הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים ע"א 62272-08-18

מספר בקשה: 6
בפני
כבוד ה שופטת תמר שרון נתנאל

מבקש

אברהים אבו חדיר

נגד

משיב
איתן גולדווג

החלטה

בתיק זה הוגש ערעור על פסק דין שניתן, ביום 2.7.18, על ידי בית משפט השלום בחיפה, במסגרתו קיבל בית משפט קמא את תביעת המשיב, לפיצויים בגין אבן פגומה שהמערער/המבקש סיפק לו לצורך ציפוי קירות ביתו ודחה תביעה שכנגד שהוגשה על ידי המערער. בית משפט קמא חייב את המבקש לשלם למשיב סך של 90,000 ₪.

יצוין כי, בהסכמת הצדדים, ניתן פסק הדין על פי חומר הראיות שהוגש לבית המשפט, ללא חקירות.

ביחד עם הערעור הגיש המבקש בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין. בבקשה נטען (תוך פירוט ההסכמה, הראיות וטענות המבקש בערעורו), כי סיכויי הערעור טובים וכי אם לא יעוכב הביצוע ייגרם למבקש נזק כבד ביותר, שכן מצבו הכלכלי קשה ביותר ואין ביכולתו לשלם את סכום פסק הדין, כך שאם פסק הדין לא יעוכב, ייפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל.

נטען, כי המבקש הוא המפרנס היחיד של משפחתו, עסק האבן שבבעלותו מפסיד מזה כשנתיים וימים ופתיחת תיק הוצל"פ והטלת עיקולים תמוטט אותו לחלוטין. כן נטען כי מצבו הרפואי של המערער אינו בטוב וכי הוא סובל ממחלות לרבות מחלת לב וכי הטלת הגבלות עליו בתיק הוצל"פ, עלולה לדרדר את מצבו הבריאותי. נטען, כי התמוטטות כלכלית ונפשית של המערער, אשר תבוא בעקבות פתיחת תיק הוצל"פ נגדו, תביא למצב בלתי הפיך וכי הפסיקה הכירה בכך שמצב כזה מהווה חריג לכלל לפיו אין מעכבים ביצועו של פסק דין כספי.

נטען, כי בית משפט קמא פסק למשיב, פיצוי בסך 90,000 ₪, נכון ליום הגשת התביעה, בעוד שסכום התביעה הועמד על סך של 86,458 ₪ בלבד.

המשיב מתנגד לבקשה. הוא מציין, כי על אף שהמבקש לא טען זאת, הרי אם המבקש חושש שמא לא יוכל לקבל את כספו בחזרה (ככל שהערעור יתקבל), מסכים המשיב שסכום פסק הדין יופקד בקופת בית המשפט.

כן נטען כי המבקש לא עמד בשני התנאים הנדרשים לעיכוב ביצוע, שהם סיכויי ערעור טובים ומאזן הנוחות שהוא (בניגוד לפרשנותו של המערער) השאלה אם קיים חשש שמא המערער לא יוכל לקבל בחזרה את אשר שילם.

מכל מקום, המערער לא הוכיח, במסמכים, שאין ביכולתו לשלם את סכום פסק הדין, או כי הליכי הוצל"פ יפגעו בבריאותו וכן לא הראה כי סיכויי הערעור טובים. המשיב מפרט מדוע, לטענתו, סיכויי הערעור קלושים, אם בכלל.

דיון ומסקנות

לאחר ששקלתי את טענות הצדדים (אשר רק עיקריהן פורט לעיל) הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות, בהסתייגות אחת, הנוגעת לסכום החיוב.

שנים הם השיקולים בבקשה לעיכוב ביצוע פסק דין; מהם סיכויי הערעור ומאזן הנוחות. בנוסף, הנטל המוטל על מי שמבקש עיכוב ביצוע חיוב כספי, כבד מזה המבקש עיכוב חיובים מסוג אחר. ראו: ע"א 5843/18 עו"ד זאב הופמן נ' Fidam Select ( בפירוק) (‏22.10.2018).

בענייננו, עסקינן בביצוע חיוב כספי. המערער טוען, כי מצבו הכלכלי אינו מאפשר לו לשלם את סכום פסק הדין, אולם כל שצירף לבקשתו הוא דו"ח רווח והפסד לשנים 2016 ו- 2017. לא צורף תדפיס חשבונות הבנק הרשומים על שמו או על שם העסק ולא ברור שאין הוא יכול לשלם את הסכום, אף לא בתשלומים. מנגד - המבקש לא טען שככל שיתקבל הערעור הוא לא יוכל לקבל בחזרה, מהמשיב, את אשר שילם, כפי שמחייב מאזן הנוחות.

המבקש אמנם צירף מסמכים רפואיים המעידים על היותו אדם חולה אולם, מנגד, הוא מנהל עסק עצמאי ממנו הוא מפרנס את משפחתו. הטענה לפיה פתיחת תיק הוצל"פ תגרום לו קשיים בלתי הפיכים, כמתואר בבקשתו איננה מבוססת, שכן בפני המבקש פתוחה הדרך לבקש חקירת יכולת בהליכי ההוצל"פ ותשלום החוב בתשלומים.

גם סיכויי הערעור אינם מצדיקים, לטעמי, היענות לבקשה.

בטענה אחת של המבקש מצאתי, לכאורה, ממש - היא הטענה כי בית משפט קמא חייב אותו בסכום העולה על סכום התביעה. סכום התביעה הוא 86,458 ₪, נכון ליום הגשתה, בעוד בימ"ש קמא חייבו בסך של 90,000 ₪, נכון ליום הגשת התביעה.

לפיכך, אני מקבלת את הבקשה רק בכל הנוגע להפרש בין הסכומים הנ"ל, שהוא 3,542 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מיום הגשת התביעה.

לגבי שאר הסכום אני מורה, כי רק אם המבקש יפקיד בקופת בית המשפט סך של 40,000 ₪, עד ליום 5/11/18, יעוכב ביצוע יתרת הסכום.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, ט"ו חשוון תשע"ט, 24 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.