמיכה לטענה זו צירפה המשיבה 2 העתק חשבונית מיום 7.1.19 המעיד כי המומחה קיבל תשלום עבור מתן חוות דעת לב"כ המשיבה 2 באופן פרטי.

12. בית משפט קמא לאחר שעיין בבקשה ובחן את תגובות הצדדים החליט לקבל אותה ולבטל את מינויו של המומחה ולפסול את חוות דעתו. בית משפט קמא קבע כי התקיים קשר בין ב"כ המבקשת, ביוזמתו, לבין המומחה במהלך תקופת המינוי של המומחה, במועד שבין בדיקת המבקשת אצלו לבין מתן חוות הדעת וכי הקשר הוביל לקיום ראיון משודר של המומחה בתכנית רדיו של ב"כ המבקשת. עוד קבע בית משפט קמא כי קיימת אפשרות לא בלתי סבירה גם אם למראית עין בלבד כי המומחה עשוי ליהנות מתוצאות הקשר עם ב"כ המבקשת ושידור הראיון, בדרך של פרסום שמו כמומחה רפואי. בית משפט קמא סבר כי מתקיים פגם של ממש היורד לשורשו של עניין ופגיעה ממשית במראית פני הצדק, דבר המצדיק את ביטול המינוי ופסילת חוות הדעת.

על החלטה זו, נסבה הבקשה שלפניי.

13. המבקשת חזרה על הטענות שהעלתה לפני בית משפט קמא, ובעיקרו של דבר טענה המבקשת שעצם קיומו של ראיון אין בו שום פסול ו/או פגם המצדיק פסילת חוות הדעת של המומחה וכי עו"ד אבו ורדה לא היה מעורב בתיק כלל ולא היה מודע גם לא במעמד הריאיון לעצם קיומו של המינוי.

14. המבקשת הפנתה להלכה הפסוקה שלפיה חוות דעתו של המומחה מטעם בית משפט תפסל רק במקרים נדירים מאוד בהם עלול להיגרם לאחד הצדדים עיוות דין או במקרים בהם פעל המומחה בחוסר תום לב וציינה כי בית משפט לא ימהר לפסול חוות דעת של מומחה מטעמו לאחר שכבר ניתנה חוות הדעת.

15. לטענת המבקשת, על פי ההלכה הפסוקה אין מקום לראות בעצם קיום הריאיון הרדיופוני כאל פגם היורד לשורש העניין והמצדיק נקיטת צעד כל כך קיצוני של פסילת חוות דעת המומחה.

טענות המשיבים

16. המשיבה 2 טענה כי דין בקשת רשות הערעור להידחות . המשיבה 2 סומכת ידיה על החלטת בית המשפט קמא וטוענת כי אין סיבה כי ערכאת הערעור תתערב בממצאים העובדתיים שהסיק בית משפט קמא.

17. לטענת המשיבה 2, טענותיה לעניין החשד שנוצר אודות קיומו של קשר אישי כלשהו בין ב"כ המבקשת לבין המומחה לא נשלל, לא הופרך ולא נסתר כפי שהיה מצופה ואף לא ניתן הסבר למהות הקשר ואיך קרה דב"כ המבקשת "הזמין אישית את המומחה להתראיין בתכנית". עוד טענה המשיבה 2, כי תשובתו הלא נכונה של המומחה שנמסרה לבית משפט קמא טומנת בחובה חומרה מיוחדת ויש בה ללא ספק לפגום קשות באמינות המומחה.

18. המשיבה 1 בתשובתה שהוגשה ביום 1.8.21, ביקשה לדחות את הבקשה מהנימוקים שפורטו ע"י המשיבה 2 בתשובתה. המשיבה 1 הצטרפה לכל טענותיה של המשיבה 2 והוסיפה והדגישה כי מדובר בהחלטת ביניים שכידוע בית המשפט שלערעור לא יתערב בה אלא באם מדובר בהחלטה שעלולה לגרום לעיוות דין ופגיעה אנושות בהליך וכי בענייננו, כך לטענתה, מאחר ומדובר במומחה מטעם בית המשפט הרי שכמובן לא ייגרם כל עיוות דין וניהול ההליך לא ייפגע, כאשר בית המשפט עצמו ביקש מהצדדים להעביר שמות של מומחים חלופיים.

דיון והכרעה

19. לאחר שעיינתי בבקשת רשות הערעור ובתשובה לה, החלטתי לדון בבקשה כאילו ניתנה רשות לערער והוגש ערעור על פיה. אציין כבר עתה כי דין הערעור להתקבל.

20. ברע"א 1834/18 שירותי בריאות כללית נ' פלונית, (ניתן ביום 3.5.18), סקרה כבוד השופטת וילנר את מעמדו וחובותיו של מומחה בית המשפט:

"רבות נכתב על תפקידו ומעמדו של מומחה מטעם בית המשפט, ולא אחת הוא תואר כזרועו הארוכה של בית המשפט... האמון הרב לו זוכה מומחה מטעם בית המשפט, נובע, בין היתר, מחזקות התקינות והמקצועיות המיוחסות לו. הנחת המוצא היא כי המומחה הממונה על-ידי בית המשפט יבצע מלאכתו נאמנה, ויפעל בהגינות ובמקצועיות.

לצד חזקות התקינות והמקצועיות מהן נהנה מומחה בית המשפט, ועל-מנת להצדיק את האמון הרב שניתן בו, מוטלות עליו חובות שונות שהן מקצת החובות המוטלות על בית המשפט עצמו.

הסוג הראשון של החובות המוטלות על המומחה הן חובות אמון, בגדרן נדרש המומחה לנהוג בתום לב, באובייקטיבית, ללא משוא פנים, בלא ניגוד עניינים, ותוך הקפדה על מראית עין של התנהלות תקינה. ככלל, נקבע כי על המומחה לדווח לבית המשפט על כל נסיבה העלולה לפגום בניטראליות שלו, גם אם למראית עין בלבד.... כך למשל, נקבע בעבר כי קשרי עבודה רצופים בין מומחה לבא כוחו של מי מהצדדים להליך עלולים לעלות כדי ניגוד עניינים ... עוד צוין כי על המומחה להימנע מלקבל על עצמו מינוי בהליך בו קיימת לו קרבה משפחתית או חברתית לאחד מבעלי הדין, לעורכי הדין או לעד מרכזי בהליך ..."

21. במקום אחר קבע בית משפט העליון כי:

"...לא בכל מקרה שבו היו קיימים קשרים כלשהם בין המומחה לבין בא-כוחו של אחד הצדדים יוביל הדבר באופן אוטומטי לפסילת המומחה. ההחלטה בעניין זה תלויה במספר משתנים, ובהם: טיב מערכת היחסים המקימה חשד לניגוד עניינים, תכיפות הקשר בין הצדדים, סמיכות הזמנים ונכונותם של כל המעורבים לחשוף את המידע הרלוונטי בפני בית המשפט. גם המועד שבו מוגשת הבקשה לפסילת המומחה רלבנטי בכגון דא. לא ניתן להצביע מלכתחילה על שיקול אחד שיזכה תמיד לבכורה, ויש לבחון כל מקרה לגופו" – רע"א 6234/09 יוסף חיות נגד הדר חברה לביטוח בע"מ (ניתנה ביום 17.11.09).

22. זאת ועוד ברע"א 5611/07 לינצקי נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י (ניתנה ביום 21.10.07) עמד בית המשפט העליון על תפקידו המיוחד של המומחה שמונה על ידי בית המשפט והשיקולים שיובאו בחשבון בדיון בבקשה לפסילת מומחה מטעם בית משפט בקובעו כי:

"נוכח תפקידו המיוחד של המומחה הרפואי שמונה על ידי בית המשפט, מוטלות עליו חובות שונות ובהן החובה לנהוג באובייקטיביות וללא משוא פנים, ותוך הקפדה שהדבר גם ייראה. סטייה מעקרונות אלה והפרת חובת הנאמנות של המומחה כרופא, עשויה להוביל לפסילתו או לפסילת חוות-הדעת שנתן ... יחד עם זאת, כבר נפסק בעבר כי משמונה מומחה מטעם בית המשפט, חזקה עליו שינהג באופן מקצועי, ויעשה מלאכתו נאמנה ... וכי לפיכך, פסילתו יכול שתיעשה רק בנסיבות חריגות. כך במיוחד, מקום שזה כבר נתן את חוות דעתו וכאשר בתוצאת חוות הדעת יש כדי להשפיע על שיקוליו של בעל הדין המבקש את פסילתו ... ברגיל, משעלה חשש לקיומו של ניגוד עניינים אצל המומחה, ומשנתבקשה התייחסותו של המומחה, ראוי לאפשר לחקור את המומחה בעניין זה..."

23. כעולה הפסיקה, פסילת חוות הדעת של מומחה מטעם בית משפט היא צעד קיצוני שיינקט אך במקרה בו נמצא כי נפל בה פגם היורד לשורשו של עניין, ושיש בו כדי לגרום לעיוות דין. כן נקבע, כי הזהירות בנקיטת צעד כזה מקבלת משנה תוקף מקום בו בקשת פסילת חוות הדעת מוגשת לאחר שכבר התקבלה חוות הדעת על ידי המומחה מטעם בית המשפט, וזאת מאחר שבשלב זה ישנו חשש שתוצאת חוות הדעת היא שהובילה לבקשת הפסילה – ראו רע"א 1138/12 אי.די.איי חברה לביטוח בע"מ נ' פלוני, (ניתנה ביום 9.4.12).

24. במקרה דנן, בקשת הפסילה הוגשה רק לאחר השלמת חוות הדעת על ידי המומחה, והמצאתה לצדדים. עובדה זו, כאמור, מגבירה את החשש מכך שהגשת הבקשה נבעה מתוצאת חוות הדעת ומסקנותיה. אומנם לטענת משיבה 2, נודע לה בדרך המקרה על הריאיון הרדיופוני, שהיה בסוף ינואר 202 0, זאת לאחר שחוות הדעת כבר התקבלה , לכן הודיעה על זה ביום 6.7.20. אולם היא הגישה את הבקשה בפועל לפסילת המומחה רק ביום 2.11.20, כשנתבקשה ע"י בית משפט קמא להגישה עד לא יאוחר מיום 6.10.20, קרי, כעבור כחמשה חודשים מקבלת חוות הדעת של המומחה מטעם בית המשפט .

25. אכן, ככלל, על המומחה היה לדווח לבית המשפט "על כל נסיבה שעלולה, אפילו לכאורה ולמראית עין, לפגום בניטרליות שלו" - ראו רע"א 6234/09 חיות נ' הדר-חברה לביטוח בע"מ, (ניתנה ביום 17.11.09), בפסקה 4, ובענייננו, משלא דיווח המומחה על הריאיון הרדיופוני שהיה לו עם עו"ד אבו ורדה בעיתוי שלאחר בדיקת המבקשת ולפני מתן חוות הדעת, הרי יש להצר על כך. אולם, כפי שציינתי לעיל, ההחלטה לפסול חוות דעת המומחה היא צעד קיצוני ביותר, במיוחד מקום בו הבקשה הוגשה לאחר שחוות הדעת הומצאה כבר לצדדים, כבענייננו. מה גם, כפי שב"כ המשיבה 2 מלין על כך שהמומחה לא דיווח על הריאיון הרדיופוני שהיה עם עו"ד אבו ורדה, היה מצופה מב"כ המשיבה 2 לעדכן את הצדדים בעובדה שהוא קיבל בעבר הלא רחוק (לפני כשנה ממינוי המומחה) יעוץ פרטי מהמומחה בתיק אחר ומשנמנע מלעשות כן בזמן אמת ורק להודיע על זה בתשובה לתגובת המומחה, ניתן לומר כי אף הוא תרם למצב דומה הפוגע לכאורה במראית פני הצדק, מבלי ליידע את בית המשפט ואף לא ברור אם הודיע לחבריו טרם הגשת ההודעה המוסכמת על מינוי המומחה שהוצע על ידי הצדדים עצמם.

אביא כדוגמה מקרה שנדון ב- בר"ע (י-ם) 2085/96 ורשבסקי נגד מגדל חברה לביטוח בע"מ, תק-מח 96(3) 104, שם בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור על החלטת בית משפט השלום למינוי מומחה נוסף. בית משפט המחוזי קבע כי אין לפסול חוות דעת המומחה למרות ש המומחה המליץ על בא כוחו של התובע כעורך דין טוב שכדאי לשכור את שירותיו. אומנם בית המשפט הסתייג מאמירתו של המומחה אך נתברר כי אין למומחה קשר אישי לעורך הדין וזכר את שמו מתיקים אחרים בהם התמנה כמומחה מומסכם.
26. במקרה דנן, לא מצאתי כי היה מקום לפסול את חוות דעתו של המומחה, פסילה המהווה פגיעה מקצועית שלא כדין במומחה, מן הטעמים הלא נכונים וכאשר אין הצדקה ענינית לכך.
המדובר, איפוא, במומחה שנקבע על ידי בית המשפט והמוסכם על דעת הצדדים, ועל כן אין חשש כי המומחה יטה יותר לצד זה או לצד אחר ואין מקום לחשש שהראיון הרדיופוני שערך עו"ד אבו ורדה למומחה יעוות את מימצאי חוות הדעת, במיוחד כאשר עו"ד אבו ורדי אינו מייצג בעצמו את המבקשת ואינו מעורב בתיק, אלא מדובר בעורך דין אחר ממשרד ששבעלות עו"ד אבו ורדי והוא זה המטפל בתיק באופן אישי.

משכך אני מבטל את החלטתו של בית משפט קמא. עם זאת, יש להותיר פתח למשיבות להעלות טענותיהן בנדון לאחר חקירתו של המומחה על חוות דעתו, וככל שיתווספו פרטים חדשים שידרשו זאת, יחליט בית המשפט קמא כחכמתו.

סוף דבר:

27. משכך, ולנוכח האמור לעיל, אני מקבל את הבקשה ומבטל את החלטת בית משפט קמא.עם זאת ראוי להעיר למומחה להקפיד לדווח לבית המשפט אודות ראיונות מסוג זה וראוי שהמומחה טרם מתן הסכמה לראיון מסוג זה לברר עם המראיין אם הוא קשור במינויים תלויים ועומדים לפני כתיבת חוות דעת.

28. בנסיבות העניין ועל אף שעמדת המבקשת היא שהתקבלה בסופו של דבר, לא מצאתי לנכון להורות על פסיקת הוצאות בערכאה זו. בית משפט קמא ייתן דעתו להליך זה בעת פסיקת ההוצאות במסגרת התובענה שלפניו וזאת בהתאם להתפתחויות שתהיינה.

הפיקדון יוחזר למבקשת.

המזכירות תעביר את ההחלטה לצדדים ולמומחה פרופ' נמרוד רוזן .

ניתנה היום, כ"ט אב תשפ"א, 07 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.