הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים ע"א 51897-10-18

בפני
כבוד ה שופטת תמר שרון נתנאל

המערערת
ל.ד. יעיל חדרה בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד יוגב לוי

נגד

המשיבה
עיריית חדרה
ע"י ב"כ עוה"ד דרוקמן

פסק דין

1. לפניי ערעור על פסק הדין שניתן על ידי בית משפט השלום בחדרה (כב' השופט יעקב גולדברג), בת"א 9974-06-15, מיום 19.7.18 לפיו דחה בית משפט קמא את תביעת המערערת, במלואה.

2. המערערת סיפקה למשיבה שירותים שונים ובכללם שירותי צילום וציוד משרדי, בהתאם למפורט בכתב התביעה ובפסק דינו של בית משפט קמא.

3. בתביעה נטען, כי משלב מסוים, החלה המשיבה, באופן חד צדדי, לשלם את החשבוניות שהנפיקה המערערת בגין השירותים שסיפקה, רק באופן חלקי. נטען, כי רק לאחר הנפקת החשבוניות מסרה המשיבה למערערת כי היא אישרה תעריפים חדשים לתשלום.

דרישת המערערת התייחסה ל- 5 חשבוניות משנת 2008 ולחשבוניות נוספות משנים 2009 - 2011. לגבי חשבונית מחודש אפריל 2008 קבע בית משפט קמא כי התביעה התיישנה, שכן כתב התביעה הוגש בחודש יוני 2015.

4. לגבי שאר החשבוניות, דחה בית משפט קמא את התביעה, בקבעו כי המערערת הייתה מודעת לכך שהמשיבה הוציאה מכרז לקבלת השירותים הנ"ל, לכך שחברה אחרת זכתה במרכז ולכך שוועדת הרכש של המשיבה החליטה לחלק את העבודה בין הזוכה במכרז לבין המשיבה, וזאת - על פי תעריפי המכרז.

5. המערערת ערערה על הקביעה הנ"ל וכן על קביעות נוספות בפסק דינו של בית משפט קמא, אשר לא מצאתי לנכון לפרטן, מאחר שבמהלך הדיון שהתקיים היום בפניי, קיבלו שני הצדדים את הצעת בית המשפט לפיה הערעור יתקבל בחלקו באופן ששלוש חשבוניות, אשר פורטו בפרוטוקול, ישולמו על ידי המשיבה. משכך, התייתר הדיון בשאר הטענות.

עם זאת, המערערת עמדה על כך שהוצאות המשפט, בסכום כולל של 7,500 ₪ (כולל מע"מ) , שנפסקו ושולמו במסגרת פסק דינו של בית משפט קמא, יבוטלו ואף ייפסק לה שכר טרחה בגין ערעור זה.
כן ביקשה המערערת, כי יחוזרו לה אגרת הערעור והעירבון שהופקד בערעור.

6. אני נותנת תוקף להסכמת הצדדים ומחייבת את המשיבה לשלם למערערת את שלוש החשבוניות (הכוללות, כולן גם מע"מ) כדלקמן:

חשבונית מס' 2829 מיום 15.7.08 ע"ס 2,310 ₪
חשבונית מס' 2830 מיום 15.7.08 ע"ס 2,310 ₪
חשבונית מס' 2831 מיום 15.7.08 ע"ס 4,897 ₪.

לסכומים הנ"ל יתווספו ריבית והצמדה כדין מיום 15.7.2008 ועד לביצוע התשלום בפועל.

7. אשר לבקשות הנוספות שביקשה המערערת:

א. מוצאת אני ממש בטענת המערערת לפיה, לוּ הייתה מתקבלת תביעתה בנוגע לשלוש החשבוניות הנ"ל, היא לא הייתה מחויבת בהוצאות בבית משפט קמא ולפיכך, אני מורה על ביטול החיוב בהוצאות שנפסק על ידי בית משפט קמא.
ככל שההוצאות שולמו, על המשיבה להשיבן למערערת בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מהיום בו שולמו ועד להשבתן במלואן.

ב. בנסיבות העניין, נוכח ההסכמה אליה הגיעו הצדדים, כמפורט לעיל, סבורה אני שעל כל צד לשאת בהוצאותיו בערעור זה.
בהתאם - העירבון שהופקד לערעור יוחזר למערערת באמצעות בא כוחה.

ג. מאחר שהתיק הסתיים, למעשה, בפשרה, אני מורה להחזיר למערערת, באמצעות בא כוחה, את חלק האגרה שניתן להחז יר על פי התקנות.

המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, ד' טבת תשע"ט, 12 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.