הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים ע"א 33127-03-20

לפני כב' השופט איל באומגרט

המבקשים

.1 ביסקילה קזעורה ת"ז XXXXXX169
.2 לואיז קזעורה ת"ז XXXXXX445
.3 סילאס קזעורה ת"ז XXXXXX043

נגד

המשיבים
.1 כנס הבפטיסטים בישראל 580049203 ח.פ 510791721098617

.2 הכנסייה הבפטיסטית בראמה - בית האהבה והשלום ח.פ 510791721098618

.3 עמותת חסד ורחמים לילדים נזקקים 580519411 ח.פ 510791721098626

.4 עזבון המנוח ג'ורג' קזעורה אשר נשא ת"ז XXXXXX559

.5 עזבון המנוחה בדיעה קזעורה ז"ל אשר נשאה ת"ז XXXXXX834

החלטה

לפניי בקשה להורות על עיכוב ביצוע פסק דינו של בית משפט השלום בחיפה בת"א 23945, אשר הורה למבקשים לפנות את הדירה בה הם מתגוררים, והנמצאת בחלקה 32 גוש 18839 ביישוב ראמה (להלן: " הדירה").

כעולה מפסק הדין, קיבל בית משפט קמא את תביעת המשיבה 1 (להלן: "המשיבה"), במסגרתה נטען כי המשיבה היא הבעלים של הדירה. על פי פסק הדין , הדירה מצויה במבנה בן שלוש קומות כאשר בשתי הקומות התחתונות הפעילה המשיבה בית יתומים. הקומה השלישית היא הדירה ומשמשת למגורים. על פי ממצאיו של בית משפט קמא, העניקה המשיבה, לאביהם המנוח של המבקשים, רשות הדירה לבנות את הדירה ולגור בה. עוד קבע בית משפט קמא , כי עם מותו של אבי המבקשים תם הרישיון למגורים שהעניקה המשיבה.

על כן, קיבל בית משפט קמא את התביעה והורה למבקשים לפנות את הדירה.

המבקשים ממאנים להשלים עם פסק הדין, הגישו הודעת ערעור ובד בבד את הבקשה מושא ההחלטה דנן.

לטענת המבקשים, הדירה משמשת למגוריהם, מצבם דחוק וככל שהערעור יתקבל ובקשתם לעיכוב ביצוע תידחה ייגרם להם נזק בלתי הפיך, שכן לא ניתן יהיה להשיב את המצב לקדמותו והם יישארו ללא קורת גג.

לעניין סיכויי הערעור מפנים המבקשים להודעת הערעור.

המשיבה מתנגדת לבקשה וטוענת, כי סיכויי הערעור קלושים. עם זאת, מפנה המשיבה לכך שהבקשה לעיכוב ביצוע מתייחסת אך ורק לדירה ולא לשאר השטח של כשלושה דונם. על כן, סבורה המשיבה, שככל שהבקשה תיעתר, יש לצמצם ההחלטה רק לדירה.

דומה כי המשיבה מרחיבה טיעוניה בנוגע לסיכויי הערעור שלשיטתה קלושים אך מתייחסת לשיקול מאזן הנוחות בתמצית.

המבקשים, בתגובתם לתשובת המשיבה, חוזרים על טענותיהם.

במאמר מוסגר יצויין, כי המבקשים הגישו בקשה לעיכוב ביצוע עד למתן החלטה בבקשה זו. הבקשה נעתרה בכפוף להפקדת ערובה בנוסף לעירבון על סך של 15,000 ₪.

ככלל, מכוח תקנה 466 ל תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 בעל דין זכאי ליהנות מפירות זכייתו ואין בהגשת ערעור, כשלעצמו, כדי לעכב את ביצוע פסק הדין.

על מנת שבקשה לעיכוב ביצוע פסק דין תתקבל על המבקש להוכיח שני תנאים מצטברים והם:

א. סיכויי הערעור טובים.

ב. היה וביצוע פסק הדין לא יעוכב, ייגרם למבקש נזק בלתי הפיך במקרה בו יתקבל הערעור' שכן לא ניתן יהיה להשיב המצב לקדמותו. תנאי זה ידוע כ"מאזן הנוחות".

שני תנאים אלה מקיימים יחס של "מקבילית כוחות". דהיינו, ככל שסיכויי הערעור טובים יותר, יקל בית המשפט בדרישת מאזן הנוחות ולהיפך. עם זאת, בדרך כלל, מירב המשקל יינתן לשיקול מאזן הנוחות. ראו לעניין זה עא 8560/17 אדרי אל ישראל נ' אפיקי נדל"ן (פורסם במאגרים).

ההלכה הפסוקה נוטה, בדרך כלל, להקל בדרישת מאזן הנוחות כאשר עסקינן בבקשה לעיכוב ביצוע פסק דין לפינוי מקרקעין. ראו לדוגמא ע"א 7986/17 אלוק נ' אפרת (פורסם במאגרים) וכן רע"א 10068/17 אחמידי נ' רשות מקרקעי ישראל – מחוז דרום (פורסם במאגרים). קל וחומר יקל בית המשפט עם המבקשים ביצוע פינוי של דירת מגורים שעה שאין להם דיור חלוף.

באשר לסיכויי הערעור- אין להלום את גישת המבקשים לפיה, הם מפנים להודעת הערעור ואינם מפרטים בתמצית את סיכויי הערעור בבקשה לעיכוב ביצוע. עם זאת, לאחר עיון בפסק הדיון ובטיעוני הצדדים, בכל הזהירות הנדרשת ומבלי לקבוע מסמרות נראה כי סיכויי הערעור אינם טובים במיוחד.

לעניין מאזן הנוחות- עיון בתשובת המשיבה מעלה כי עיקר התנגדותה לעיכוב ביצוע מלוא הנכס ששיטחו כשלושה דונם. נראה כי התנגדות המשיבה לעיכוב ביצוע פינוי הדירה, עד להכרעה בערעור, אינה עיקש ת.

המשיבה, בתגובתה, אף אינה מכחישה את טענת המבקשים שייגרם להם נזק בלתי הפיך היה והבקשה תידחה והערעור יתקבל.

על כן, מוחלט כי ביצוע פסק הדין לפינוי הדירה יעוכב עד להכרעה בערעור. ויודגש, עיכוב הביצוע לא יחול יתרת שטח המקרקעין מושא פסק הדין והוא חל על הדירה בלבד. עיכוב הביצוע ייכנס לתוקף בכפוף להפקדת ערובה, ככל שלא הופקדה עד כה על סך של 15,000 ₪, בנוסף לעירבון. את הערובה יש להפקיד עד 22.6.20.

ניתנה היום, כ"ו סיוון תש"פ, 18 יוני 2020, בהעדר הצדדים.